Vastuullisuus Promaint ry:n toiminnassa

Promaint ry on puolueeton ja kaikille avoin paikka verkostoitua alasta kiinnostuneiden henkilöiden kanssa.

Promaint ry:n järjestämissä tapaamisissa käsitellään asioita, joilla pyritään vaikuttamaan alan kehittymiseen ja arvostukseen. Kaupallisia asioita voidaan tarvittaessa käsitellä siinä laajuudessa, kuin informaatiota on saatavilla julkisista lähteistä. Promaint ry:n kannalta ei hyväksytä käsiteltäväksi asioita, jotka ovat esim. kilpailulainsäädännön vastaisia.

Jokainen Promaint ry:n toimintaan osallistuva on velvollinen noudattamaan eettisiä periaatteita ja puuttumaan havaitsemiinsa epäkohtiin.

Mikäli havaitset epäkohtia toiminnassa, voit antaa palautetta tämän linkin kautta.

Logo promaint.net

Promaint ry  |  Messuaukio 1, 00520 HELSINKI  |  toimisto(at)kunnossapito.fi