Jäsenedut

 

Jäsenedut
Henkilöjäsenedut

Henkilöjäsenen jäsenetuja

Promaint-lehti Henkilöjäsenet saavat Promaint-lehden vuosikerran jäsenetuna. Opiskelijajäsenille lehti lähetetään sähköisessä muodossa.

MaintWorld-lehti Henkilöjäsenet saavat tällä hetkellä lisäetuna MaintWorld-lehden vuosikerran (ei opiskelijajäsenet).

Jäsenintra Henkilöjäsenillä on pääsy jäsenintraan, mistä löytyy mm. jäsenillemme tarkoitettua aineistoa kuten Kunnossapitokoulut ja pääsee lukemaan Promaint-lehtiä.

Alennukset koulutuksista Henkilöjäsenille myönnetään jäsenalennus yhdistyksen yhdessä AEL:n kanssa järjestämistä koulutustilaisuuksista. Alennuksen suuruus riippuu tilaisuudesta ja on yleisimmin n. 200 € / hlö. Mainitse jäsenyydestä ilmoittautumisen yhteydessä.

Alennukset julkaisuista Yhdistyksen julkaisemista kirjoista jäsenalennus on yleensä 20 %. Mainitse jäsenyydestä tilauksen yhteydessä.

Äänioikeus Jokaisella jäsenellä on yksi ääni yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa.

Jäsen-nimikkeen käyttöoikeus Henkilöjäsenillä on käyttöoikeus ”Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:n jäsen”-nimikkeeseen.

Toimikuntatyö Henkilöjäsenet voivat osallistua toimikuntatyöhön ja vaikuttaa sitä kautta lehden, koulutuksen ja jäsenpalveluiden sisältöön. Toimikuntatyö on myös oivallinen tapa verkottua samasta aihepiiristä kiinnostuneiden ammattilaisten kanssa. Tällä hetkellä yhdistyksellä 10 toimikuntaa: Datasta toimintaan teollisuudessa • Hydrauliikka • Johtaminen ja talous • Kunnonvalvonta • Käyttövarmuus • Painelaitteet • Sähkö ja automaatio • Tutkimus ja koulutus • Voitelu • Yritystoimikunta.

 

 
Yritysjäsenedut

Etujen arvo vuosimaksua suurempi — yritysjäsenyys kannattaa!

1. Ilmainen paikka Tuotanto- ja kunnossapito -kongressiin tai Energiakongressiin (arvo n. 1200 €, tämä etu vain maksuluokissa 3—6) Kotimaan merkittävin tapahtuma tuotannon ja kunnossapidon johdolle ja asiantuntijoille. Joka toinen vuosi edun voi vaihtaa Energiakongressiin (Energiamessujen yhteydessä).

2. Ilmainen paikka johdon aamupäivään (arvo n. 400 €) Tiivis ja ajankohtainen tuotanto- ja kunnossapitojohdon sekä huippuasiantuntijoiden kohtaaminen.

3. Koulutus- ja julkaisuedut (arvo vähintään 1000 €)

 • Kerran vuodessa kaksi henkilöä samaan koulutukseen yhden hinnalla (max. kahden päivän tilaisuus)
 • Lisäksi koulutukset ja Kunnossapitokongressi rajoituksetta jäsenhintaan yritysjäsenen koko henkilöstölle (edut n. 200 € / kpl)
 • Ammattikirjat jäsenhintaan koko henkilöstölle

Edut koskevat Promaint/Kunnossapitokoulutuksen yhdessä Taitotalon kanssa järjestämiä koulutuksia ja yhdistyksen julkaisemia kirjoja. Mainitse jäsenyydestä tilatessasi kirjoja sekä jäsenyydestä ja/tai kahden henkilön edun käytöstä ilmoittautuessasi koulutukseen.

4. Ilmaisia henkilöjäsenyyksiä (arvo n. 40—400 €)

 • Ilmaisia henkilöjäsenyyksiä maksuluokan mukaan 0—19 kpl, lisäjäsenet 55 € / kpl
 • Henkilöjäsenten etuina Promaint-lehden vuosikerta (tällä hetkellä lisäetuna myös MaintWorld-lehden vuosikerta) sekä oikeus osallistua toimikuntatyöhön

5. Ilmoitus- ja messuedut

 • Alennukset (10 %, eli n. 100—500 €) Promaint- ja MaintWorld-lehtien ilmoitushinnoista
 • Alennukset Expomark Oy:n ja Promaint ry:n yhdessä järjestämistä messutapahtumista (5 % neliövuokrasta, esim. 50 m2:n arvo n. 300 €)

6. Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n jäsenjärjestöpalvelut 

 • Sähkömaailma-lehden.
 • STUL:n jäsentiedote sähköpostitse
 • STUL:n puhelinneuvontapalvelut sopimusoikeuteen, kuluttajasuojaan ja sähköalan säännöksiin liittyvissä asioissa käytettävissä veloituksetta.
 • Oikeus STUL:n alueosastojen jäsenyyteen ja toimintaan (vapaaehtoinen kannatusmaksu).
 • Käyttöoikeus STUL:n jäsensivuihin (www.stul.fi).
 • Oikeus edullisiin lakipalveluihin sopimuksen perusteella korvausta vastaan.
 • Oikeus alennukseen Tilintarkastus Tuokko Oy:n veroneuvonnan toimeksiannoista.
 • Oikeus Lowell Suomi Oy:n perintäpalvelujen käyttöön.
 • STUL:n palveluyhtiöltä Sähköinfo Oy:ltä jäsenalennuksen Sähköinfo Oy:n tuotteista.

7. Jäsenintra
Yritysjäsenillä on pääsy jäsenintraan, mistä löytyy mm. jäsenillemme tarkoitettua aineistoa kuten Kunnossapitokoulut ja pääsee lukemaan Promaint-lehtiä.

Oletko kiinnostunut liittymään yritysjäseneksi? Lähetäthän meille sähköpostia osoitteeseen toimisto(ät)kunnossapito.fi.

 

Yhteistyöjäsenedut

Yhteistyöjäsenen jäsenetuja

Promaint-lehti
Yhteistyöjäsenen yhteyshenkilö saa Promaint-lehden vuosikerran jäsenetuna.

MaintWorld-lehti
Yhteyshenkilö saa tällä hetkellä lisäetuna MaintWorld-lehden vuosikerran.

Jäsenintra
Yhteistyöjäsenillä on pääsy jäsenintraan, mistä löytyy mm. jäsenillemme tarkoitettua aineistoa kuten Kunnossapitokoulut ja pääsee lukemaan Promaint-lehtiä.

Alennukset koulutuksista ja julkaisuista
Koulutukset ja Kunnossapitokongressi jäsenhintaan yhteistyöjäsenen koko henkilöstölle. Alennuksen suuruus riippuu tilaisuudesta ja on yleisimmin n. 200 € / hlö. Mainitse jäsenyydestä ilmoittautuessasi koulutukseen ja tilatessasi kirjoja.

Ammattikirjat jäsenhintaan koko henkilöstölle. Jäsenalennus kirjoista on yleensä 20 %.

Edut koskevat Promaint/Kunnossapitokoulutuksen yhdessä Taitotalon kanssa järjestämiä koulutuksia ja yhdistyksen julkaisemia kirjoja.

Äänioikeus
Yhteyshenkilöllä on yksi ääni yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa.

Jäsen-nimikkeen käyttöoikeus
Yhteistyöjäsenellä on käyttöoikeus ”Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:n jäsen”-nimikkeeseen.

Oletko kiinnostunut liittymään yhteistyöjäseneksi? Lähetäthän meille sähköpostia osoitteeseen toimisto(ät)kunnossapito.fi.

 

Tilaa uutiskirje
maintworld
Kunnossapidon osto-opas
Logo promaint.net

Promaint ry  |  Messuaukio 1, 00520 HELSINKI  |  toimisto(at)kunnossapito.fi