Ajankohtaista

Opinnäyte- ja yritysinnovaatiopalkinnot 2017 haussa

Promaint ry kannustaa kunnossapitoon liittyvien opinnäytteiden ja innovaatioiden tekemistä jakamalla vuosittain rahallisen tunnustuspalkinnon parhaiksi arvioimilleen kohteille. Palkinnon toivotaan parantavan opinnäytteiden tasoa ja lisäävän alaan kohdistuvaa tutkimus- ja kehitystyötä.

Palkintokategoriat

Palkintokategorioita on kolme:

  • ylempien korkeakoulututkintojen opinnäytetyöt (diplomityöt, pro-gradut)
  • ammattikorkeakoulututkintojen opinnäytetyöt ja
  • yritysinnovaatiot.

Aikarajoitus

Valintaan hyväksytään tämän ja edellisen kalenterivuoden aikana hyväksytyt tai luottamuksellisuudesta vapautetut työt ja innovaatiot.

Palkitsemisperusteet

Palkitsemisperusteissa otetaan huomioon työn/innovaation

  • sovellutusmahdollisuudet käytännön kunnossapidossa tai
  • tutkimuksellinen uutuusarvo sekä
  • opinnäytetyössä käytettyjen metodien ja käsitteiden oikeellisuus ja luotettavuus.

Valinnan suorittajat

Valinnan suorittaa yhdistyksen Tutkimus ja koulutus -toimikunta täydennettynä ulkopuolisilla asiantuntijoilla. Toimikunta voi myöntää palkinnon kategorioittain yhdelle työlle tai jakaa sen useamman työn kesken.

Palkintosumman suuruus vahvistetaan lähiaikoina, ja se jaetaan kategorioiden kesken toimikunnan määrittelemällä tavalla.

Palkinnon rahoittavat Suomen Messusäätiö ja Kunnossapitoyhdistys Promaint ry.

Töiden jättöaika

Palkinnosta kilpailevien töiden viimeinen jättöpäivä on 30.6.2017. Hakemukset pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen toimisto@kunnossapito.fi. Toivomme, että hakemus pitää sisällään opinnäyteyön pdf-muodossa sekä työn ohjaajan arvioinnin, ja yritysinnovaatioiden osalta toivomme vapaamuotoista hakemusta.

Palkinnot luovutetaan voittajille Teknologia 17 / Kunnossapito -tapahtuman yhteydessä 10.–12.10.2017 Helsingissä.

Syksyn sertifiointitentit

Syksyllä järjestetään kaksi tenttiä.

Sertifiointitentti 26.9.2017

Ilmoittaudu

Sertifiointitentti 21.11.2017

Ilmoittaudu
Logo promaint.net

Promaint ry  |  Messuaukio 1, 00520 HELSINKI  |  toimisto(at)kunnossapito.fi