Keitä olemme ja mitä teemme?

Kunnossapitoyhdistys Promaint ry on riippumaton, voittoa tavoittelematon tuotantotehokkuuden, omaisuudenhallinnan ja kunnossapidon asiantuntijaverkosto, jonka päämäärä eli visio on:

Nostaa suomalaisen teollisuuden kilpailukyky ja yhteiskunnan
rakenteiden tehokkuus maailman parhaiksi.

Promaint ry:n tehtävä

 • edistää alan tutkimusta ja kehitystä sekä tarjota jäsenille verkostoitumismahdollisuus alan parhaisiin osaajiin
 • toimia kanavana alan tietouteen ja osaamiseen sekä varmistaa, että jäsenillä on mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen
 • edistää tuotantotehokkuuden, tuotanto-omaisuuden hallinnan ja kunnossapidon merkityksen ja arvostuksen tuntemusta yritysten ja yhteisöjen kilpailutekijänä
 • toimia Suomessa johtavana alan vaikuttajana sekä arvostettuna kansainvälisenä yhteistyökumppanina.

 

sanapilvi_3

Toiminta

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, ja se on perustanut toimikuntia hoitamaan ja kehittämään yhdistyksen perustehtäviä.

Julkaisemme suomenkielistä jäsenlehteä Promaint ja kansainvälistä ammattilehteä MaintWorld.

Järjestämme yhdessä Taitotalon (ent. AEL) kanssa kunnossapitoalaan liittyvää jäsenkoulutusta.

Järjestämme yhdessä Expomark Oy:n kanssa alan ammattitapahtumia.

Julkaisemme alan ammattikirjallisuutta.

Organisaatio ja historia

Promaint ry:n organisaatio ja sen tuottama hyöty.

Miten kaikki sai alkunsa?

Yhdistyksen toiminnan juuret ulottuvat vuoteen 1958, jolloin silloiset insinöörijärjestöt perustivat Kunnossapitotoimikunnan, jonka tehtävänä oli seurata ja edistää tehdaspalvelu- ja kunnossapitoalan kehitystä Suomessa.

Vuonna 1972 toiminta muuttui yhdistyspohjaiseksi ja nimeksi valittiin Tehdaspalvelu ry. Yhdistys liittyi samana vuonna jäseneksi europpalaisten kunnossapitoyhdistysten katto-organisaatioon EFNMS (yli 20 maan kunnossapitoyhdistykset edustettuna).

Vuonna 2001 yhdistys perusti osakeyhtiö KP-Media Oy:n markkinoimaan yhdistyksen jäsenille alan palveluita.

Yhdistys muutti nimensä Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:ksi vuoden 2008 alussa.

Yhdistyskokous
Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:n jäsenet valitsevat kerran vuodessa pidettävässä yhdistyskokouksessa yhdistyksen hallituksen sekä hyväksyvät yhdistyksen tilinpäätöksen, budjetin ja hallituksen laatiman toimintasuunnitelman.
Hallitus

Hallitus laatii yhdistyksen toiminnan strategian ja tavoitteet sekä valvoo toiminnan edistymistä.

Hallituksessa on edustettuna suomalaisen teollisuuden kunnossapidon ja tuotannon asiantuntijoita samoin kuin teollisten palveluyritysten, tutkimuslaitosten ja opetusalan asiantuntijoita.

Puheenjohtaja Petri Saarinen, SKF Oy Ab
Varapuheenjohtaja Timo Lehtinen, AFRY

Jäsenet

 • Mika Immonen, Valmet Oyj
 • Helena Kortelainen
 • Ilkka Mäkipirtti, Puolustusvoimat
 • Ilkka Palsola
 • Jukka Punkari, Tampereen Energia Oy
 • Kari Rahkonen, Fortum Oy
 • Toni Rauvanto, Caverion Industria Oy
 • Kaj Råtts, Pohjolan Voima Oyj
Yhteistyökumppanit
Promaint ry pitää tiivistä yhteistyötä kunnossapitoalan oppilaitoksiin, yliopistoihin ja yhdistyksiin, sekä yrityksiin, joilla kunnossapito, tuotantotehokkuus ja tuotanto-omaisuuden hallinta ovat osa liiketoimintastrategiaa.

Kansainväliset yliopistot

Tavoitteemme on tunnistaa kunnossapitoalan viimeisimmät trendit ja parhaat käytännöt sekä olla mukana eurooppalaisen kunnossapitoalan osaamisen ja koulutuksen kehittämisessä ja edistämisessä.

Yhdistyksellä on tiedot mm. eurooppalaisten yliopistojen kunnossapioalan professoreista ja heidän erikoisosaamisestaan.

Esimerkkinä yliopistoyhteistyöstä on kunnossapitoalan Best Master Thesis -kilpailu, joka järjestetään joka toinen vuosi. Kisassa europpalaiset yliopistot valitsevat omien oppilaidensa joukosta parhaan kunnossapitoalaa käsittelevän Master Thesisin. Parhaat opinnäytteet lähetetään eri yliopistojen professoreista kootun tuomariston arvioitavaksi. EFNMS palkitsee parhaat työt.

Eurooppatasolla järjestetään myös Vuoden kunnossapitopäällikkö -kilpailu.

Eurooppalaiset kunnossapitoyhdistykset

Kansainvälisen yhteistyön avulla Promaint ry varmistaa, että Suomessa on viimeisimmät tiedot siitä, mitä kunnossapitoalalla Euroopassa tapahtuu.

Promaint ry on ollut vuodesta 1972 aktiivinen jäsen European Federation of National Maintenance Societyssä (EFNMS), joka on yli 20 eurooppalaisen maan kunnossapitoyhdistysten katto-organisaatio.

EFNMS_logo_valmis_rgb

Muut yhdistykset

Yhdistyksellä on myös tiivis yhteistyö Euroopan ulkopuolella toimivien kunnossapitoon ja tuotannon omaisuuden hallintaan erikoistuneiden yhdistysten kanssa, esim. Global Forum for Maintenance and Asset Management (GFMAM).

Tilaa uutiskirje
maintworld
Kunnossapidon osto-opas
Logo promaint.net

Promaint ry  |  Messuaukio 1, 00520 HELSINKI  |  toimisto(at)kunnossapito.fi