Tapahtumakalenteri

helmi 1 2017 – tammi 31 2019 Koko päivä AEL Helsinki
Tutkinto suoritetaan työn ohessa työtä tekemällä ja välillä tarpeellisia käytännönläheisiä lähipäiviä käyden. Soveltuu teollisuuden tuotanto-, huolto- ja käynnissäpitotehtävissä toimiville työntekijöille, joilla ei ole alan peruskoulutusta tai jotka haluavat hankkia virallisen tutkinnon. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
syys 11 2017 – kesä 17 2019 Koko päivä AEL Helsinki
Tutkinto antaa valmiudet työskennellä sähkö- ja automaatioasennustehtävissä teollisuudessa ja urakointiliikkeissä. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija hallitsee sähkö- ja automaatioasennuksen perusteet sekä osaa tehdä asennuksia ohjatusti. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
syys 12 2017 – syys 11 2019 Koko päivä
Tutkinnon suorittanut tuntee koneiden ja laitteiden toiminnan, hallitsee työvälineiden ja työstökoneiden käytön sekä osaa lukea työpiirustuksia ja kytkentäkaavioita. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
syys 20 – joulu 13 Koko päivä
Kunnossapidon osaaminen eurooppalaiselle tasolle Globalisaatio, kasvava kilpailu sekä taloudelliset riskit ovat johtaneet siihen, että tämän päivän teollisuudessa kaikkien toimintojen on palveltava organisaation liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamista mahdollisimman tehokkaasti ottaen huomioon teknologiat, taloudelliset lainalaisuudet ja ympäristön vaatimukset.[...]
loka 19 – loka 20 Koko päivä AEL, Helsinki
Koulutus on tarkoitettu kone- ja laiteasennuksista sekä linjauksista vastaaville ja niitä suorittaville kunnossapitoasentajille, laitosmiehille, tarkastajille ja työnjohtajille. Kurssi järjestetään yhteistyössä AEL:n kanssa. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
loka 23 – loka 27 Koko päivä SKF, Espoo
Koulutus on tarkoitettu sertifiointitasonlla 2 oleville henkilöille, jotka haluavat syventää tietämystään seuraavalle tasolle. Osallistujilla tulisi olla jo vähintään 30 kuukauden perehtyneisyys spektrianalyysiin ja vianmääritykseen. Kurssi vastaa standardin ISO 18436-2 vaatimuksia ja tähtää sertifiointiin tasolla 3.[...]
loka 24 – loka 25 Koko päivä Jyväskylä
Kunnossapidon tehtävänä on varmistaa yrityksen liiketoimintastrategian vaatima käyttövarmuus ja tuotannon kokonaistehokkuus. Kunnossapito on määrätietoisesti johdettua tavoitteellista toimintaa, joka perustuu yleensä johonkin paikallisesti sovitettuun kunnossapidon konseptiin. Riskienhallinta, turvallisuuden varmistaminen ja ympäristön huomioon ottaminen ohjaavat kaikkia kunnossapidon[...]
loka 24 – loka 25 Koko päivä SKF, Muuramen tehdas
Kurssilla opit miten erilaiset voitelujärjestelmät toimivat. Koulutus on tarkoitettu voiteluhuollosta vastaaville asentajille ja työnjohtajille sekä voitelu- ja ennakkohuoltosuunnitelmista vastaaville. Koulutuksen järjestävät yhteistyössä SKF ja AEL, ja se pidetään SKF:n tehtaalla Muuramessa. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
loka 24 – loka 25 Koko päivä SKF, Muuramen tehdas
Koulutus on tarkoitettu voiteluhuollosta vastaaville asentajille ja työnjohtajille sekä voitelu- ja ennakkohuoltosuunnitelmista vastaaville. Koulutus järjestetään yhteistyössä SKF:n kanssa, SKF:n tehtaalla Muuramessa. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
loka 30 – marras 1 Koko päivä AEL Helsinki
Kurssin käynyt tuntee yleisimpien voimansiirtolaitteiden kytkimet, hihna- ja ketjukäytöt, vaihteistot, rakenteet, yleisimmät vauriot, vianhaun, tarkastusmittaustenm, asennuksen ja huoltotyöt sekä vaihteistojen voitelussa huomioitavat asiat. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
marras 7 – marras 9 Koko päivä AEL Helsinki
Koulutus sisältää perusteet rasva- ja öljyvoitelusta, voiteluaineiden kunnon analysoinnista sekä voiteluaineiden varastoinnista ja käsittelystä. Koulutus järjestetään yhteistyössä SKF:n kanssa. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
marras 8 Koko päivä AEL Helsinki
Kurssilla opit mittaukset, joita tarvitaan asennuksia tehtäessä ja tarkastettaessa. Opit myös arvioimaan mittaustuloksia sekä tekemään tarvittavan mittauspöytäkirjan. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
marras 8 – marras 9 Koko päivä Tampere
Käytön valvojan tehtävänä on mm. henkilökohtaisesti valvoa painelaitteen käyttöä ja kuntoa sekä pitää painelaitteen omistaja tietoisena olennaisista painelaitteen käyttöön ja kuntoon liittyvistä seikoista. Hänen tulee myös varmistua siitä, että painelaitetta käyttävä henkilökunta tuntee painelaitteen toiminnan,[...]
marras 14 – marras 15 Koko päivä Wanha Satama, Helsinki
WEC Finland hosts its first regional summit, the Nordic Energy Forum on 14-15 November in Finland, Helsinki. The event will gather participants from all over the Baltic Sea region and beyond. The two day programme[...]
marras 15 – marras 16 Koko päivä Hotelli Torni, Tampere
Tapahtuma on suunnattu kunnossapidosta, sen kehityksestä ja menetelmistä sekä niihin liittyvistä teknisistä ratkaisuista kiinnostuneille. Aiheina käyttövarmuutta yleisesti koskettavat aiheet sekä kunnonvalvonnan ja värähtelyn mittaamisen monimuotoinen maailma. Ilmoittautuminen sähköpostitse: skfkoulutus@skf.com
marras 15 – marras 16 Koko päivä Tampere
Kunnossapidon operatiivisen toiminnan suunnittelu sekä resurssien määrittely ja hankinta tehdään yrityksen tai yksikön teknisten käytettävyys- ja laatutavoitteiden mukaisesti. Toiminnanohjaus- ja laitostiedonhallintajärjestelmät tukevat suunnittelua, toteutusta ja raportointia. Asetettujen tavoitteiden seuranta ja toiminnan tehokkuuden kehittäminen perustuvat oikein[...]
marras 15 – marras 16 Koko päivä AEL, Helsinki
Kurssilla opit laakerointien perusteet, asennuksen ja huollon. Koulutus järjestetään yhteistyössä SKF:n kanssa. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>  
marras 21 Koko päivä Pääkaupunkiseutu
Kunnossapitohenkilöden standardiin SFS-EN 15628:2016 perustuva sertifiointitentti työnjohtaja-, suunnittelija- ja päällikkötasoille. Tentti järjestetään pääkaupunkiseudulla. Lähetämme ilmoittautuneille lisätietoja noin kaksi viikkoa ennen tapahtumaa sähköpostitse. Ilmoittautuminen >>
marras 28 – marras 29 Koko päivä Helsinki
Tuotannon kannalta tärkeiden laitteiden ja järjestelmien häiriötön käyttö edellyttää jatkuvaa käyttövarmuuden parantamista ja aktiivista käynninaikaisen kunnonvalvonnan kehittämistä. EU:n energiatehokkuusvaatimukset ja parhaan käyttökelpoisen tekniikan hyödyntäminen koskevat suurta osaa teollisuudesta. Nykytekniikka ja käyttöön tulevat uudet menetelmät tarjoavat[...]
marras 28 – marras 30 Koko päivä SKF, Espoo
Kurssi vastaa kansainvälisen standardin ISO 18436-2 vaatimuksia, ja tähtää sertifiointiin tasolla I. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat tehneet värähtely- ja kunnonvalvontamittauksia alle vuoden ajan tai vain keränneet mittaustietoja jättäen analysoinnin muille. Kurssi soveltuu hyvin[...]
marras 29 – joulu 1 Koko päivä AEL Helsinki
Kurssilla käsitellään kunnonvalvonnan perusteita kunnossapitohenkilöstölle. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
joulu 12 – joulu 13 Koko päivä Vantaa
Tuotantoa tukevalla kunnossapidon strategialla ja organisoinnilla yritys pystyy käyttämään tuotantokoneistojaan optimaalisilla tehoilla ja kustannuksilla. Fyysisen omaisuuden hallinnan tavoitteena on saada olemassa olevat resurssit tukemaan yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita mahdollisimman tehokkaasti ottaen huomioon tuotantoteknologian, taloudelliset lainalaisuudet ja[...]

Pohjoinen Teollisuus Oulussa

23.–24.5.2018, Ouluhalli

Lue lisää

Sertifiointi- tentit

Syksyllä järjestetään kaksi tenttiä: 26.9. ja 21.11.

Logo promaint.net

Promaint ry  |  Messuaukio 1, 00520 HELSINKI  |  toimisto(at)kunnossapito.fi