Ilmoittautuminen Promaint ry:n vuosikokoukseen

Osallistumisilmoitukset 8.5. mennessä.

 • Klikkaa robotinestoruutu päälle

VARSINAINEN KOKOUS 2019

Aika:
23.5.2019 klo 16.30 alkaen

Paikka:
HELSINKI

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien (2 kpl )valinta.
 4. Kokouksen ääntenlaskijoiden (3 kpl) valinta
 5. Kokouksen osanottajat ja asialistan vahvistaminen
 6. Yhdistyksen toimintakertomuksen, tilinpäätös­ehdotuksen ja tilin­tarkastus­kertomuksen kuuleminen vuodelta 2018
 7. Yhdistyksen tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelta 2018
 8. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2018
 9. Toimintasuunnitelma toimintavuodelle 2020
 10. Toimintavuoden 2020 jäsenmaksut
 11. Talousarvio toimintavuodelle 2020
 12. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten jäsenten tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi (2020–2021)
 13. Tilintarkastajan ja hänen varamiehensä valinta seuraavaan varsinaiseen kokoukseen asti
 14. Muut mahdolliset asiat
  Ehdotetaan seuraavaa lisäystä/muutosta yhdistyksen sääntöihin (pykälä 8, nimenkirjoitusoikeus). Asia on käsitelty ja hyväksytty ensimmäisen kerran vuoden 2018 varsinaisessa kokouksessa.
  ”Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja taikka hallituksen erikseen määräämä toimihenkilö yksin tai hallituksen jäsen jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa yhdessä.”
 15. Kokouksen päättäminen

Yritys- ja yhteistyöjäsenien edustajia pyydetään esittämään valtakirja.

TERVETULOA!

Promaint ry
Jaakko Tennilä
toiminnanjohtaja

Promaint-lehti
Tilaa uutiskirje
maintworld
Kunnossapidon osto-opas
Logo promaint.net

Promaint ry  |  Messuaukio 1, 00520 HELSINKI  |  toimisto(at)kunnossapito.fi