Tapahtumakalenteri

loka 27 – loka 28 Koko päivä Vantaa
Sähkökunnossapitopäivät keskittyvät teollisuuden sähkö- ja automaatiokunnossapitoon liittyviin ajankohtaisiin aiheisiin. Tilaisuus on tarkoitettu kaikille sähkö- ja automaatioalan käyttö-, kunnossapito- ja suunnittelutehtävissä toimiville asiantuntijoille. Ohjelman on laatinut Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:n sähkö- ja automaatiotoimikunta. Lisätietoa ja ilmoittautuminen >>
loka 28 Koko päivä Helsinki
Kurssin käytyäsi tunnet taljojen huoltoa ja tarkastusta koskevat määräykset sekä nostotaljojen rakenteet. Kurssilla opit teoriassa ja käytännössä huoltamaan, tarkastamaan ja koekuormittamaan nostotaljoja. Lisätietoa ja ilmoittautuminen >>
marras 2 – marras 3 Koko päivä Tampere (voit osallistua myös etänä)
Painelaitefoorumissa käsitellään painelaitteisiin liittyviä ajankohtaisia aiheita eri näkökulmasta ja se onkin loistava paikka verkostoitua ja keskustella kollegojen kanssa. Tällä kertaa on esillä useita esimerkkejä vaurio- ja korjaustapauksista. Lisäksi käsitellään mm. vaatimuksia tilapäisille korjauksille. Painelaitefoorumi on[...]
marras 2 – marras 4 Koko päivä Helsinki
Koulutuksen sisältö noudattaa ISO18436-4:2008-standardia, taso 1. Lisätietoa ja ilmoittautuminen >>
marras 9 – marras 11 Koko päivä Helsinki
Koulutuksessa käsitellään eri kunnonvalvonnan mittausmenetelmiä; lämpökuvaus, värähtelymittaus, iskusysäysmenetelmä, öljyanalyysit sekä aistinvarainen kunnonvalvonta ja millaisia vaurioita voit niillä havaita. Kunnonvalvonnan tavoitteena on lisätä käyttövarmuutta ja pitää kunnossapitokustannukset mahdollisimman alhaisina. Lisätietoa ja ilmoittautuminen >>
marras 16 – marras 18 Koko päivä Taitotalo, Helsinki
Kurssilla opit puikko- ja MIG/MAG-hitsauksen suoritustekniikan. Et tarvitse aikaisempaa hitsauskokemusta. Kurssilla tehdään runsaasti käytännön harjoituksia. Hitsaamossa voit harjoitella myös hitsaussimulaattorilla ilman valokaarta. Lisätietoa ja ilmoittautuminen >>
marras 16 – marras 19 Koko päivä SKF Espoo
Koulutusta suositellaan henkilöille, jotka ovat tehneet värähtelymittauksia alle vuoden tai vain keränneet mittaustietoja jättäen analysoinnin muille. Kurssi soveltuu myös kunnossapitoinsinööreille ja muille kunnossapitohenkilöille, jotka haluavat oppia ymmärtämään kunnonvalvontaa ja värähtelyanalyysiä. Kurssi vastaa standardi ISO 18436-2[...]
marras 17 – marras 18 Koko päivä Tampere (voit osallistua myös etänä)
Kunnossapidon operatiivisen toiminnan ja resurssien suunnittelu tehdään laitoksen käytettävyystavoitteiden perustella. Asetettujen tavoitteiden seuranta ja toiminnan tehokkuuden kehittäminen perustuvat oikein valittuihin mittareihin ja kunnossapidon tunnuslukuihin. Toiminnanohjaus- ja laitostiedonhallintajärjestelmät tukevat suunnittelua, toteutusta ja raportointia. Koulutus on suunniteltu tuotannon ja kunnossapidon johto-, kehitys-, suunnittelu- ja työnjohtotehtävissä toimiville[...]
marras 24 – marras 25 Koko päivä Vantaa (voit osallistua myös etänä)
Käytön valvojan tehtävänä on henkilökohtaisesti valvoa painelaitteen käyttöä ja kuntoa sekä pitää painelaitteen omistaja tietoisena olennaisista painelaitteen käyttöön ja kuntoon liittyvistä seikoista. Hänen tulee myös varmistua siitä, että painelaitetta käyttävä henkilökunta tuntee painelaitteen toiminnan, käyttöohjeet[...]
marras 29 – joulu 3 Koko päivä SKF Espoo
Koulutusta suositellaan henkilöille, jotka ovat tehneet värähtelymittauksia pidempään kuin kuusi kuukautta, ymmärtävät värähtelyanalyysin perusteet ja haluavat oppia tunnistamaan erilaisia vikatyyppejä sekä löytää niitä vastaavat korjaavat toimenpiteet. Kurssi vastaa standardi ISO 18436-2 vaatimuksia ja tähtää sertifiointiin[...]
joulu 8 – joulu 9 Koko päivä Hotelli Torni, Tampere
SKF Käyttövarmuus -seminaari on tilaisuus, jossa on hyvä mahdollisuus oppia alan parhaat käytännöt sekä verkostoitua teollisuuden kunnossapitoon ja käyttövarmuuteen vihkiytyneiden ammattilaisten kanssa. Käytössäsi on tänäkin vuonna kaksi rinnakkaista luentosalia, joissa luennoitsijoina toimivat teollisuuden huippuammattilaiset ja SKF-asiantuntijat. Lisäksi seminaarin[...]
joulu 15 – joulu 16 Koko päivä Vantaa (voit osallistua myös etänä)
Tuotantoa tukevalla kunnossapidon strategialla ja organisoinnilla yritys pystyy käyttämään tuotantokoneistojaan optimaalisilla tehoilla ja kustannuksilla. Fyysisen omaisuuden hallinnan tavoitteena on saada olemassa olevat resurssit tukemaan yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita mahdollisimman tehokkaasti ottaen huomioon tuotantoteknologian, taloudelliset lainalaisuudet ja ympäristön vaatimukset. Koulutus on suunniteltu tuotannon ja[...]
tammi 26 – tammi 27 Koko päivä Peurunka
Kaksipäiväinen Kunnossapito 22 -kongressi järjestetään Peurungassa 26.-27.1.2022.
helmi 8 – helmi 11 Koko päivä SKF, Espoo
Lisätietoja: skfkoulutus@skf.com
helmi 15 – helmi 16 Koko päivä Hämeenlinna
Kunnossapidon tehtävänä on varmistaa yrityksen liiketoimintastrategian vaatima käyttövarmuus ja tuotannon kokonaistehokkuus. Kunnossapito on pitkäjänteistä ja määrätietoisesti johdettua tavoitteellista toimintaa, joka ottaa huomioon yrityksen ja toimintaympäristön vaatimukset. Tuotannon ja kunnossapidon yhteistyöllä on keskeinen rooli menestyvän tuotantolaitoksen liiketoiminnassa. Koulutus on suunniteltu tuotannon ja kunnossapidon johto-,[...]
helmi 15 – kesä 2 Koko päivä
Kunnossapidon osaaminen eurooppalaiselle tasolle Taitotalon keväällä 2017 käynnistynyt World Class Maintenance -koulutusohjelma on laadittu kunnossapidon työnjohtajien, suunnittelijoiden ja päälliköiden valmennukseen. Ohjelma koostuu neljästä kahden päivän jaksosta. Ohjelman sisältö perustuu SFS-EN 15628 -standardin pätevyysvaatimuksiin. World Class[...]
maalis 23 – maalis 24 Koko päivä Jyväskylä
Kunnossapitotöiden luonne ja painopiste ovat muuttuneet. Vikaantumisten estäminen ja juurisyiden selvittäminen ovat nykyaikaisen kunnossapidon kulmakiviä. Ennen oli tärkeää korjata kaikki viat mahdollisimman nopeasti, tänään keskitytään kriittisiin laitteisiin ja ehkäisevään toimintaan. Riskienhallinta sekä henkilö- ja ympäristöturvallisuus ohjaavat kaikkia kunnossapidon toimenpiteitä. Koulutus on suunniteltu tuotannon[...]
huhti 26 – huhti 27 Koko päivä Tampere
Kunnossapidon operatiivisen toiminnan ja resurssien suunnittelu tehdään laitoksen käytettävyystavoitteiden perustella. Asetettujen tavoitteiden seuranta ja toiminnan tehokkuuden kehittäminen perustuvat oikein valittuihin mittareihin ja kunnossapidon tunnuslukuihin. Toiminnanohjaus- ja laitostiedonhallintajärjestelmät tukevat suunnittelua, toteutusta ja raportointia. Koulutus on suunniteltu tuotannon ja kunnossapidon johto-, kehitys-, suunnittelu- ja työnjohtotehtävissä toimiville[...]
touko 3 – touko 5 Koko päivä Messukeskus Helsinki
Teknologia 22 on Pohjoismaiden johtava teknologia-alan tapahtuma Pohjoismaiden johtava teknologiatapahtuma Teknologia 22 järjestetään marraskuussa. Tapahtuman teemaksi on valittu Kestävän huomisen ratkaisut – Solutions for Sustainable Future. Teknologia on tapahtuma sinulle, joka työskentelet teollisuuden ja teknologian alalla[...]
touko 18 – touko 19 Koko päivä Ouluhalli, Oulu
Pohjoinen Teollisuus keskittyy nimensä mukaisesta pohjoisen Suomen tärkeimpiin toimialoihin. Mukana ovat mm. kaivos-, teräs-, metsä-, kemian- ja elintarviketeollisuus sekä konepajat ja energiantuotanto. Alueellisesti merkittäviä vahvoja vaikuttajia ovat mm. kaivosteollisuuden merkitys, etäisyydet ja suuret tuotantolaitokset. Oulu[...]
kesä 1 – kesä 2 Koko päivä Vantaa
Tuotantoa tukevalla kunnossapidon strategialla ja organisoinnilla yritys pystyy käyttämään tuotantokoneistojaan optimaalisilla tehoilla ja kustannuksilla. Fyysisen omaisuuden hallinnan tavoitteena on saada olemassa olevat resurssit tukemaan yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita mahdollisimman tehokkaasti ottaen huomioon tuotantoteknologian, taloudelliset lainalaisuudet ja ympäristön vaatimukset. Koulutus on suunniteltu tuotannon ja[...]
loka 25 – loka 27 Koko päivä Tampereen Messu- ja Urheilukeskus
Energia-alan päätapahtuma Tampereella jälleen 25.-27.10.2022  Energiamessujen tarjonta laajenee ilmasto- ja kiertotalouden ratkaisuihin. Joka toinen vuosi järjestettävä alansa suurtapahtuma esittelee  energiantuotannon ja -teknologiat, investointihankkeista laitosten käyttöön ja kunnossapitoon sekä energiatehokkaat ja kestävän kehityksen ratkaisut teollisuudelle ja[...]
Logo promaint.net

Promaint ry  |  Messuaukio 1, 00520 HELSINKI  |  toimisto(at)kunnossapito.fi