Koska:
5.4.2017 – 6.4.2017 Koko päivä
2017-04-05T00:00:00+03:00
2017-04-07T00:00:00+03:00
Missä:
Tampere
Yhteystiedot:
Matti Niemelä
Datan hyödyntäminen ja etävalvonta kunnossapidossa | Promaint/AEL @ Tampere

Digitalisaatio ja teollinen internet mahdollistavat uusia palveluita datan keräämiseen, analysointiin ja jalostamiseen. Tavoitteena on ennustettavuuden parantaminen ja toiminnan tehostaminen. Erilaiset etävalvontaratkaisut ovat tuoneet uudenlaisia mittausdataan perustuvia seurantapalveluita ja ennakoivia toimintamalleja. Reaaliaikaisen datan hyödyntäminen auttaa tunnistamaan kunnossapitotarpeet aikaisempaa paremmin sekä mahdollistaa töiden oikea-aikaisen suunnittelun ja toteutuksen sekä entistä paremmat tukipalvelut.

Tilaisuuden aiheita:

  • Miten IoT muuttaa toimintatapoja kunnossapidossa?
  • Kattava datan hyödyntäminen kunnossapidon tukena
  • Mobiiliratkaisut reaaliaikaisessa kunnossapidossa
  • Teollisen internetin mahdollisuudet – sanoista tekoihin
  • Etäkunnonvalvonta, sovellutukset ja hyödyntäminen
  • Öljyjen etävalvonnassa käytettäviä tekniikoita ja antureita
  • Jatkuva valvonta sähkökoneen elinkaaren aikana
  • Etävalvonnan älykäs työnjako kunnonvalvonnan reittimittauksissa
  • Värähtelyvalvonta palveluna
  • Teollinen internet liiketoiminnan kehittämisessä

Ilmoittautuminen avataan lähiaikoina