Tapahtumakalenteri

helmi 1 2017 – tammi 31 2019 Koko päivä AEL Helsinki
Tutkinto suoritetaan työn ohessa työtä tekemällä ja välillä tarpeellisia käytännönläheisiä lähipäiviä käyden. Soveltuu teollisuuden tuotanto-, huolto- ja käynnissäpitotehtävissä toimiville työntekijöille, joilla ei ole alan peruskoulutusta tai jotka haluavat hankkia virallisen tutkinnon. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
syys 11 2017 – kesä 17 2019 Koko päivä AEL Helsinki
Tutkinto antaa valmiudet työskennellä sähkö- ja automaatioasennustehtävissä teollisuudessa ja urakointiliikkeissä. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija hallitsee sähkö- ja automaatioasennuksen perusteet sekä osaa tehdä asennuksia ohjatusti. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
syys 12 2017 – syys 11 2019 Koko päivä
Tutkinnon suorittanut tuntee koneiden ja laitteiden toiminnan, hallitsee työvälineiden ja työstökoneiden käytön sekä osaa lukea työpiirustuksia ja kytkentäkaavioita. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
touko 21 2018 – touko 16 2019 Koko päivä AEL, Helsinki
IWE/IWT-koulutus järjestetään monimuotokoulutuksena. Lähijaksot pidetään Helsingissä online, verkko-opiskelu siellä missä sinäkin olet. Lähijaksojen opetus ja materiaali ovat suomeksi ja verkkomateriaali englanniksi. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
syys 24 – syys 27 Koko päivä Antwerp, Belgium
On the verge of the 4th industrial revolution, IoT and predictive analytics are bringing unseen possibilities in maintenance, reliability and condition monitoring. Euromaintenance 4.0 provides a comprehensive and attractive agenda of learning opportunities for CTO’s,[...]
syys 24 – syys 28 Koko päivä SKF, Espoo
Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat tehneet värähtelymittauksia pidempään kuin kuusi kuukautta. He ymmärtävät värähtelyanalyysin perusteet ja haluavat oppia tunnistamaan erilaisia vikatyyppejä ja löytää niitä vastaavat korjaavat toimenpiteet. Kurssi vastaa standardin ISO 18436-2 vaatimuksia ja[...]
loka 2 – loka 4 Koko päivä AEL Helsinki
Kurssilla opit puikko- ja MIG/MAG-hitsauksen suoritustekniikan. Et tarvitse aikaisempaa hitsauskokemusta. Kurssilla tehdään runsaasti käytännön harjoituksia. Hitsaamossa voit harjoitella myös hitsaussimulaattorilla ilman valokaarta. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
loka 2 Koko päivä AEL Helsinki
Kurssin tavoitteena on antaa kokonaiskäsitys jäteluokitukseen vaikuttavista moninaisista vaatimuksista. Ymmärrys, ettei luokitus ratkaise käsittelyä sekä valmiuksia etsiä aineiden luokitukseen liittyvää tietoa ja tulkita tietoa. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
loka 3 – loka 4 Koko päivä Hämeenlinna
Kunnossapitotöiden luonne ja painopiste ovat muuttuneet. Ennen oli tärkeää korjata kaikki viat mahdollisimman nopeasti, tänään keskitytään kriittisiin laitteisiin ja ehkäisevään toimintaan, niin käyttäjien kuin kunnossapitäjien toimenpiteiden osalta. Vikaantumisten ennakointi ja juurisyiden selvittäminen ovat nykyaikaisen kunnossapidon[...]
loka 3 – joulu 19 Koko päivä
Kunnossapidon osaaminen eurooppalaiselle tasolle Globalisaatio, kasvava kilpailu sekä taloudelliset riskit ovat johtaneet siihen, että tämän päivän teollisuudessa kaikkien toimintojen on palveltava organisaation liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamista mahdollisimman tehokkaasti ottaen huomioon teknologiat, taloudelliset lainalaisuudet ja ympäristön vaatimukset.[...]
loka 9 – loka 10 Koko päivä AEL Helsinki
Kurssilla opit mm. keskipakopumppujen ja yleisimpien syrjäytyspumppujen toiminnan ja rakenteen, pumppuihin liittyvät peruskäsitteet sekä pumpun oikeiden säätöjen ja ajotavan merkityksen pumpun käyttöikään. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
loka 10 – loka 11 Koko päivä SKF, Espoo
Koulutus on tarkoitettu Microlog-järjestelmän käyttäjille. Koulutus soveltuu henkilöille, joilla on järjestelmän peruskäyttötaidot ja jotka haluavat oppia järjestelmästä enemmän kuin tavanomaiset reittimittausrutiinit. Ilmoittautuminen sähköpostitse: skfkoulutus@skf.com
loka 22 – loka 26 Koko päivä SKF, Espoo
Koulutus on tarkoitettu sertifiointitasolla 2 oleville henkilöille, jotka haluavat syventää tietämystään seuraavalle tasolle. Osallistujilla tulisi olla jo vähintään 30 kuukauden perehtyneisyys spektrianalyysiin ja vianmääritykseen. Kurssi vastaa standardin ISO 18436-2 vaatimuksia ja tähtää sertifiointiin tasolla 3.[...]
loka 23 Koko päivä Tampereen Messu- ja Urheilukeskus
Seminaarissa esittäytyy palvelu- ja järjestelmätoimittajia omien ratkaisujensa erikoispiirteiden osalta. Päivän avaa Wärtsilän Mikko Tepponen, joka avaa digitalisaation kehitysstrategioita kansainvälisessä liiketoiminnassa. Päivän muissa esityksissä yritysten ratkaisuja esitellään digitalisaation lisäksi omaisuudenhallinnan, ennakoivan kunnossapidon ja oppivien järjestelmien kautta.[...]
loka 23 – loka 24 Koko päivä Tampere
Painelaitefoorumi on teollisuuden ja voimalaitosten painelaitteiden parissa työskenteleville kunnossapitäjille, käytönvalvojille, tarkastajille ja alan asiantuntijoille tarkoitettu tilaisuus, jossa käydään läpi alan ajankohtaisia kysymyksiä eri sidosryhmien edustajien puheenvuoroissa. Painelaitteiden suunnittelulle, valmistukselle ja käytölle asetetaan yleisiä ja yksityiskohtaisia[...]
loka 30 – loka 31 Koko päivä Jyväskylä
Kunnossapidon tehtävänä on varmistaa yrityksen liiketoimintastrategian vaatima käyttövarmuus ja tuotannon kokonaistehokkuus. Kunnossapito on määrätietoisesti johdettua tavoitteellista toimintaa, joka perustuu yleensä johonkin paikallisesti sovitettuun kunnossapidon konseptiin. Riskienhallinta, turvallisuuden varmistaminen ja ympäristön huomioon ottaminen ohjaavat kaikkia kunnossapidon[...]
loka 30 – loka 31 Koko päivä AEL Helsinki
Kurssin käynyt tuntee yleisimpien voimansiirtolaitteiden kytkimet, hihna- ja ketjukäytöt, vaihteistot, rakenteet, yleisimmät vauriot, vianhaun, tarkastusmittaukset, asennuksen ja huoltotyöt sekä vaihteistojen voitelussa huomioitavat asiat. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
marras 6 – marras 7 Koko päivä Hämeenlinna
Kolmas kurssipäivä: 13.12.2018, Helsinki Kunnossapitotöitä tekeville henkilöille on kehittynyt toisistaan poikkeavia ammatillisia työnkuvia, eikä alan osaamiselle ole ollut mittareita. Eurooppalainen standardi SFS-EN 15628 (Kunnossapitohenkilöstön pätevöinti) sisältää kuvaukset kunnossapitohenkilöstön pätevöittämiseksi laitosten ja tuotantojärjestelmien kunnossapitotehtäviin. Tämän päivän[...]
marras 6 – marras 8 Koko päivä AEL Oulu
Koulutuksen sisältö noudattaa ISO18436-4:2008-standardia, taso 1. Koulutus sisältää perusteet rasva- ja öljyvoitelusta, voiteluaineiden kunnon analysoinnista sekä voiteluaineiden varastoinnista ja käsittelystä. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
marras 13 – marras 15 Koko päivä AEL Helsinki
Kurssilla saat tarvittavan osaamisen säätötekniikasta, säätöpiirin virityksestä ja säätökytkennöistä sekä osaat analysoida säätöpiirien toimintaa ja asetella ne optimivireeseen. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
marras 20 – marras 21 Koko päivä AEL Helsinki
Koulutuksessa käydään läpi mm. seuraavia osa-alueita vesivoimalan modernisointiin liittyvät asiat, tulvaluukut ja  patoturvallisuus, vesivoimalaitosten generaattorin magnetointi- ja suojausratkaisut, automaatiojärjestelmien- ja energiasektorin kyberturvallisuus, Suomen kriittisen infrastruktuurin kyberturvallisuus Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
marras 21 – marras 22 Koko päivä Hotelli Torni, Tampere
Tapahtuma on suunnattu kunnossapidosta, sen kehityksestä ja menetelmistä sekä niihin liittyvistä teknisistä ratkaisuista kiinnostuneille. Aiheina käyttövarmuutta yleisesti koskettavat aiheet sekä kunnonvalvonnan ja värähtelyn mittaamisen monimuotoinen maailma. Ilmoittautuminen sähköpostitse: skfkoulutus@skf.com
marras 21 – marras 22 Koko päivä Sokos Hotel Vaakuna, Hämeenlinna
Käytön valvojan tehtävänä on mm. henkilökohtaisesti valvoa painelaitteen käyttöä ja kuntoa sekä pitää painelaitteen omistaja tietoisena olennaisista painelaitteen käyttöön ja kuntoon liittyvistä seikoista. Hänen tulee myös varmistua siitä, että painelaitetta käyttävä henkilökunta tuntee painelaitteen toiminnan,[...]
marras 27 – marras 30 Koko päivä SKF, Espoo
Kurssi vastaa kansainvälisen standardin ISO 18436-2 vaatimuksia, ja tähtää sertifiointiin tasolla I. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat tehneet värähtely- ja kunnonvalvontamittauksia alle vuoden ajan tai vain keränneet mittaustietoja jättäen analysoinnin muille. Kurssi soveltuu hyvin[...]
marras 28 – marras 30 Koko päivä AEL, Helsinki
Kunnonvalvonta on olennainen osa kunnossapitoa. Kunnonvalvonnan tavoitteena on lisätä käyttövarmuutta ja pitää kunnossapitokustannukset mahdollisimman alhaisina. Erilaisilla kunnonvalvontamenetelmillä voit havaita vauriot hyvissä ajoin, ennen kuin ne ovat päässeet vakaviksi. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
marras 28 – marras 29 Koko päivä Tampere
Kunnossapidon operatiivisen toiminnan suunnittelu sekä resurssien määrittely ja hankinta tehdään yrityksen tai yksikön teknisten käytettävyys- ja laatutavoitteiden mukaisesti. Toiminnanohjaus- ja laitostiedonhallintajärjestelmät tukevat suunnittelua, toteutusta ja raportointia. Asetettujen tavoitteiden seuranta ja toiminnan tehokkuuden kehittäminen perustuvat oikein[...]
joulu 18 – joulu 19 Koko päivä Vantaa
Tuotantoa tukevalla kunnossapidon strategialla ja organisoinnilla yritys pystyy käyttämään tuotantokoneistojaan optimaalisilla tehoilla ja kustannuksilla. Fyysisen omaisuuden hallinnan tavoitteena on saada olemassa olevat resurssit tukemaan yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita mahdollisimman tehokkaasti ottaen huomioon tuotantoteknologian, taloudelliset lainalaisuudet ja[...]

Energia 2018

23.–25.10.2018 | Tampere

Sertifiointitentit

Seuraava tentti järjestetään 20.11.

Logo promaint.net

Promaint ry  |  Messuaukio 1, 00520 HELSINKI  |  toimisto(at)kunnossapito.fi