Tapahtumakalenteri

helmi 1 2017 – tammi 31 2019 Koko päivä AEL Helsinki
Tutkinto suoritetaan työn ohessa työtä tekemällä ja välillä tarpeellisia käytännönläheisiä lähipäiviä käyden. Soveltuu teollisuuden tuotanto-, huolto- ja käynnissäpitotehtävissä toimiville työntekijöille, joilla ei ole alan peruskoulutusta tai jotka haluavat hankkia virallisen tutkinnon. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
elo 31 Koko päivä Tampereen Wertas
Suomen Tribologiayhdistys ry perustettiin vuonna 1977 tekemään tribologiaa tunnetuksi teollisuuden piirissä ja tukemaan tribologian tutkimusta ja opetusta Suomessa. Neljänkymmenen vuoden ajan yhdistys on järjestänyt seminaareja ja yritysvierailuja sekä julkaissut TRIBOLOGIA – Finnish Journal of Tribology[...]
syys 6 – syys 8 Koko päivä AEL Helsinki
Opi mittamaan ja tarkastamaan huoltovarmuuden kannalta oikeita kohteita voimalaitosrakenteissa ja komponenteissa. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
syys 11 2017 – kesä 17 2019 Koko päivä AEL Helsinki
Tutkinto antaa valmiudet työskennellä sähkö- ja automaatioasennustehtävissä teollisuudessa ja urakointiliikkeissä. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija hallitsee sähkö- ja automaatioasennuksen perusteet sekä osaa tehdä asennuksia ohjatusti. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
syys 12 2017 – syys 11 2019 Koko päivä
Tutkinnon suorittanut tuntee koneiden ja laitteiden toiminnan, hallitsee työvälineiden ja työstökoneiden käytön sekä osaa lukea työpiirustuksia ja kytkentäkaavioita. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
syys 19 – syys 20 Koko päivä AEL Helsinki
Kurssilla opit sähkötekniikan ja sähköisten ohjausten perusteet ja niihin liittyvät mittaukset alle 1000 V:n jännitteillä. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
syys 20 – syys 21 Koko päivä AEL, Helsinki
Seminaarissa käsitellään käytännönläheisesti turva-automaation toteutus sen elinkaaren eri vaiheissa. Seminaarissa tuodaan esiin turva-automaatioalan uusitun kattostandardin IEC 61 508:n mukainen lähestymistapa kokonaisuuden toteutuksessa. Käytännön esimerkit ja ryhmätyöt tuovat konkreettisen näkökulman menettelytapoihin. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
syys 20 – syys 21 Koko päivä Oulu
Kunnossapitotöiden luonne ja painopiste ovat muuttuneet. Ennen oli tärkeää korjata kaikki viat mahdollisimman nopeasti, tänään keskitytään kriittisiin laitteisiin ja ehkäisevään toimintaan, niin käyttäjien kuin kunnossapitäjien toimenpiteiden osalta. Vikaantumisten ennakointi ja juurisyiden selvittäminen ovat nykyaikaisen kunnossapidon[...]
syys 20 – joulu 13 Koko päivä
Kunnossapidon osaaminen eurooppalaiselle tasolle Globalisaatio, kasvava kilpailu sekä taloudelliset riskit ovat johtaneet siihen, että tämän päivän teollisuudessa kaikkien toimintojen on palveltava organisaation liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamista mahdollisimman tehokkaasti ottaen huomioon teknologiat, taloudelliset lainalaisuudet ja ympäristön vaatimukset.[...]
syys 25 – syys 26 Koko päivä AEL Helsinki
Kurssilla käydään läpi millaisia valmiuksia kunnossapidolla ja käyttöhenkilöstöllä tulee olla, jotta pystytään varmistamaan laitoksen käyttövarmuus. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
syys 26 – syys 29 Koko päivä AEL Helsinki
Kurssilla opit hydrauliikan perusteet ja saat yleiskuvan hydraulijärjestelmistä ja tunnet alan termistön. Opit lukemaan hydraulikaavioita ja tunnistamaan niistä erilaiset komponentit. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
syys 26 Koko päivä Pääkaupunkiseutu
Kunnossapitohenkilöden standardiin SFS-EN 15628:2016 perustuva sertifiointitentti työnjohtaja-, suunnittelija- ja päällikkötasoille. Tentti järjestetään pääkaupunkiseudulla. Lähetämme ilmoittautuneille lisätietoja noin kaksi viikkoa ennen tapahtumaa sähköpostitse. Ilmoittautuminen >>
syys 27 – syys 28 Koko päivä AEL, Helsinki
Koulutuksessa kerrataan lujuusopin ja mekaniikan perusteita sekä perehdytään hitsausliitosten lujuusoppiin. Asiantuntijoina erittäin kokeneet lujuussopin asiantuntijat. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
syys 27 – syys 29 Koko päivä AEL Helsinki
Kurssilla opit keskipako- ja syrjäytyspumppujen rakenteen, toiminnan ja eri akselitiivistysvaihtoehdot. Opit tulkitsemaan pumppukäyriä kunnossapidon näkökulmasta ja ymmärtämään pumpun toimintapisteen merkityksen pumpun toimintaan. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
loka 2 – loka 5 Koko päivä SKF, Espoo
Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat tehneet värähtelymittauksia pidempään kuin kuusi kuukautta. He ymmärtävät värähtelyanalyysin perusteet ja haluavat oppia tunnistamaan erilaisia vikatyyppejä ja löytää niitä vastaavat korjaavat toimenpiteet. Kurssi vastaa standardin ISO 18436-2 vaatimuksia ja[...]
loka 3 – loka 4 Koko päivä AEL Helsinki
Kurssilla opit prosessiteollisuuden venttiilien ja toimilaitteiden rakenteet, toimintaperiaatteet sekä käyttö- ja huoltokohteet. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
loka 9 @ 06:55 – loka 10 @ 07:55 AEL Helsinki
Kurssilla opit mm. keskipakopumppujen ja yleisimpien syrjäytyspumppujen toiminnan ja rakenteen, pumppuihin liittyvät peruskäsitteet sekä pumpun oikeiden säätöjen ja ajotavan merkityksen pumpun käyttöikään. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
loka 10 – loka 11 Koko päivä Messukeskus, Helsinki
Teollisuuden kunnossapidon päätapahtuma Kunnossapito-messut järjestetään 10.–12.10.2017 Helsingin Messukeskuksessa Teknologia17 -suurtapahtuman yhteydessä. Mukana laajassa teollisuus- ja teknologia-alojen ammattimessukokonaisuudessa ovat Automaatio, Hydrauliikka&Pneumatiikka, MecaTec, Elkom, FinnTec, ToolTec, LOGYiSCM sekä Kunnossapito. Esillä suurtapahtumassa on uusimmat koneet, laitteet, tuotteet, ratkaisut ja[...]
loka 11 Koko päivä Messukeskus, Helsinki
Kunnossapitojärjestelmäpäivässä esittäytyvät merkittävät järjestelmätoimittajat omien järjestelmiensä erikoispiirteiden osalta. Lisäksi päivän aikana on kaksi riippumatonta asiantuntijaluentoa, joiden aikana paneudutaan järjestelmien merkitykseen kunnossapidon johtamisessa ja organisoinnissa sekä visioidaan järjestelmien ja yritysten ICT-arkkitehtuurin kehittymistä. Tapahtumassa esittäytyvät järjestelmätoimittajat: Alma[...]
loka 11 – loka 12 Koko päivä SKF, Espoo
Koulutus on tarkoitettu Microlog-järjestelmän käyttäjille. Koulutus soveltuu henkilöille, joilla on järjestelmän peruskäyttötaidot ja jotka haluavat oppia järjestelmästä enemmän kuin tavanomaiset reittimittausrutiinit. Ilmoittautuminen sähköpostitse: skfkoulutus@skf.com
loka 18 – loka 19 Koko päivä AEL Helsinki
Seminaarissa saat tärkeimmät tiedot käytetyimpien materiaalien ominaisuuksista, käyttökohteista ja soveltuvuudesta sekä säädösten ja standardien vaatimuksista. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
loka 19 – loka 20 Koko päivä AEL, Helsinki
Koulutus on tarkoitettu kone- ja laiteasennuksista sekä linjauksista vastaaville ja niitä suorittaville kunnossapitoasentajille, laitosmiehille, tarkastajille ja työnjohtajille. Kurssi järjestetään yhteistyössä AEL:n kanssa. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
loka 23 – loka 27 Koko päivä SKF, Espoo
Koulutus on tarkoitettu sertifiointitasonlla 2 oleville henkilöille, jotka haluavat syventää tietämystään seuraavalle tasolle. Osallistujilla tulisi olla jo vähintään 30 kuukauden perehtyneisyys spektrianalyysiin ja vianmääritykseen. Kurssi vastaa standardin ISO 18436-2 vaatimuksia ja tähtää sertifiointiin tasolla 3.[...]
loka 24 – loka 25 Koko päivä Jyväskylä
Kunnossapidon tehtävänä on varmistaa yrityksen liiketoimintastrategian vaatima käyttövarmuus ja tuotannon kokonaistehokkuus. Kunnossapito on määrätietoisesti johdettua tavoitteellista toimintaa, joka perustuu yleensä johonkin paikallisesti sovitettuun kunnossapidon konseptiin. Riskienhallinta, turvallisuuden varmistaminen ja ympäristön huomioon ottaminen ohjaavat kaikkia kunnossapidon[...]
loka 24 – loka 25 Koko päivä SKF, Muuramen tehdas
Kurssilla opit miten erilaiset voitelujärjestelmät toimivat. Koulutus on tarkoitettu voiteluhuollosta vastaaville asentajille ja työnjohtajille sekä voitelu- ja ennakkohuoltosuunnitelmista vastaaville. Koulutuksen järjestävät yhteistyössä SKF ja AEL, ja se pidetään SKF:n tehtaalla Muuramessa. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
loka 24 – loka 25 Koko päivä SKF, Muuramen tehdas
Koulutus on tarkoitettu voiteluhuollosta vastaaville asentajille ja työnjohtajille sekä voitelu- ja ennakkohuoltosuunnitelmista vastaaville. Koulutus järjestetään yhteistyössä SKF:n kanssa, SKF:n tehtaalla Muuramessa. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
loka 30 – marras 1 Koko päivä AEL Helsinki
Kurssin käynyt tuntee yleisimpien voimansiirtolaitteiden kytkimet, hihna- ja ketjukäytöt, vaihteistot, rakenteet, yleisimmät vauriot, vianhaun, tarkastusmittaustenm, asennuksen ja huoltotyöt sekä vaihteistojen voitelussa huomioitavat asiat. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
marras 7 – marras 9 Koko päivä AEL Helsinki
Koulutus sisältää perusteet rasva- ja öljyvoitelusta, voiteluaineiden kunnon analysoinnista sekä voiteluaineiden varastoinnista ja käsittelystä. Koulutus järjestetään yhteistyössä SKF:n kanssa. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
marras 8 Koko päivä AEL Helsinki
Kurssilla opit mittaukset, joita tarvitaan asennuksia tehtäessä ja tarkastettaessa. Opit myös arvioimaan mittaustuloksia sekä tekemään tarvittavan mittauspöytäkirjan. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
marras 8 – marras 9 Koko päivä Tampere
Käytön valvojan tehtävänä on mm. henkilökohtaisesti valvoa painelaitteen käyttöä ja kuntoa sekä pitää painelaitteen omistaja tietoisena olennaisista painelaitteen käyttöön ja kuntoon liittyvistä seikoista. Hänen tulee myös varmistua siitä, että painelaitetta käyttävä henkilökunta tuntee painelaitteen toiminnan,[...]

Kunnossapito-messut osaksi Teknologiaa!

10.–12.10.2017 Messukeskus Helsinki

Lue lisää

Sertifiointi- tentit

Syksyllä järjestetään kaksi tenttiä: 26.9. ja 21.11.

Logo promaint.net

Promaint ry  |  Messuaukio 1, 00520 HELSINKI  |  toimisto(at)kunnossapito.fi