Ajankohtaista

Opinnäyte- ja yritysinnovaatiopalkinnot 2018 haussa

Promaint ry kannustaa kunnossapitoon liittyvien opinnäytteiden ja innovaatioiden tekemistä jakamalla vuosittain rahallisen tunnustuspalkinnon parhaiksi arvioimilleen kohteille. Palkinnon toivotaan parantavan opinnäytteiden tasoa ja lisäävän alaan kohdistuvaa tutkimus- ja kehitystyötä.

Palkintokategoriat

Palkintokategorioita on kolme:

  • ylempien korkeakoulututkintojen opinnäytetyöt (diplomityöt, pro-gradut)
  • ammattikorkeakoulututkintojen opinnäytetyöt ja
  • yritysinnovaatiot.

Aikarajoitus

Valintaan hyväksytään vuosien 2016–2018 aikana hyväksytyt tai luottamuksellisuudesta vapautetut työt ja innovaatiot.

Palkitsemisperusteet

Palkitsemisperusteissa otetaan huomioon työn/innovaation

  • sovellutusmahdollisuudet käytännön kunnossapidossa tai
  • tutkimuksellinen uutuusarvo sekä
  • opinnäytetyössä käytettyjen metodien ja käsitteiden oikeellisuus ja luotettavuus.

Valinnan suorittajat

Valinnan suorittaa yhdistyksen Tutkimus ja koulutus -toimikunta täydennettynä ulkopuolisilla asiantuntijoilla. Toimikunta voi myöntää palkinnon kategorioittain yhdelle työlle tai jakaa sen useamman työn kesken.

Palkintosumma on 6000 €, ja se jaetaan kategorioiden kesken toimikunnan määrittelemällä tavalla.

Palkinnon rahoittavat Suomen Messusäätiö ja Kunnossapitoyhdistys Promaint ry.

Töiden jättöaika

Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 6.4.2018. Ne pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen toimisto@kunnossapito.fi. Toivomme, että opinnäyteyöhakemus pitää sisällään työn pdf-muodossa sekä työn ohjaajan arvioinnin, ja yritysinnovaatioiden osalta toivomme vapaamuotoista hakemusta.

Palkinnot luovutetaan voittajille Oulussa 23.—24.5. järjestettävässä Pohjoinen Teollisuus 2018 -tapahtumassa.

Pohjoinen Teollisuus 2018 Oulussa

23.–24.5.2018, Ouluhalli

Logo promaint.net

Promaint ry  |  Messuaukio 1, 00520 HELSINKI  |  toimisto(at)kunnossapito.fi