Opinnäyte- ja yritysinnovaatiopalkinnot 2019 haussa

Promaint ry ja Suomen Messusäätiö kannustavat kunnossapitoon liittyvien opinnäytteiden ja innovaatioiden tekemistä jakamalla vuosittain rahallisen tunnustuspalkinnon parhaiksi arvioimilleen kohteille. Palkinnon toivotaan parantavan opinnäytteiden tasoa ja lisäävän alaan kohdistuvaa tutkimus- ja kehitystyötä.

Palkintoluokat

Palkintoluokkia on kolme:

  • ylempien korkeakoulututkintojen opinnäytetyöt (diplomityöt, pro-gradut)
  • ammattikorkeakoulututkintojen opinnäytetyöt ja
  • yritysinnovaatiot.

Tällä kertaa yritysinnovaatiokisaan voi osallistua yrityksen sisältä myös yksittäinen henkilö tai työryhmä.

Aikarajoitus

Valintaan hyväksytään tämän ja edellisen kalenterivuoden aikana hyväksytyt tai luottamuksellisuudesta vapautetut työt ja innovaatiot.

Palkitsemisperusteet

Palkitsemisperusteissa otetaan huomioon työn/innovaation

  • sovellutusmahdollisuudet käytännön kunnossapidossa tai
  • tutkimuksellinen uutuusarvo sekä
  • opinnäytetyössä käytettyjen metodien ja käsitteiden oikeellisuus ja luotettavuus.

Valinnan suorittajat

Valinnan suorittaa yhdistyksen Johtaminen ja tutkimus -toimikunta täydennettynä ulkopuolisilla asiantuntijoilla. Toimikunta voi myöntää palkinnon kussakin luokassa joko yhdelle työlle tai jakaa sen useamman työn kesken.

Palkintosumman suuruus vahvistetaan lähiaikoina, ja se jaetaan luokkien kesken toimikunnan määrittelemällä tavalla. Palkinnon rahoittavat Suomen Messusäätiö ja Promaint ry.

Hakemusten jättöaika

Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 23.8.2019. Hakemukset pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen toimisto@kunnossapito.fi. Toivomme, että opinnäytehakemus pitää sisällään pdf-muodossa olevan työn sekä ohjaajan arvioinnin siitä, ja yritysinnovaatioiden osalta toivomme vapaamuotoista hakemusta.

Palkinnot luovutetaan voittajille Teknologia 19 / Kunnossapito -tapahtuman yhteydessä 5.–7.11.2019 Helsingissä.

Promaint-lehti
Tilaa uutiskirje
maintworld
Kunnossapidon osto-opas
Logo promaint.net

Promaint ry  |  Messuaukio 1, 00520 HELSINKI  |  toimisto(at)kunnossapito.fi