Tapahtumakalenteri

helmi 1 2017 – tammi 31 2019 Koko päivä AEL Helsinki
Tutkinto suoritetaan työn ohessa työtä tekemällä ja välillä tarpeellisia käytännönläheisiä lähipäiviä käyden. Soveltuu teollisuuden tuotanto-, huolto- ja käynnissäpitotehtävissä toimiville työntekijöille, joilla ei ole alan peruskoulutusta tai jotka haluavat hankkia virallisen tutkinnon. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
syys 11 2017 – kesä 17 2019 Koko päivä AEL Helsinki
Tutkinto antaa valmiudet työskennellä sähkö- ja automaatioasennustehtävissä teollisuudessa ja urakointiliikkeissä. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija hallitsee sähkö- ja automaatioasennuksen perusteet sekä osaa tehdä asennuksia ohjatusti. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
syys 12 2017 – syys 11 2019 Koko päivä
Tutkinnon suorittanut tuntee koneiden ja laitteiden toiminnan, hallitsee työvälineiden ja työstökoneiden käytön sekä osaa lukea työpiirustuksia ja kytkentäkaavioita. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
helmi 13 – touko 17 Koko päivä
Kunnossapidon osaaminen eurooppalaiselle tasolle Globalisaatio, kasvava kilpailu sekä taloudelliset riskit ovat johtaneet siihen, että tämän päivän teollisuudessa kaikkien toimintojen on palveltava organisaation liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamista mahdollisimman tehokkaasti ottaen huomioon teknologiat, taloudelliset lainalaisuudet ja ympäristön vaatimukset.[...]
maalis 20 – maalis 22 Koko päivä SKF, Muuramen tehdas
Koulutus on tarkoitettu voiteluhenkilöille ja esimiehille sekä niille, jotka ovat kiinnostuneita lisäämään voiteluosaamistaan. Koulutuksen päätteeksi järjestetään voitelijan pätevöitymisen osoittava tenttiin, joka on ISO18436-4:2008 standardin mukainen. Koulutus järjestetään yhteistyössä AEL:n ja Inspecta Sertifioinnin kanssa. Ilmoittautuminen sähköpostitse:[...]
maalis 21 – maalis 22 Koko päivä Jyväskylä
Kunnossapidon tehtävänä on varmistaa yrityksen liiketoimintastrategian vaatima käyttövarmuus ja tuotannon kokonaistehokkuus. Kunnossapito on määrätietoisesti johdettua tavoitteellista toimintaa, joka perustuu yleensä johonkin paikallisesti sovitettuun kunnossapidon konseptiin. Riskienhallinta, turvallisuuden varmistaminen ja ympäristön huomioon ottaminen ohjaavat kaikkia kunnossapidon[...]
maalis 21 – maalis 23 Koko päivä AEL Helsinki
Koulutuksen käytyäsi tunnet keskipako- ja syrjäytyspumppujen rakenteen, toiminnan ja eri akselitiivistysvaihtoehdot. Opit tulkitsemaan pumppukäyriä kunnossapidon näkökulmasta ja ymmärtämään pumpun toimintapisteen merkityksen pumpun toimintaan. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
maalis 21 – maalis 23 Koko päivä AEL Helsinki
Kurssilla opit tarvittavan osaamisen säätötekniikasta, säätöpiirin virityksestä ja säätökytkennöistä sekä osaat analysoida säätöpiirien toimintaa ja asetella ne optimivireeseen. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
maalis 27 – maalis 28 Koko päivä SKF, Espoo
Koulutus on tarkoitettu Microlog-järjestelmän käytön aloittaville tai sen hankintaa suunnitteleville henkilöille. Koulutuksen tavoitteena on oppia järjestelmän peruskäyttöä oikeilla toimintatavoilla. Koulutuksen pääaiheita ovat: @ptitude Analyst Perustoiminnat Mittapisteiden luonti Hälytysrajojen asetus Oikeat tallennustavat Mittausreitin lataus ja purku[...]
maalis 27 – maalis 28 Koko päivä AEL Helsinki
Koulutuksessa käydään läpi mm. vesivoimalan modernisointiin liittyvät asiat, tulvaluukut ja patoturvallisuus, vesivoimalaitosten generaattorin magnetointi- ja suojausratkaisut, automaatiojärjestelmien kyberturvallisuus ja energiasektorin kyberturvallisuus. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
huhti 10 – huhti 11 Koko päivä AEL, Helsinki
Kurssilla opit laakerointien perusteet, asennuksen ja huollon. Koulutus järjestetään yhteistyössä SKF:n kanssa. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>  
huhti 17 – huhti 19 Koko päivä AEL, Helsinki
Kurssilla käsitellään kunnonvalvonnan perusteita, kunnonvalvonnan suunnittelun ja kehittämisen perusteet, mitä värähtely on ja miksi värähtelyä mitataan, lämpökuvaus, öljyanalyysi kunnonvalvonnan työkaluna ja tehdään mittausharjoituksia. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
huhti 18 – huhti 19 Koko päivä AEL Helsinki
Koulutuksessa käsitellään höyrykattiloiden operoinnin uusimpia ajotapoja sekä prosessin optimoinnin vaikutusta laitoshyötysuhteeseen, energiatehokkuuteen, käyttötalouteen ja päästöihin. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
huhti 18 – huhti 19 Koko päivä Tampere
Kunnossapidon operatiivisen toiminnan suunnittelu sekä resurssien määrittely ja hankinta tehdään yrityksen tai yksikön teknisten käytettävyys- ja laatutavoitteiden mukaisesti. Toiminnanohjaus- ja laitostiedonhallintajärjestelmät tukevat suunnittelua, toteutusta ja raportointia. Asetettujen tavoitteiden seuranta ja toiminnan tehokkuuden kehittäminen perustuvat oikein[...]
huhti 18 Koko päivä SKF
Koulutus on tarkoitettu käyttö- ja kunnossapitohenkilöstölle sekä laakerointien sunnittelijoille. Koulutuksen tavoite on oppia ymmärtämään laakerin kestoikään vaikuttavat tekijät, alkavien laakerivaurioiden tunnistusmenetelmät ja tulkitsemaan vaurioiden syyt vikaantuneesta laakerista. Koulutus antaa perusvalmiudet laakerivaurioita aiheuttavien syiden eliminointiin. Ilmoittautuminen[...]
huhti 19 Koko päivä SKF
Koulutus on tarkoitettu voitelijoille, työnjohtajille, voitelusuunnitelmista vastaaville ja laakerointien suunnittelijoille. Koulutuksen tavoitteena on oppia ymmärtämään voitelun merkitys vierintälaakereissa, tuntemaan yleisimmät voitelurasvat ja valitsemaan oikea voitelurasva kohteeseen sekä määrittämään laakerin jälkivoiteluvälit ja -määrät. Koulutus antaa perusvalmiudet[...]
huhti 24 – huhti 25 Koko päivä Tampere
Koneiden ja laitteiden kunnossapidon taloudellinen merkitys on valtava. Kunnossapito on yksi suurimmista yritysten kustannuksista teollisuudessa, noin 5 % liikevaihdosta. Vielä suuremmat kustannukset syntyvät, jos tuotantoprosessit eivät ole laiterikkojen takia käytettävissä. Elinkaaren hallinta ja jatkuva parantaminen[...]
huhti 24 – huhti 25 Koko päivä SKF, Muuramen tehdas
Kurssilla opit miten erilaiset voitelujärjestelmät toimivat. Koulutus on tarkoitettu voiteluhuollosta vastaaville asentajille ja työnjohtajille sekä voitelu- ja ennakkohuoltosuunnitelmista vastaaville. Koulutuksen järjestävät yhteistyössä SKF ja AEL, ja se pidetään SKF:n tehtaalla Muuramessa. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
huhti 25 – huhti 27 Koko päivä AEL, Helsinki
Kurssilla opit tuntemaan teollisuuden instrumentoinnin tavallisimpien mittausten ja toimilaitteiden toimintaperiaatteet. Opit päättelemällä ja mittaamalla selvittämään mittaus- tai ohjauspiirin kunnon ja tiedät kuinka mittalähetin tai toimilaite perusasetetaan. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
touko 15 – touko 18 Koko päivä SKF, Espoo
Kurssi vastaa kansainvälisen standardin ISO 18436-2 vaatimuksia, ja tähtää sertifiointiin tasolla I. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat tehneet värähtely- ja kunnonvalvontamittauksia alle vuoden ajan tai vain keränneet mittaustietoja jättäen analysoinnin muille. Kurssi soveltuu hyvin[...]
touko 16 – touko 17 Koko päivä Vantaa
Tuotantoa tukevalla kunnossapidon strategialla ja organisoinnilla yritys pystyy käyttämään tuotantokoneistojaan optimaalisilla tehoilla ja kustannuksilla. Fyysisen omaisuuden hallinnan tavoitteena on saada olemassa olevat resurssit tukemaan yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita mahdollisimman tehokkaasti ottaen huomioon tuotantoteknologian, taloudelliset lainalaisuudet ja[...]
touko 21 2018 – touko 16 2019 Koko päivä AEL, Helsinki
IWE/IWT-koulutus järjestetään monimuotokoulutuksena. Lähijaksot pidetään Helsingissä online, verkko-opiskelu siellä missä sinäkin olet. Lähijaksojen opetus ja materiaali ovat suomeksi ja verkkomateriaali englanniksi. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
touko 23 – touko 24 Koko päivä SKF, Espoo
Koulutus on suunnattu: teollisuuslaitosten operaattoreille aloitteleville kunnossapidon asentajille ja työnjohtajille, jotka kaipaavat tietoa pyörivän akselin ympärillä tapahtuvista asioista Koulutus ei edellytä aikaisempaa kokemusta kunnossapidosta. Koulutuksessa opit: Vierintälaakerit: Laakerointiin liittyvät käsitteet sekä laakereiden asennuksessa ja irrotuksessa[...]
kesä 7 Koko päivä Pääkaupunkiseutu
Kunnossapitohenkilöiden standardiin SFS-EN 15628:2016 perustuva sertifiointitentti työnjohtaja-, suunnittelija- ja päällikkötasoille. Tentti järjestetään pääkaupunkiseudulla. Lähetämme ilmoittautuneille lisätietoja sähköpostitse noin kaksi viikkoa ennen tapahtumaa. Ilmoittautuminen >>
syys 19 – syys 20 Koko päivä Oulu
Koulutus on suunnattu: teollisuuslaitosten operaattoreille aloitteleville kunnossapidon asentajille ja työnjohtajille, jotka kaipaavat tietoa pyörivän akselin ympärillä tapahtuvista asioista Koulutus ei edellytä aikaisempaa kokemusta kunnossapidosta. Koulutuksessa opit: Vierintälaakerit: Laakerointiin liittyvät käsitteet sekä laakereiden asennuksessa ja irrotuksessa[...]
syys 24 – syys 28 Koko päivä SKF, Espoo
Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat tehneet värähtelymittauksia pidempään kuin kuusi kuukautta. He ymmärtävät värähtelyanalyysin perusteet ja haluavat oppia tunnistamaan erilaisia vikatyyppejä ja löytää niitä vastaavat korjaavat toimenpiteet. Kurssi vastaa standardin ISO 18436-2 vaatimuksia ja[...]
loka 10 – loka 11 Koko päivä SKF, Espoo
Koulutus on tarkoitettu Microlog-järjestelmän käyttäjille. Koulutus soveltuu henkilöille, joilla on järjestelmän peruskäyttötaidot ja jotka haluavat oppia järjestelmästä enemmän kuin tavanomaiset reittimittausrutiinit. Ilmoittautuminen sähköpostitse: skfkoulutus@skf.com
loka 22 – loka 26 Koko päivä SKF, Espoo
Koulutus on tarkoitettu sertifiointitasolla 2 oleville henkilöille, jotka haluavat syventää tietämystään seuraavalle tasolle. Osallistujilla tulisi olla jo vähintään 30 kuukauden perehtyneisyys spektrianalyysiin ja vianmääritykseen. Kurssi vastaa standardin ISO 18436-2 vaatimuksia ja tähtää sertifiointiin tasolla 3.[...]
marras 6 – marras 8 Koko päivä SKF, Muuramen tehdas
Koulutus on tarkoitettu voiteluhenkilöille ja esimiehille sekä niille, jotka ovat kiinnostuneita lisäämään voiteluosaamistaan. Koulutuksen päätteeksi järjestetään voitelijan pätevöitymisen osoittava tenttiin, joka on ISO18436-4:2008 standardin mukainen. Koulutus järjestetään yhteistyössä AEL:n ja Kiwa Inspecta Sertifioinnin kanssa. Ilmoittautuminen[...]
marras 20 Koko päivä Pääkaupunkiseutu
Kunnossapitohenkilöiden standardiin SFS-EN 15628:2016 perustuva sertifiointitentti työnjohtaja-, suunnittelija- ja päällikkötasoille. Tentti järjestetään pääkaupunkiseudulla. Lähetämme ilmoittautuneille lisätietoja sähköpostitse noin kaksi viikkoa ennen tapahtumaa. Ilmoittautuminen >>

Pohjoinen Teollisuus 2018 Oulussa

23.–24.5.2018, Ouluhalli

Sertifiointitentit

Seuraava tentti järjestetään 7.6.

Logo promaint.net

Promaint ry  |  Messuaukio 1, 00520 HELSINKI  |  toimisto(at)kunnossapito.fi