Tietosuojalausunto

Promaint ry ylläpitää asiakastietokannassaan omien jäsentensä ja julkaisuja ostavien asiakkaiden sekä toimittajien osalta rekisteriä, johon on tallennettu henkilöiden ja yritysten postitus-, laskutus- ja sähköpostitietoja. Tietoja ylläpidetään pilvipalveluissa, joiden tietoturvaan toimittajamme ovat sopimuksellisesti sitoutuneet.

Henkilötietojen kerääminen ja käsittely

Keräämme vain sellaisia henkilötietoja, jotka käyttäjä tarkoituksella ilmoittaa meille jäseneksi liittyessään, tuotteita tai palveluja tilatessaan tai täyttäessään lomakkeita ja kirjoittaessaan sähköpostiviestejä.

Käyttötarkoitukset

Kerättyjä tietoja käytetään ainoastaan toimitettaessa painettua jäsenlehteä, tilattuja tuotteita tai palveluita tai muussa käyttäjän hyväksymässä tarkoituksessa, kuten jäsenuutiskirjeiden lähettämisessä sekä alaan ja yhdistyksen toimintaan ja palveluihin liittyvissä asiakas- taikka mielipidetutkimuksissa, sekä lainsäädännön niin vaatiessa.

Kun henkilötietoja luovutetaan kolmansille osapuolille tilattujen tuotteiden tai palveluiden toimittamista tai muita käyttäjän hyväksymiä tarkoituksia varten, tietosuojasäännösten noudattaminen varmistetaan tarvittavilla teknisillä ja organisatorisilla toimilla.

Oikeus muutoksiin

Tietosuojalausuntoon täytyy ajoittain tehdä muutoksia, joten pidätämme itsellämme oikeuden tehdä näitä muutoksia tarpeen vaatiessa.

Logo promaint.net

Promaint ry  |  Messuaukio 1, 00520 HELSINKI  |  toimisto(at)kunnossapito.fi