Tapahtumakalenteri

helmi 11 – touko 28 Koko päivä Lahti, Jyväskylä, Tampere, Vantaa
Uusi eurooppalainen standardi SFS-EN 15628 luo pohjan ja yhtenäiset vaatimukset kunnossapitohenkilöstön osaamiselle ja pätevöinnille. Kunnossapitokoulutusta on ollut Suomessa perinteisesti hyvin niukasti tarjolla. Alan osaaminen onkin yleensä hankittu omalla aktiivisuudella ja pitkällä työkoke­muksella. Lisätietoja ja ilmoittautuminen[...]
huhti 15 Koko päivä SKF, Espoo
Koulutus on tarkoitettu käyttö- ja kunnossapitohenkilöstölle sekä laakerointien sunnittelijoille. Koulutuksen tavoite on oppia ymmärtämään laakerin kestoikään vaikuttavat tekijät, alkavien laakerivaurioiden tunnistusmenetelmät ja tulkitsemaan vaurioiden syyt vikaantuneesta laakerista. Koulutus antaa perusvalmiudet laakerivaurioita aiheuttavien syiden eliminointiin. Ilmoittautuminen[...]
huhti 15 Koko päivä SKF, Espoo
Koulutus on tarkoitettu… Ilmoittautuminen sähköpostitse: skfkoulutus@skf.com
huhti 16 Koko päivä Taitotalo, Helsinki
Kurssilla opit prosessiteollisuuden venttiilien ja toimilaitteiden rakenteet, toimintaperiaatteet sekä käyttö- ja huoltokohteet. Koulutuksessa käsitellään myös venttiileiden eri tiivisteratkaisuja sekä perusteita virtaustekniikasta. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
huhti 16 Koko päivä SKF, Espoo
Koulutus on tarkoitettu voitelijoille, työnjohtajille, voitelusuunnitelmista vastaaville ja laakerointien suunnittelijoille. Koulutuksen tavoitteena on oppia ymmärtämään voitelun merkitys vierintälaakereissa, tuntemaan yleisimmät voitelurasvat ja valitsemaan oikea voitelurasva kohteeseen sekä määrittämään laakerin jälkivoiteluvälit ja -määrät. Koulutus antaa perusvalmiudet[...]
huhti 21 – huhti 22 Koko päivä Tampere
Kunnossapidon operatiivisen toiminnan ja resurssien suunnittelu tehdään laitoksen käytettävyystavoitteiden perustella. Asetettujen tavoitteiden seuranta ja toiminnan tehokkuuden kehittäminen perustuvat oikein valittuihin mittareihin ja kunnossapidon tunnuslukuihin. Toiminnanohjaus- ja laitostiedonhallintajärjestelmät tukevat suunnittelua, toteutusta ja raportointia. Koulutus on suunniteltu[...]
huhti 21 – huhti 22 Koko päivä Taitotalo, Helsinki
Koulutuksen jälkeen ymmärrät poltinjärjestelmien huoltovälien oikea-aikaisuuden ja tiedät, mitä poltintyyppiä käytetään eri kattiloissa. Oikealla laitteistonhallinnalla tehostetaan poltin- ja kattilalaitteiston hyvää hyötysuhdetta ja varmistetaan päästöjen minimointi. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
huhti 22 – huhti 23 Koko päivä SKF, Muuramen tehdas
Voitelujärjestelmän asianmukainen toiminta vaatii, että järjestelmä huolletaan oikein. Koulutuksessa opit, miten erilaiset voitelujärjestelmät toimivat. Koulutuksen järjestävät yhteistyössä SKF ja Taitotalo (AEL),  ja se pidetään SKF:n tehtaalla Muuramessa. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
touko 6 – touko 7 Koko päivä Ouluhalli, Oulu
Pohjoinen Teollisuus keskittyy nimensä mukaisesta pohjoisen Suomen tärkeimpiin toimialoihin. Mukana ovat mm. kaivos-, teräs-, metsä-, kemian- ja elintarviketeollisuus sekä konepajat ja energiantuotanto. Alueellisesti merkittäviä vahvoja vaikuttajia ovat mm. kaivosteollisuuden merkitys, etäisyydet ja suuret tuotantolaitokset. Oulu[...]
touko 12 – touko 13 Koko päivä Vantaa
Fyysisen omaisuuden hallinta (Physical Asset Management) on noussut kahden vuosikymmenen aikana yhdeksi puhutuimmista teollisuuden kehittämistrendeistä. Vaikka sitä on käsitelty laajasti kansainvälisillä foorumeilla, ja korostettu fyysisen omaisuuden hallinnan merkitystä liiketoiminnan johtamisessa, on se Suomessa vielä harvojen[...]
touko 13 – touko 15 Koko päivä Taitotalo, Helsinki
Kurssilla opit kunnonvalvonnan perusteita ja suunnittelua. Kurssilla tehdään mittausharjoituksia. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
touko 26 2020 – touko 20 2021 Koko päivä Taitotalo, Helsinki
Uudenlainen mahdollisuus opiskella hitsausinsinööriksi (IWE) tai hitsausteknikoksi (IWT).  Monimuotokoulutuksessa suurin osa luokkaopetuksesta on korvattu verkko-opiskelulla. Kouluttajat ovat alansa parhaimmistoa teollisuudesta ja tutkimuslaitoksista. Opetusaineisto on huippuluokkaa. Opiskelijat saavat myös suomenkielisen oppimateriaalin, ja käytössä ovat kaikki tarvittavat[...]
touko 26 – touko 27 Koko päivä Taitotalo, Helsinki
Kurssilla opit sähkötekniikan ja sähköisten ohjausten perusteet ja niihin liittyviä mittauksia alle 1000 V:n jännitteillä. Opit käyttämään yleismittareita ja harjoittelet niiden käyttöä. Opit yleisimmät piirrosmerkit ja piirikaavion lukemisen periaatteet. Opit periaatteita sähkömekaanisten laitteiden vikaantumisesta sekä[...]
touko 27 – touko 28 Koko päivä Vantaa
Tuotantoa tukevalla kunnossapidon strategialla ja organisoinnilla yritys pystyy käyttämään tuotantokoneistojaan optimaalisilla tehoilla ja kustannuksilla. Fyysisen omaisuuden hallinnan tavoitteena on saada olemassa olevat resurssit tukemaan yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita mahdollisimman tehokkaasti ottaen huomioon tuotantoteknologian, taloudelliset lainalaisuudet ja[...]
kesä 2 – kesä 5 Koko päivä SKF, Espoo
Kurssi vastaa kansainvälisen standardin ISO 18436-2 vaatimuksia, ja tähtää sertifiointiin tasolla I. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat tehneet värähtely- ja kunnonvalvontamittauksia alle vuoden ajan tai vain keränneet mittaustietoja jättäen analysoinnin muille. Kurssi soveltuu hyvin[...]
elo 31 – syys 4 Koko päivä SKF, Espoo
Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat tehneet värähtelymittauksia pidempään kuin kuusi kuukautta. He ymmärtävät värähtelyanalyysin perusteet ja haluavat oppia tunnistamaan erilaisia vikatyyppejä ja löytää niitä vastaavat korjaavat toimenpiteet. Kurssi vastaa standardin ISO 18436-2 vaatimuksia ja[...]
loka 1 – loka 2 Koko päivä AEL, Helsinki
Koulutuksessa opit akselien linjauksen eri vaiheet. Kurssin käytyäsi kykenet linjaamaan tavallisimmat kytkimet, akselit ja hihnapyörät laserlinjauslaitteella. Koulutuksessa opit eri kohteille vaadittavat linjaustarkkuudet ja niiden perusteet. Kurssi järjestetään SKF:n ja Taitotalon (AEL) yhteistyönä. Lisätietoja ja ilmoittautuminen[...]
loka 7 – loka 8 Koko päivä SKF, Espoo
Koulutus on tarkoitettu Microlog-järjestelmän käytön aloittaville tai sen hankintaa suunnitteleville henkilöille. Koulutuksen tavoitteena on oppia järjestelmän peruskäyttöä oikeilla toimintatavoilla. Ilmoittautuminen sähköpostitse: skfkoulutus@skf.com
loka 19 – loka 23 Koko päivä SKF, Espoo
Koulutus on tarkoitettu sertifiointitasolla 2 oleville henkilöille, jotka haluavat syventää tietämystään seuraavalle tasolle. Osallistujilla tulisi olla jo vähintään 30 kuukauden perehtyneisyys spektrianalyysiin ja vianmääritykseen. Kurssi vastaa standardin ISO 18436-2 vaatimuksia ja tähtää sertifiointiin tasolla 3.[...]
marras 3 – marras 5 Koko päivä Taitotalo, Helsinki
Koulutus on tarkoitettu voiteluhenkilöille ja esimiehille sekä niille, jotka ovat kiinnostuneita lisäämään voiteluosaamistaan. Koulutuksen päätteeksi järjestetään voitelijan pätevöitymisen osoittava tenttiin, joka on ISO18436-4:2008 standardin mukainen. Koulutus järjestetään yhteistyössä AEL:n ja Inspecta Sertifioinnin kanssa. Ilmoittautuminen sähköpostitse:[...]
marras 11 – marras 12 Koko päivä Taitotalo, Helsinki
Kurssilla opit laakerointien perusteet, asennuksen ja huollon. Koulutus järjestetään SKF:n ja AEL:n yhteistyönä. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>  
marras 25 – marras 26 Koko päivä Tampere
Tapahtuma on suunnattu kunnossapidosta, sen kehityksestä ja menetelmistä sekä niihin liittyvistä teknisistä ratkaisuista kiinnostuneille. Aiheina käyttövarmuutta yleisesti koskettavat aiheet sekä kunnonvalvonnan ja värähtelyn mittaamisen monimuotoinen maailma. Ilmoittautuminen sähköpostitse: skfkoulutus@skf.com
joulu 8 – joulu 11 Koko päivä SKF, Espoo
Kurssi vastaa kansainvälisen standardin ISO 18436-2 vaatimuksia, ja tähtää sertifiointiin tasolla I. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat tehneet värähtely- ja kunnonvalvontamittauksia alle vuoden ajan tai vain keränneet mittaustietoja jättäen analysoinnin muille. Kurssi soveltuu hyvin[...]

Pohjoinen Teollisuus 2020 -messut

UUSI AIKA!
30.9.–1.10.2020 | Ouluhalli

Logo promaint.net

Promaint ry  |  Messuaukio 1, 00520 HELSINKI  |  toimisto(at)kunnossapito.fi