SerSafe-hanke

Turvallisia teollisia palveluita – ideointivaiheesta toteutukseen

Teollisten palveluiden turvallinen toteuttaminen vaatii turvallisuusasioiden huomioimista jo palvelun kehittämisen aikana. Tyypillisesti teollisia palveluita tarjoavat yritykset eivät kuitenkaan kehitä palveluitaan järjestelmällisesti, huomioiden turvallisuusasiat aina palveluideoiden kehittämisvaiheesta varsinaiseen palveluiden toteutukseen asti.

– Tällaisissa tapauksissa turvallisuusnäkökulmat jäävät usein muun päätöksenteon jalkoihin, mikä näkyy pahimmassa tapauksessa turvallisuusongelmina ja tapaturmina palveluiden toteutusvaiheessa, kertoo tutkijatohtori Sanna Nenonen Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Teollisuustalouden laitokselta.

Tilanteen korjaamiseksi tarvitaan uutta tietoa ja käytännön toimintatapoja teollisten palveluiden turvallisuuden järjestelmälliseen kehittämiseen.

– On oleellista selvittää, miten turvallisuuspäätöksenteko voidaan liittää saumattomaksi osaksi palveluiden kehitysprosessia ja sen aikana tehtävää päätöksentekoa, toteaa tutkija Sanna Anttila Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Teollisuustalouden laitokselta.

Tampereen teknillisen yliopiston Turvallisuuden johtamisen ja suunnittelun sekä Teollisten operaatioiden johtamisen tutkimusryhmät ovat käynnistäneet aiheen tiimoilta Sersafe-tutkimushankkeen. Toukokuun 2016 alussa alkanut kaksivuotinen, Työsuojelurahaston rahoittama hanke toteutetaan yhteistyössä viiden suomalaisen teollisia palveluita tarjoavan yrityksen kanssa. Promaint ry on yksi mukana olevista tahoista.

– Yritysten kanssa tehtävä tutkimus mahdollistaa pureutumisen juuri niihin käytännön ongelmiin, joita yritykset kohtaavat turvallisuuden liittämisessä osaksi palveluiden kehitystä, korostavat Nenonen ja Anttila.

Hankkeen lopputuloksena tuotetaankin konkreettisia käytännön keinoja teollisia palveluita tarjoaville yrityksille turvallisuusnäkökulmien huomioimiseksi palvelun kehittämiseen ja toteuttamiseen liittyvissä päätöksentekotilanteissa.

– Hankkeen tulokset ovat vapaasti kaikkien yritysten hyödynnettävissä, sillä vaikka hanke toteutetaankin viiden kumppaniyrityksen kanssa, turvallisuuden varmistaminen on yhteinen päämäärä kaikille teollisia palveluita toteuttaville yrityksille, muistuttavat tutkijat.

”SerSafe – turvallisuuspäätöksenteko palveluissa”-tutkimushankkeesta löytyy lisätietoa Teollisuus­talouden laitoksen verkkosivuilta (www.tut.fi/teta) sekä hankkeen yhteyshenkilöiltä:

  • Professori Jouni Kivistö-Rahnasto, 040-567 4676 ja jouni.kivisto-rahnasto(ät)tut.fi
  • Tutkijatohtori Sanna Nenonen, 040-849 0356 ja sanna.nenonen(ät)tut.fi
  • Tutkija Sanna Anttila, 040-849 0350 ja sanna.anttila(ät)tut.fi
Logo promaint.net

Promaint ry  |  Messuaukio 1, 00520 HELSINKI  |  toimisto(at)kunnossapito.fi