Ilmoittautuminen Promaint ry:n vuosikokoukseen

Osallistumisilmoitukset 8.5. mennessä.

VARSINAINEN KOKOUS 2018

Aika:
22.5.2018 klo 16.30–18.30

Paikka:
POHTO, Vellamontie 12, 90510 OULU

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien (2 kpl )valinta.
 4. Kokouksen ääntenlaskijoiden (3 kpl) valinta
 5. Kokouksen osanottajat ja asialistan vahvistaminen
 6. Yhdistyksen toimintakertomuksen, tilinpäätös­ehdotuksen ja tilin­tarkastus­kertomuksen kuuleminen vuodelta 2017
 7. Yhdistyksen tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelta 2017
 8. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2017
 9. Toimintasuunnitelma toimintavuodelle 2019
 10. Toimintavuoden 2019 jäsenmaksut
 11. Talousarvio toimintavuodelle 2019
 12. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi (2019–2020)
 13. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi (2019–2020)
 14. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten jäsenten tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi (2019–2020)
 15. Tilintarkastajan ja hänen varamiehensä valinta seuraavaan varsinaiseen kokoukseen asti
 16. Muut mahdolliset asiat
  — Ehdotetaan seuraavaa lisäystä yhdistyksen sääntöihin (pykälä 6). Asia on käsitelty ja hyväksytty ensimmäisen kerran vuoden 2017 varsinaisessa kokouksessa; ”Varsinaiseen kokoukseen osallistuminen on mahdollista myös reaaliaikaisesti etäyhteydellä yhdistyksen hallituksen niin päättäessä. Yhdistyksen hallitus päättää myös etäosallistumisen tarkemmista määräyksistä koskien äänestys ja vaalijärjestystä. Tämä ei kuitenkaan koske suljettua äänestystä, johon voivat osallistua vain kokouksessa paikallaolevat jäsenet.”
  — Ehdotetaan seuraavaa lisäystä/muutosta yhdistyksen sääntöihin (pykälä 8, nimenkirjoitusoikeus) ”Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja taikka hallituksen erikseen määräämä toimihenkilö yksin tai hallituksen jäsen jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa yhdessä.”
 17. Kokouksen päättäminen

Yritys- ja yhteistyöjäsenien edustajia pyydetään esittämään valtakirja.

TERVETULOA!

Promaint ry
Jaakko Tennilä
toiminnanjohtaja

Promaint-lehti
Tilaa uutiskirje
maintworld
Kunnossapidon osto-opas
Logo promaint.net

Promaint ry  |  Messuaukio 1, 00520 HELSINKI  |  toimisto(at)kunnossapito.fi