Ilmainen opiskelijajäsenyys!

Opiskelijajäsenenä voi olla maksimissaan viisi vuotta. Opiskelijajäsenet pääsevät lukemaan jäsenlehdet sähköisessä muodossa.

Jäseneksi?

Promaint ry:ssä on noin 1400 henkilöjäsentä ja yhteensä noin 180 yritys- ja yhteistyöjäsentä.

Henkilöjäsenet

Henkilöjäseniä löytyy opiskelijoista yliopistojen professoreihin sekä koneasentajista kunnossapito- ja tuotantopäälliköihin/tehtaan johtajiin.

Kaikilla jäsenillä on yhteinen tavoite: verkostoitua alan parhaiden osaajien kanssa, seurata alan viimeisimpiä trendejä ja kehitystä sekä ylläpitää omaa elinikäistä oppimistaan.

”Kunnossapito kehittyy vauhdilla, jota kukaan ei pysty hallitsemaan yksin.
Verkostoituminen on ainoa tapa pysyä kehityksessä mukana!”

Yritysjäsenet

Yhdistyksen yritysjäseniä ovat teollisuus-, tuotanto- ja energialaitokset, kunnossapidon tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset, jne.

Yhteistyöjäsenet

Yhteistyöjäseninä voivat olla rekisteröidyt yhdistykset, oikeuskelpoiset koulutuslaitokset, säätiöt tai vastaavat oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka toiminnallaan edistävät yhdistyksen tarkoitusta.

Jäsenedut ja jäseneksi haku
Yhdistyksen varsinaiset jäsenet voivat olla henkilöjäseniä, yritysjäseniä tai yhteistyöjäseniä. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet hakemuksen perusteella.

Yhdistyksen henkilöjäseneksi voidaan ottaa toiminnallaan yhdistyksen tarkoitusta edistäviä henkilöitä. Opiskelijajäseneksi voidaan ottaa kunnossapitoa tai sitä tukevaa alaa opiskeleva henkilö. Lisäksi henkilöjäseniä ovat eläkeläis- ja kunniajäsenet.

Yritysjäseneksi voidaan ottaa rekisteröityjä yhtiöitä tai muita oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka toimivat yhdistyksen tarkoitusta edistävillä aloilla.

Yhteistyöjäseninä voivat olla rekisteröidyt yhdistykset, oikeuskelpoiset koulutuslaitokset, säätiöt tai vastaavat oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka toiminnallaan edistävät yhdistyksen tarkoitusta.

Henkilöjäseneksi

Yhdistyksen henkilöjäseneksi voidaan ottaa toiminnallaan yhdistyksen tarkoitusta edistäviä henkilöitä. Henkilöjäsenille yhdistys tarjoaa vuorovaikutusmahdollisuuden sekä kanavan alan tietouteen ja osaamiseen.

 

Henkilöjäsenen jäsenetuja

Promaint-lehti Henkilöjäsenet saavat Promaint-lehden vuosikerran jäsenetuna. Opiskelijajäsenille lehti lähetetään sähköisessä muodossa.

MaintWorld-lehti Henkilöjäsenet saavat tällä hetkellä lisäetuna MaintWorld-lehden vuosikerran (ei opiskelijajäsenet).

Alennukset koulutuksista Henkilöjäsenille myönnetään jäsenalennus yhdistyksen yhdessä AEL:n kanssa järjestämistä koulutustilaisuuksista. Alennuksen suuruus riippuu tilaisuudesta ja on yleisimmin n. 200 € / hlö. Mainitse jäsenyydestä ilmoittautumisen yhteydessä.

Alennukset julkaisuista Yhdistyksen julkaisemista kirjoista jäsenalennus on yleensä 20 %. Mainitse jäsenyydestä tilauksen yhteydessä.

Äänioikeus Jokaisella jäsenellä on yksi ääni yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa.

Jäsen-nimikkeen käyttöoikeus Henkilöjäsenillä on käyttöoikeus ”Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:n jäsen”-nimikkeeseen.

Toimikuntatyö Henkilöjäsenet voivat osallistua toimikuntatyöhön ja vaikuttaa sitä kautta lehden, koulutuksen ja jäsenpalveluiden sisältöön. Toimikuntatyö on myös oivallinen tapa verkottua samasta aihepiiristä kiinnostuneiden ammattilaisten kanssa. Tällä hetkellä yhdistyksellä 10 toimikuntaa: Datasta toimintaan teollisuudessa • Hydrauliikka • Johtaminen ja talous • Kunnonvalvonta • Käyttövarmuus • Painelaitteet • Sähkö ja automaatio • Tutkimus ja koulutus • Voitelu • Yritystoimikunta.

Henkilöjäsenmaksut vuonna 2021

Henkilöjäsen

 • Suomi 55 €
 • Eurooppa 75 €
 • Muu maailma 85 €
 • Eläkeläisjäsen 30 €
 • Opiskelijajäsen 0 €

 

 
Yritysjäseneksi

Yritysjäsenyys on tarkoitettu kaikille tuotantotehokkuuden ja kilpailukyvyn kehittämisestä kiinnostuneille organisaatioille, kuten

 • tuotantolaitokset,
 • laitetoimittajat ja
 • kunnossapitoalan palveluyritykset.

Jäseneksi voidaan ottaa rekisteröityjä yhtiöitä tai muita oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka toimivat yhdistyksen tarkoitusta edistävillä aloilla.

Yritysjäsentoiminnan tavoite on kehittää ja tukea kunnossapitotoimialaa. Yritysjäsenyys antaa mm. kontakteja, käytännön tietoa ja työkaluja yritysjohdolle, tuotannon ja kunnossapidon johdolle, kehittäjille ja asiantuntijoille sekä tuotannon ja kunnossapidon esimiehille ja henkilöstölle. Toiminnan muotoja ovat yhteistoimintaverkkojen rakentaminen, alan osaamisen ja arvostuksen kohottaminen sekä tapahtumien ja julkaisujen kehittäminen. Toiminta tähtää alan yleiseen kehittämiseen.

Etujen arvo vuosimaksua suurempi — yritysjäsenyys kannattaa!

1. Ilmainen paikka Tuotanto- ja kunnossapito -kongressiin tai Energiakongressiin (arvo n. 1200 €, tämä etu vain maksuluokissa 3—6) Kotimaan merkittävin tapahtuma tuotannon ja kunnossapidon johdolle ja asiantuntijoille. Joka toinen vuosi edun voi vaihtaa Energiakongressiin (EnergiaForumin yhteydessä).

2. Ilmainen paikka johdon aamupäivään (arvo n. 400 €) Tiivis ja ajankohtainen tuotanto- ja kunnossapitojohdon sekä huippuasiantuntijoiden kohtaaminen.

3. Koulutus- ja julkaisuedut (arvo vähintään 1000 €)

 • Kerran vuodessa kaksi henkilöä samaan koulutukseen yhden hinnalla (max. kahden päivän tilaisuus)
 • Lisäksi koulutukset ja Kunnossapitokongressi rajoituksetta jäsenhintaan yritysjäsenen koko henkilöstölle (edut n. 200 € / kpl)
 • Ammattikirjat jäsenhintaan koko henkilöstölle

Edut koskevat Promaint/Kunnossapitokoulutuksen yhdessä AEL:n kanssa järjestämiä koulutuksia ja yhdistyksen julkaisemia kirjoja. Mainitse jäsenyydestä tilatessasi kirjoja sekä jäsenyydestä ja/tai kahden henkilön edun käytöstä ilmoittautuessasi koulutukseen.

4. Ilmaisia henkilöjäsenyyksiä (arvo n. 40—400 €)

 • Ilmaisia henkilöjäsenyyksiä maksuluokan mukaan 0—19 kpl, lisäjäsenet 50 € / kpl
 • Henkilöjäsenten etuina Promaint-lehden vuosikerta (tällä hetkellä lisäetuna myös MaintWorld-lehden vuosikerta) sekä oikeus osallistua toimikuntatyöhön

5. Ilmoitus- ja messuedut

 • Alennukset (10 %, eli n. 100—500 €) Promaint- ja MaintWorld-lehtien ilmoitushinnoista
 • Alennukset Expomark Oy:n ja Promaint ry:n yhdessä järjestämistä messutapahtumista (5 % neliövuokrasta, esim. 50 m2:n arvo n. 300 €)

6. Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n jäsenjärjestöpalvelut 

 • STUL:n jäsentiedotteet
 • Ilmainen Sähkömaailmalehden vuosikerta
 • STUL:n verkkosivut (avoimet sivut)
 • Sähköala.fi-sivut
 • Sähkö & Rakentaminen -tiedote
 • Laajat yritystiedot urakoitsija.fi-rekisteriin
 • Puhelinneuvontaa talotekniikka-alan sähkötoimialan työehtosopimuksiin liittyvissä asioissa sekä sähkö- ja teleurakointiin kiinteästi liittyvissä tekniikkaa ja viranomaismääräyksiä koskevissa asioissa
 • Edulliset lakipalvelut työmarkkina-, työsuhde- ja urakkasopimusasioissa tapauskohtaisesti sovittua korvausta vastaan (lakipalvelujen hinta määräytyy STUL:n jäsenilleen kulloinkin voimassaolevia lakipalveluja koskevien taksojen mukaan)
 • Suomen Yrittäjien palvelupaketit
 • STUL:n jäsenalennus koulutuksesta (jäsenalennuksen määrä on sidottu STUL:n kulloinkin voimassaolevaan koulutusta koskevaan jäsenalennukseen)
 • STUL:n jäsenalennus STUL:n julkaisemista kirjoista (jäsenalennuksen määrä on sidottu STUL:n kulloinkin voimassaolevaan kirja-alennusta koskevaan jäsenalennukseen)
 • Sähköinfon verkkotuotepaketit kulloinkin voimassaolevaan jäsenhintaan

Maksuluokat vuonna 2021

Maksu- luokka Liike- vaihto* Vuosi- maksu Yhteys- henkilö Henkilö- jäsenet Kongressi- paikka Johdon aamupäivä Koulutus- edut
1 Alle 1 M€ 275 € 1 Kyllä Kyllä
2 1—5 M€ 550 € 1 1 Kyllä Kyllä
3 5—20 M€ 1100 € 1 2 Kyllä Kyllä Kyllä
4 20—50 M€ 1650 € 1 4 Kyllä Kyllä Kyllä
5 50—100 M€ 2200 € 1 9 Kyllä Kyllä Kyllä
6 Yli 100 M€ 2750 € 1 19 Kyllä Kyllä Kyllä

* Tuotannollisen toimipaikan / palveluyrityksen liikevaihto

Jos samasta konsernista liittyy jäseneksi kaksi yksikköä, annetaan molemmista jäsenmaksuista 10 %:n alennus, ja tämän jälkeen kutakin mukaan liittyvää lisäyksikköä kohti jokaisen yksikön alennusta lisätään 5 %:lla. Esimerkiksi kolmella yksiköllä kunkin alennus on 15 %. Alennus kuitenkin enintään 25 %.

Yritys voi valita vapaasti mukaan liittyvien yksiköiden ja vastaavasti etujensa määrän, sillä jäsenedut koskevat aina mukaan liittynyttä, vuosimaksun maksanutta yksikköä.

Yritysjäsenyyteen sisältyviä henkilöjäseniä voi nimetä vapaasti mistä tahansa saman konsernin yksiköistä. Jäsenyyteen sisältyvän määrän ylittävistä henkilöjäsenistä veloitetaan 50 €/kpl. Alennukset eivät koske lisähenkilöjäsenyyksiä.

Jos olet kiinnostunut liittymään yhdistykseen yritysjäseneksi, ole hyvä ja lähetä sähköpostia osoitteeseen toimisto(ät)kunnossapito.fi.

 

Yhteistyöjäseneksi

Yhteistyöjäseninä voivat olla rekisteröidyt yhdistykset, oikeuskelpoiset koulutuslaitokset, säätiöt tai vastaavat oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka toiminnallaan edistävät yhdistyksen tarkoitusta.

Yhteistyöjäsenen jäsenetuja

Promaint-lehti
Yhteistyöjäsenen yhteyshenkilö saa Promaint-lehden vuosikerran jäsenetuna.

MaintWorld-lehti
Yhteyshenkilö saa tällä hetkellä lisäetuna MaintWorld-lehden vuosikerran.

Alennukset koulutuksista ja julkaisuista
Koulutukset ja Kunnossapitokongressi jäsenhintaan yhteistyöjäsenen koko henkilöstölle. Alennuksen suuruus riippuu tilaisuudesta ja on yleisimmin n. 200 € / hlö. Mainitse jäsenyydestä ilmoittautuessasi koulutukseen ja tilatessasi kirjoja.

Ammattikirjat jäsenhintaan koko henkilöstölle. Jäsenalennus kirjoista on yleensä 20 %.

Edut koskevat Promaint/Kunnossapitokoulutuksen yhdessä AEL:n kanssa järjestämiä koulutuksia ja yhdistyksen julkaisemia kirjoja.

Äänioikeus
Yhteyshenkilöllä on yksi ääni yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa.

Jäsen-nimikkeen käyttöoikeus
Yhteistyöjäsenellä on käyttöoikeus ”Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:n jäsen”-nimikkeeseen.

Jäsenmaksu

Yhteistyöjäsenmaksu on 55 € vuonna 2021.

Jos olet kiinnostunut yhdistyksen yhteistyöjäseneksi liittymisestä, ole hyvä ja lähetä sähköpostia osoitteeseen toimisto(ät)kunnossapito.fi.

 

Tilaa uutiskirje
maintworld
Kunnossapidon osto-opas
Logo promaint.net

Promaint ry  |  Messuaukio 1, 00520 HELSINKI  |  toimisto(at)kunnossapito.fi