Tapahtumat

helmi 13 @ 10:38 – touko 29 @ 11:38
Tämän päivän teollisuudessa kaikkien toimintojen on palveltava yrityksen liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamista. Toiminnoissa täytyy ottaa huomioon teknologiat, taloudelliset lainalaisuudet sekä ympäristön vaatimukset. Kunnossapito on yksi tärkeimmistä resursseista, joiden tehtävänä on varmistaa, että laitoksen käytettävyys, tuotantomäärät ja[...]
helmi 13 @ 10:42 – touko 28 @ 11:42
Tämän päivän teollisuudessa kaikkien toimintojen on palveltava yrityksen liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamista. Toiminnoissa täytyy ottaa huomioon teknologiat, taloudelliset lainalaisuudet sekä ympäristön vaatimukset. Kunnossapito on yksi tärkeimmistä resursseista, joiden tehtävänä on varmistaa, että laitoksen käytettävyys, tuotantomäärät ja[...]
helmi 13 @ 10:45 – touko 24 @ 11:45
Tämän päivän teollisuudessa kaikkien toimintojen on palveltava yrityksen liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamista. Toiminnoissa täytyy ottaa huomioon teknologiat, taloudelliset lainalaisuudet sekä ympäristön vaatimukset. Kunnossapito on yksi tärkeimmistä resursseista, joiden tehtävänä on varmistaa, että laitoksen käytettävyys, tuotantomäärät ja[...]
maalis 6 – maalis 8 Koko päivä Helsinki
Kurssilla syvennät tietojasi sekä teollisuus- että mobilehydrauliikkajärjestelmistä ja opit lisää hydraulikomponenttien rakenteista. Opit myös käytännön tasolla lisää säätöjen tekemisestä, sillä keskeinen osa kurssin sisältöä ovat käytännön harjoitukset. Lisätiedot ja ilmoittautuminen >>
maalis 11 – maalis 15 Koko päivä Espoo
Koulutuksen pääaiheita ovat: • Kunnossapitokäytännöt • Värähtelyn perusteet • Tiedonkeruu • Signaalinkäsittely • Vika-analyysi • Korjaavat toimet • Laitetuntemus • Vastaanottokokeet • Rakenteelliset kokeet • Viitestandardit • Raportointi • Vaurion vakavuusasteen arviointi Koulutuksessa käytämme Mobius[...]
maalis 13 – maalis 15 Koko päivä Helsinki
Koulutuksessa käsitellään eri kunnonvalvonnan mittausmenetelmiä; lämpökuvaus, värähtelymittaus, iskusysäysmenetelmä, öljyanalyysit sekä aistinvarainen kunnonvalvonta ja millaisia vaurioita voit niillä havaita. Kunnonvalvonnan tavoitteena on lisätä käyttövarmuutta ja pitää kunnossapitokustannukset mahdollisimman alhaisina. Lisätietoa ja ilmoittautuminen >>
maalis 13 – maalis 14 Koko päivä Vantaa
Käytön valvojan tehtävänä on mm. henkilökohtaisesti valvoa painelaitteen käyttöä ja kuntoa sekä pitää omistaja tietoisena olennaisista painelaitteen käyttöön ja kuntoon liittyvistä seikoista. Hänen tulee varmistua, että laitteita käyttävä henkilökunta tuntee niiden toiminnan, käyttöohjeet ja turvallisuussäännökset.[...]
maalis 20 – maalis 21 Koko päivä Jyväskylä
Kaikki lähtee käyttövarmuudesta Riskienhallinta ja käyttövarmuus ohjaavat kunnossapidon toimenpiteitä ehkäisevään toimintaan. Ennen kunnossapito korjasi kaikki viat mahdollisimman nopeasti, nyt fokus on tuotannon kannalta kriittisten laitteiden kunnossapidossa. Vikaantumisten estäminen ja juurisyiden selvittäminen ovat nykyaikaisen kunnossapidon kulmakiviä. Seminaari[...]
maalis 21 – maalis 22 Koko päivä Oulu
Kurssilla syvennät tietojasi sekä teollisuusjärjestelmistä ja opit lisää hydraulikomponenttien rakenteista. Opit myös käytännön tasolla lisää säätöjen tekemisestä, sillä keskeinen osa kurssin sisältöä ovat käytännön harjoitukset. Lisätietoa ja ilmoittautuminen >>
maalis 21 – maalis 22 Koko päivä Helsinki
Kurssilla opit laakerointien perusteet, asennuksen ja huollon sekä asennusmenetelmät. Tiedät, mitkä tekijät vaikuttavat laakerien vaurioitumiseen. Vierintälaakereita on useita tyyppejä. On hyvä tuntea niiden hyödyt, haitat ja ominaisuudet eri käyttötilanteissa. Lisätietoa ja ilmoittautuminen >>
huhti 9 – huhti 10 Koko päivä Tampere
Tehokkaalla voitelulla saadaan teollisuudessa merkittävää taloudellista hyötyä – alhaisella kitkalla säästetään energiaa ja vähäinen kuluminen mahdollistaa koneiden eliniän pidentämisen. Oikeaoppinen voitelu on hyvän käyttövarmuuden perusedellytys. Koulutustilaisuus on suunniteltu teollisuuden kunnossapidon tarpeista lähtien. Koulutuksesta hyötyvät teollisuuden[...]
huhti 15 – huhti 19 Koko päivä Espoo
Koulutus on tarkoitettu sertifiointitason 2 omaaville henkilöille, jotka haluavat syventää tietämystään seuraavalle tasolle. Osallistujilla tulisi olla jo vähintään 30 kuukauden perehtyneisyys spektrianalyysiin ja vianmääritykseen. Kurssi vastaa standardin ISO 18436-2 vaatimuksia ja tähtää sertifiointiin tasolla 3.[...]
huhti 16 – huhti 17 Koko päivä Helsinki
Koulutuksessa opit keskipakopumppujen rakenteen, toiminnan ja eri akselitiivistysvaihtoehdot. Kurssin käytyäsi kykenet linjaamaan tavallisimmat keskipakopumput vaadittavien toleranssien mukaan. Koulutuksessa on käytössä PSK-standardit. Lisätietoa ja ilmoittautuminen >>
huhti 16 – huhti 18 Koko päivä Muurame
Koulutus sisältää perusteet rasva- ja öljyvoitelusta, voiteluaineiden valinnasta, kunnon analysoinnista, keskusvoitelujärjestelmistä, näytteenotosta sekä voiteluaineiden varastoinnista ja käsittelystä. Voiteluasiat voi saada hallintaan suhteellisen pienillä koulutusinvestoinneilla. Koulutuksen sisältö noudattaa ISO18436-4:2008-standardia, taso 1. Lisätietoa ja ilmoittautuminen >>
huhti 17 – huhti 19 Koko päivä Helsinki
Kurssilla harjoittelet puikko-, TIG- ja MIG/MAG-hitsauksen suoritustekniikan. Et tarvitse aikaisempaa hitsauskokemusta. Kurssilla tehdään runsaasti käytännön harjoituksia.  Lisätietoa ja ilmoittautuminen >>
huhti 17 – huhti 19 Koko päivä Helsinki
Kurssilla syvennät tietojasi teollisuushydrauliikkajärjestelmistä, opit lisää hydrauliikkakomponenttien kuten proportionaaliventtiilien rakenteista. Kurssin jälkeen hallitset hydrauliikkajärjestelmän käyttöönottotoimenpiteet ja suljetun hydrauliikkajärjestelmän toiminnan ja siinä käytettävät komponentit. Kertaamme myös edellisten kurssien asioita. Lisätietoa ja ilmoittautuminen >>
huhti 17 – huhti 18 Koko päivä Tampere
Kunnossapidon osuus tuotantolaitosten kustannuksista on keskimäärin 5 % liikevaihdosta. Koneiden kunnonvalvonta ja erityisesti värähtelymittaukset ovat keskeinen osa tämän päivän teollisuuden kunnossapitoa. Hyvin toimivalla kunnonvalvonnalla on myönteinen vaikutus koneiden käyttöasteeseen ja sitä kautta yrityksen kannattavuuteen. Suurimmat[...]
huhti 18 Koko päivä Muurame
Koulutuksen sisältö noudattaa ISO18436-4:2008 standardia, taso 1. Koulutus sisältää perusteet rasva- ja öljyvoitelusta, voiteluaineiden kunnon analysoinnista sekä voiteluaineiden varastoinnista ja käsittelystä. Lisätietoa ja ilmoittautuminen >>
huhti 23 – huhti 24 Koko päivä Tampere
Kunnossapidon prosessit kuntoon Toiminnanohjaus- ja laitostiedonhallintajärjestelmät tukevat suunnittelua, toteutusta ja raportointia. Kunnossapidon operatiivisen toiminnan ja resurssien suunnittelu tehdään laitoksen käytettävyystavoitteiden perusteella. Oikealla suunnittelulla ja resurssien jakamisella yritys pystyy tehostamaan toimintaansa sekä saamaan tuotantovälineistään optimaalisen hyödyn.[...]
huhti 23 – huhti 24 Koko päivä Muurame
Koulutuksessa opit, miten erilaiset voitelujärjestelmät toimivat. Voiteluaineet • voitelurasvat ja niiden ominaisuudet • öljyn valinta ja virtausmäärän määrittely • puhtauden ja lämpötilan vaikutus voiteluun • voiteluaineanalyysit. Keskus- ja kiertovoitelujärjestelmät • järjestelmätyypit sekä niiden toimintaperiaatteet •[...]
touko 15 Koko päivä Espoo
Koulutuksen tavoitteena on oppia ymmärtämään voitelun merkitys teollisuuden koneissa ja laitteissa. Koulutuksessa opit laakerien voitelun merkityksen, rasva- ja öljyvoitelun erot, rasvauksen jälkivoitelumäärän ja taajuuden laskennan, perusteet voitelujärjestelmistä, öljyanalyysien ja suodatuksen perusteet, voiteluaineiden varastoinnin edellytykset sekä[...]
touko 16 Koko päivä Espoo
Koulutuksen tavoite on oppia ymmärtämään laakerin kestoikään vaikuttavat tekijät, alkavien laakerivaurioiden tunnistusmenetelmät ja tulkitsemaan vaurioiden syyt vikaantuneesta laakerista. Koulutus antaa perusvalmiudet laakerivaurioita aiheuttavien syiden eliminointiin. Lisätiedot ja ilmoittautuminen >>
touko 22 – touko 23 Koko päivä Oulu
Pohjoinen Teollisuus -suurtapahtumassa tapaavat pohjoisen menestyksen tekijät Pohjoisen suurin teollisuustapahtuma järjestetään jälleen 22. – 23.5.2024 Ouluhallissa. Tapahtuma on suunnattu kaikille pohjoisen Suomen teollisuuden ammattilaisille. Tapahtuma tarjoaa kävijöille laajan kattauksen teollisuuden palveluita, tuotteita sekä uusinta tietoa.[...]
touko 28 – touko 29 Koko päivä Vantaa
Kunnossapitostrategia tulee tuotannon vaatimuksista Fyysisen omaisuuden hallinnan tavoitteena on saada olemassa olevat resurssit tukemaan yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita mahdollisimman tehokkaasti ottaen huomioon tuotantoteknologian, taloudelliset lainalaisuudet ja ympäristön vaatimukset.. Seminaari on osa kunnossapito- ja tuotantohenkilöstölle suunnattua World Class[...]
syys 16 – syys 18 Koko päivä Rimini
It is now official, the next appointment for every european Maintenance professional will take place in Italy, in the PalaCongressi Center of Rimini. It will be a key moment for EFNMS, A.I.MAN. and other national Maintenance society, as it is[...]
loka 22 – loka 24 Koko päivä Tampere
Energiamessut järjestetään  22. – 24.10.2024 – tervetuloa mukaan! Energia-alan päätapahtuma Energiamessut (The Energy Event of Finland) järjestetään Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 22. – 24.10.2024. Joka toinen vuosi järjestettävä alansa suurtapahtuma esittelee energiantuotannon ja -teknologiat investointihankkeista[...]