Toimikunnat

Toimikunnat muodostavat yhdistyksen osaamisen ja kehityksen selkärangan.

Yhdistyksellä on 9 aktiivista toimikuntaa, joiden toimintaan jäsenillä on mahdollisuus osallistua:

Toimikuntien yleiset tavoitteet

Jäsenten oma kehittyminen

 • asiantuntijafoorumiin osallistuminen, kokoukset
 • tutustuminen tehdaslaitoksiin
 • opinto-/messumatkat

Promaint-lehti

 • sisällön ideointi
 • artikkeleiden kirjoitus
 • kirjoittajien ehdottaminen

Koulutustilaisuuksien tuottaminen

 • suunnittelu
 • luennoijien osoittaminen/luennointi
 • tilaisuuksien ulkoisten puitteiden suunnittelu

Julkaisujen tuottaminen

 • kirjat, ohjeet, konekortit

Messutapahtumien kehittäminen

 • suunnittelu
 • näytteilleasettajien ideointi
 • messukävijöiden aktivointi

Tiedon keräys

 • maailmalta
 • verkottumalla

Toimikunnan perustaminen

Yhdistyksen jäsenet, joilla on yhteinen kiinnostus tietystä kunnossapidon osa-alueen tutkimisesta tai kehittämisestä, voivat ehdottaa yhdistykselle toimikunnan perustamista.

Yhdistys tiedottaa toimikunnasta, sen tavoitteista ja toiminnasta, yhdistyksen jäsenille, jotka voivat halutessaan osallistua toimikunnan työskentelyyn.

Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Yhdistys tarjoaa komitealle sihteeripalvelut ja kokoustilat.

Toimikunnan työn tulokset ovat kaikkien projektissa mukana olleiden henkilöiden ja Promaint ry:n vapaasti käytettävissä.

Toimikunnat ehdottavat yhdistykselle koulutus- ja seminaariohjelmia sekä toimittavat yhdistyksen lehtiin artikkeleita. Toimikuntien työn tuloksena Promaint ry on julkaissut useita ammattilaisille tarkoitettuja tieto- ja oppikirjoja.

Logo promaint.net

Promaint ry  |  Messuaukio 1, 00520 HELSINKI  |  toimisto(at)kunnossapito.fi