Opinnäyte- ja yritysinnovaatiopalkinnot 2021

Haku on käynnissä!

Promaint ry ja Suomen Messusäätiö kannustavat kunnossapitoon liittyvien opinnäytteiden ja innovaatioiden tekemistä jakamalla vuosittain rahallisen tunnustuspalkinnon parhaiksi arvioimilleen kohteille. Palkinnon toivotaan parantavan opinnäytteiden tasoa ja lisäävän alaan kohdistuvaa tutkimus- ja kehitystyötä.

Kilpailussa on kolme sarjaa, joiden osalle palkintosumma voidaan jakaa vapaasti:
Yritysinnovaatio I AKK-työt I Yliopistotyöt

Opinnäytepalkintoa haetaan lähettämällä lopputyö ja työn ohjaajan lausunto sekä mahdollisesti työn tilaajan lausunto.

Palkinto on koulujen osalta lopputyöpalkinto. Muut kuin diplomityöt ja AKK päättötyöt rajataan pois. Kilpailuun hyväksytään vuosina 2019-2021 valmistuneet lopputyöt. Yritysinnovaatiopalkintoa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella.

Palkitseminen suoritetaan Teknologia 2021 -tapahtuman yhteydessä 9-11.11.2021.

Hakemukset lähetettävä viimeistään 1.10.2021 mennessä sähköpostilla toimisto@kunnossapito.fi.

Promaint-lehti
Tilaa uutiskirje
maintworld
Kunnossapidon osto-opas
Logo promaint.net

Promaint ry  |  Messuaukio 1, 00520 HELSINKI  |  toimisto(at)kunnossapito.fi