Tapahtumakalenteri

syys 3 – syys 6 Koko päivä Helsinki
Kurssilla opit hydrauliikan perusteet ja saat yleiskuvan hydraulijärjestelmistä ja opit tuntemaan alan termistön. Opit lukemaan hydraulikaavioita ja tunnistamaan niistä erilaiset komponentit. Lisätietoa ja ilmoittautuminen >>
syys 11 – syys 13 Koko päivä Helsinki
Kurssilla harjoittelet puikko-, TIG- ja MIG/MAG-hitsauksen suoritustekniikan. Et tarvitse aikaisempaa hitsauskokemusta. Kurssilla tehdään runsaasti käytännön harjoituksia. Lisätietoa ja ilmoittautuminen >>
syys 16 – syys 18 Koko päivä Rimini
It is now official, the next appointment for every european Maintenance professional will take place in Italy, in the PalaCongressi Center of Rimini. It will be a key moment for EFNMS, A.I.MAN. and other national Maintenance society, as it is[...]
syys 17 – syys 18 Koko päivä Helsinki
Nostotyönvalvojan pätevyyskoulutus on SFS-ISO 23813:2012 mukainen tapa kouluttautua ja osoittaa pätevyys tässä tehtävässä toimimiseen. Kansainvälisen standardin mukainen pätevyys ymmärretään myös ulkomailla. Koulutuksessa tarjotaan tietoa nostotöihin liittyvästä lainsäädännöstä, nostolaitteiden hyödyntämisestä, nostotöiden valvonnasta sekä nostojen suunnittelusta. Osaaminen[...]
syys 17 – syys 20 Koko päivä Espoo
Koulutuksen pääaiheita ovat: • Kunnossapitokäytännöt • Värähtelyn perusteet • Tiedonkeruu • Signaalinkäsittely • Vika-analyysi • Korjaavat toimet • Laitetuntemus • Vastaanottokokeet Koulutuksessa käytämme Mobius instituutin koulutusmateriaaleja, joissa on mm. 3d-animaatioita ja simulaatioita, joiden avulla värähtelyanalyysin[...]
syys 18 – syys 19 Koko päivä Hämeenlinna
Mitä kunnossapito on? Kunnossapito on pitkäjänteistä ja määrätietoisesti johdettua tavoitteellista toimintaa, joka ottaa huomioon yrityksen ja toimintaympäristön vaatimukset. Tuotannon ja kunnossapidon yhteistyöllä on keskeinen rooli menestyvän tuotantolaitoksen liiketoiminnassa. Eri ryhmien on tunnettava aihealueen käsitteet ja[...]
syys 18 – joulu 18 Koko päivä
Tämän päivän teollisuudessa kaikkien toimintojen on palveltava yrityksen liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamista. Toiminnoissa täytyy ottaa huomioon teknologiat, taloudelliset lainalaisuudet sekä ympäristön vaatimukset. Kunnossapito on yksi tärkeimmistä resursseista, joiden tehtävänä on varmistaa, että laitoksen käytettävyys, tuotantomäärät ja[...]
syys 18 – joulu 17 Koko päivä
Tämän päivän teollisuudessa kaikkien toimintojen on palveltava yrityksen liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamista. Toiminnoissa täytyy ottaa huomioon teknologiat, taloudelliset lainalaisuudet sekä ympäristön vaatimukset. Kunnossapito on yksi tärkeimmistä resursseista, joiden tehtävänä on varmistaa, että laitoksen käytettävyys, tuotantomäärät ja[...]
syys 18 – marras 21 Koko päivä
Tämän päivän teollisuudessa kaikkien toimintojen on palveltava yrityksen liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamista. Toiminnoissa täytyy ottaa huomioon teknologiat, taloudelliset lainalaisuudet sekä ympäristön vaatimukset. Kunnossapito on yksi tärkeimmistä resursseista, joiden tehtävänä on varmistaa, että laitoksen käytettävyys, tuotantomäärät ja[...]
syys 24 – syys 25 Koko päivä Helsinki
Koulutuksessa opit keskipakopumppujen rakenteen, toiminnan ja eri akselitiivistysvaihtoehdot. Kurssin käytyäsi kykenet linjaamaan tavallisimmat keskipakopumput vaadittavien toleranssien mukaan. Koulutuksessa on käytössä PSK-standardit. Lisätietoa ja ilmoittautuminen >>
syys 26 – syys 27 Koko päivä Helsinki
Koulutuksessa opit akselien linjauksen eri vaiheet. Kurssin jälkeen kykenet linjaamaan tavallisimmat kytkimet, akselit ja hihnapyörät laserlinjauslaitteella. Opit eri kohteille vaadittavat linjaustarkkuudet ja niiden perusteet. Lisätietoa ja ilmoittautuminen >>
loka 1 – loka 2 Koko päivä Helsinki
Kurssin tavoitteena on tarjota syvällinen ymmärrys hydrauliikkajärjestelmien suunnittelusta, toteutuksesta ja ylläpidosta. Tavoitteenamme on antaa sinulle valmiudet suunnitella tehokkaita ja luotettavia hydraulisia järjestelmiä erilaisiin käyttötarkoituksiin sekä hallita niiden ylläpitoa ja korjaustoimenpiteitä. Lisätietoa ja ilmoittautuminen >>
loka 2 – loka 3 Koko päivä Muurame
Koulutuksessa opit erilaisten teollisuuden keskusvoitelujärjestelmien toimintaperiaatteen. Kurssin jälkeen tunnet kiertovoitelujärjestelmän eri komponenttien tehtävät ja merkityksen hyvän voitelun saavuttamiseksi. Opit keskeiset järjestelmien säädöt ja tunnistat huoltokohteet. Lisätiedot ja ilmoittautuminen >>
loka 7 – loka 11 Koko päivä Espoo
Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat tehneet värähtelymittauksia pidempään kuin kuusi kuukautta ja ymmärtävät värähtelyanalyysin perusteet ja haluavat oppia tunnistamaan erilaisia vikatyyppejä ja löytää niitä vastaavat korjaavat toimenpiteet. Kurssi vastaa standardin ISO 18436-2 vaatimuksia ja[...]
loka 16 – loka 17 Koko päivä Jyväskylä
Kaikki lähtee käyttövarmuudesta Riskienhallinta ja käyttövarmuus ohjaavat kunnossapidon toimenpiteitä ehkäisevään toimintaan. Ennen kunnossapito korjasi kaikki viat mahdollisimman nopeasti, nyt fokus on tuotannon kannalta kriittisten laitteiden kunnossapidossa. Vikaantumisten estäminen ja juurisyiden selvittäminen ovat nykyaikaisen kunnossapidon kulmakiviä. Seminaari[...]
loka 21 – loka 22 Koko päivä Taitotalo, Helsinki
Kurssilla saat mittavan tietopaketin pneumatiikasta perusteista. Teorian lisäksi kurssilla harjoitellaan asioita myös käytännössä. Harjoitustiloissa havainnollistetaan pneumatiikan ja sähköpneumatiikan keskeisimmät asiat. Kurssipäivien aikana teoria ja käytännön harjoittelu vuorottelevat joustavasti. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
loka 22 – loka 24 Koko päivä Tampere
Energiamessut järjestetään  22. – 24.10.2024 – tervetuloa mukaan! Energia-alan päätapahtuma Energiamessut (The Energy Event of Finland) järjestetään Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 22. – 24.10.2024. Joka toinen vuosi järjestettävä alansa suurtapahtuma esittelee energiantuotannon ja -teknologiat investointihankkeista[...]
loka 22 – loka 23 Koko päivä Tampere
Painelaitefoorumi on teollisuuden ja voimalaitosten sekä yhdyskuntatekniikan painelaitteiden parissa työskenteleville kunnossapitäjille, käytönvalvojille, tarkastajille ja alan asiantuntijoille tarkoitettu tilaisuus, jossa käydään läpi alan ajankohtaisia kysymyksiä eri sidosryhmien edustajien puheenvuoroissa. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
loka 23 – loka 24 Koko päivä Helsinki
Saat käytännönläheistä tietoa nostoapuvälineiden valinnasta, tarkastuksista ja käytöstä. Kun tunnet lain velvoitteet nostotöiden suorituksessa ja työvälineiden turvallisessa käytössä, opit suunnittelemaan ja toteuttamaan turvallisen noston. Lisätietoa ja ilmoittautuminen >>
loka 29 – loka 30 Koko päivä Helsinki
Voimansiirtolaitteet, kuten kytkimet, ketjukäytöt ja hihnakäytöt, vaativat ylläpitävää huoltotoimintaa, jolla varmistetaan jatkuva toiminta. Vikatilanteiden kartoituksessa on selkeät periaatteet ja alkavien vikojen tunnistamisella säästää tukuittain euroja. Lisätietoa ja ilmoittautuminen >>
loka 29 – loka 31 Koko päivä Muurame
Koulutus sisältää perusteet rasva- ja öljyvoitelusta, voiteluaineiden valinnasta, kunnon analysoinnista, keskusvoitelujärjestelmistä, näytteenotosta sekä voiteluaineiden varastoinnista ja käsittelystä. Voiteluasiat voi saada hallintaan suhteellisen pienillä koulutusinvestoinneilla. Koulutuksen sisältö noudattaa ISO18436-4:2008-standardia, taso 1. Lisätietoa ja ilmoittautuminen >>
loka 31 Koko päivä Muurame
Koulutuksen sisältö noudattaa ISO18436-4:2008 standardia, taso 1. Koulutus sisältää perusteet rasva- ja öljyvoitelusta, voiteluaineiden kunnon analysoinnista sekä voiteluaineiden varastoinnista ja käsittelystä. Lisätietoa ja ilmoittautuminen >>
marras 5 – marras 7 Koko päivä Helsinki
Koulutuksessa käsitellään eri kunnonvalvonnan mittausmenetelmiä; lämpökuvaus, värähtelymittaus, iskusysäysmenetelmä, öljyanalyysit sekä aistinvarainen kunnonvalvonta ja millaisia vaurioita voit niillä havaita. Kunnonvalvonnan tavoitteena on lisätä käyttövarmuutta ja pitää kunnossapitokustannukset mahdollisimman alhaisina. Lisätietoa ja ilmoittautuminen >>
marras 5 – marras 6 Koko päivä Helsinki
SKF Käyttövarmuus -seminaari 2024 5. – 6.11.2024 Hotelli Clarion, Helsinki SKF Käyttövarmuus 2024 -seminaarissa sinulla on loistava mahdollisuus oppia alan parhaat käytännöt ja verkostoitua teollisuuden kovimpien ammattilaisten kanssa. Vuoden 2023 seminaarin osallistui 152 henkeä. Palaute tilaisuudesta[...]
marras 5 – marras 8 Koko päivä Rimini Expo Centre, Italy
Ecomondo is the leading annual trade show in  the green and circular economy sectors, in where industry, stakeholders, policy makers, opinion leaders, local authorities and the world of research and institutions meetand bring together the key elements that[...]
marras 6 – marras 7 Koko päivä Tampere
Käytön valvojan tehtävänä on mm. henkilökohtaisesti valvoa painelaitteen käyttöä ja kuntoa sekä pitää omistaja tietoisena olennaisista painelaitteen käyttöön ja kuntoon liittyvistä seikoista. Hänen tulee varmistua, että laitteita käyttävä henkilökunta tuntee niiden toiminnan, käyttöohjeet ja turvallisuussäännökset.[...]
marras 13 – marras 14 Koko päivä Helsinki
Kurssilla opit laakerointien perusteet, asennuksen ja huollon sekä asennusmenetelmät. Tiedät, mitkä tekijät vaikuttavat laakerien vaurioitumiseen. Vierintälaakereita on useita tyyppejä. On hyvä tuntea niiden hyödyt, haitat ja ominaisuudet eri käyttötilanteissa. Lisätietoa ja ilmoittautuminen >>
marras 13 – marras 15 Koko päivä Helsinki
Kurssilla syvennät tietojasi teollisuushydrauliikkajärjestelmistä, opit lisää hydrauliikkakomponenttien kuten proportionaaliventtiilien rakenteista. Kurssin jälkeen hallitset hydrauliikkajärjestelmän käyttöönottotoimenpiteet ja suljetun hydrauliikkajärjestelmän toiminnan ja siinä käytettävät komponentit. Kertaamme myös edellisten kurssien asioita. Lisätietoa ja ilmoittautuminen >>
marras 19 – marras 20 Koko päivä Helsinki
Sähkökunnossapito kurssilla opit sähkötekniikan ja sähköisten ohjausten perusteet ja niihin liittyviä mittauksia alle 1000 V:n jännitteillä. Opit käyttämään yleismittareita ja harjoittelet niiden käyttöä. Lisätietoa ja ilmoittautuminen >>
marras 20 – marras 21 Koko päivä Tampere
Kunnossapidon prosessit kuntoon Toiminnanohjaus- ja laitostiedonhallintajärjestelmät tukevat suunnittelua, toteutusta ja raportointia. Kunnossapidon operatiivisen toiminnan ja resurssien suunnittelu tehdään laitoksen käytettävyystavoitteiden perusteella. Oikealla suunnittelulla ja resurssien jakamisella yritys pystyy tehostamaan toimintaansa sekä saamaan tuotantovälineistään optimaalisen hyödyn.[...]
Logo promaint.net

Promaint ry  |  Messuaukio 1, 00520 HELSINKI  |  toimisto(at)kunnossapito.fi