Ilmoittautuminen Promaint ry:n vuosikokoukseen

Osallistumisilmoitukset 21.4. mennessä.

 • Klikkaa robotinestoruutu päälle

VARSINAINEN KOKOUS 2020

Aika:
5.5.2020 klo 16.30 alkaen

UUSI PAIKKA: Messukeskus, Helsinki
Kokous pidetään Teams-etäkokouksena. Jos koronavirustilanne sallii, järjestetään mahdollisuus osallistumiseen paikan päällä.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien (2 kpl )valinta.
 4. Kokouksen ääntenlaskijoiden (3 kpl) valinta
 5. Kokouksen osanottajat ja asialistan vahvistaminen
 6. Yhdistyksen toimintakertomuksen, tilinpäätös­ehdotuksen ja tilin­tarkastus­kertomuksen kuuleminen vuodelta 2019
 7. Yhdistyksen tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelta 2019
 8. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2019
 9. Toimintasuunnitelma toimintavuodelle 2021
 10. Toimintavuoden 2021 jäsenmaksut
 11. Talousarvio toimintavuodelle 2021.
 12. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi (2021–2022)
 13. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi (2021–2022)
 14. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten jäsenten tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi (2021–2022)
 15. Tilintarkastajan ja hänen varamiehensä valinta seuraavaan varsinaiseen kokoukseen asti
 16. Muut mahdolliset asiat
 17. Kokouksen päättäminen

Yritys- ja yhteistyöjäsenien edustajia pyydetään esittämään valtakirja.

TERVETULOA!

Promaint ry
Jaakko Tennilä
toiminnanjohtaja

Promaint-lehti
Tilaa uutiskirje
maintworld
Kunnossapidon osto-opas
Logo promaint.net

Promaint ry  |  Messuaukio 1, 00520 HELSINKI  |  toimisto(at)kunnossapito.fi