Tapahtumat

touko 31 – kesä 1 Koko päivä Helsinki
Saat käytännönläheistä tietoa nostoapuvälineiden valinnasta, tarkastuksista ja käytöstä. Kun tunnet lain velvoitteet nostotöiden suorituksessa ja työvälineiden turvallisessa käytössä, opit suunnittelemaan ja toteuttamaan turvallisen noston. Lisätietoa ja ilmoittautuminen >>
syys 14 Koko päivä Viking Glory -Laiva
SKF Marine päivä Viking Glory 14.9.2023 Agenda: Keynote 10:00 – 12:00 : Intro ja Tervetuloa, Rania Patsiopoulos Manager Global Marine Accounts & Business Development, SKF Marine Gmbh Laivojen energia- ja ympäristötehokkuuden ”uudet tuulet”, Mia Elg Manager, Deltamarin[...]
syys 19 Koko päivä Lahti
Painelaitteita ovat esimerkiksi painesäiliöt, höyry- ja kuumavesikattilat sekä putkistot. Painelaitteiden käyttöön mm. teollisuudessa liittyy merkittäviä henkilö-, ympäristö- tai omaisuusvahinkojen vaaroja. Painelaitteiden suunnittelua, valmistusta ja käyttöä säädetään Suomessa painelaitelailla. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
syys 20 – syys 21 Koko päivä Tampere
Kurssin jälkeen tunnet höyryturbiinin rakenteen, turbiiniin liittyvät järjestelmät, turbiinin käynnistykseen liittyvät valmistelut, höyryturbiinin käynnistyksen, turbiinin käytönaikaisen valvonnan, turbiinin pysäytyksen ja säilönnän. Lisätietoa ja ilmoittautuminen >>
syys 20 – syys 21 Koko päivä Lahti
Kunnossapidon tehtävänä on varmistaa yrityksen liiketoimintastrategian vaatima käyttövarmuus ja tuotannon kokonaistehokkuus. Kunnossapito on pitkäjänteistä ja määrätietoisesti johdettua tavoitteellista toimintaa, joka ottaa huomioon yrityksen ja toimintaympäristön vaatimukset. Tuotannon ja kunnossapidon yhteistyöllä on keskeinen rooli menestyvän tuotantolaitoksen liiketoiminnassa. Koulutus on suunniteltu tuotannon ja kunnossapidon johto-,[...]
syys 20 – joulu 14 Koko päivä
Kunnossapidon osaaminen eurooppalaiselle tasolle Taitotalon keväällä 2017 käynnistynyt World Class Maintenance -koulutusohjelma on laadittu kunnossapidon työnjohtajien, suunnittelijoiden ja päälliköiden valmennukseen. Ohjelma koostuu neljästä kahden päivän jaksosta. Ohjelman sisältö perustuu SFS-EN 15628 -standardin pätevyysvaatimuksiin. World Class[...]
syys 21 – syys 22 Koko päivä Helsinki
Koulutuksessa opit keskipakopumppujen rakenteen, toiminnan ja eri akselitiivistysvaihtoehdot. Kurssin käytyäsi kykenet linjaamaan tavallisimmat keskipakopumput vaadittavien toleranssien mukaan. Koulutuksessa on käytössä PSK-standardit. Lisätietoa ja ilmoittautuminen >>
syys 27 – syys 28 Koko päivä Helsinki
Koulutuksessa opit akselien linjauksen eri vaiheet. Kurssin jälkeen kykenet linjaamaan tavallisimmat kytkimet, akselit ja hihnapyörät laserlinjauslaitteella. Opit eri kohteille vaadittavat linjaustarkkuudet ja niiden perusteet. Lisätietoa ja ilmoittautuminen >>
loka 3 – loka 5 Koko päivä Helsinki
Kurssilla harjoittelet puikko-, TIG- ja MIG/MAG-hitsauksen suoritustekniikan. Et tarvitse aikaisempaa hitsauskokemusta. Kurssilla tehdään runsaasti käytännön harjoituksia.  Lisätietoa ja ilmoittautuminen >>
loka 6 Koko päivä Helsinki
Prosessiventtiilien huolto -koulutuksessa opit prosessiteollisuuden venttiilien ja toimilaitteiden rakenteet, toimintaperiaatteet sekä käyttö- ja huoltokohteet. Koulutuksessa käsitellään myös venttiileiden eri tiivisteratkaisuja sekä perusteita virtaustekniikasta. Lisätietoa ja ilmoittautuminen >>
marras 1 – marras 2 Koko päivä Helsinki
Voimansiirtolaitteet, kuten kytkimet, ketjukäytöt ja hihnakäytöt, vaativat ylläpitävää huoltotoimintaa, jolla varmistetaan jatkuva toiminta. Vikatilanteiden kartoituksessa on selkeät periaatteet ja alkavien vikojen tunnistamisella säästää tukuittain euroja. Lisätietoa ja ilmoittautuminen >>
marras 1 – marras 3 Koko päivä Helsinki
Koulutus sisältää perusteet rasva- ja öljyvoitelusta, voiteluaineiden valinnasta, kunnon analysoinnista, keskusvoitelujärjestelmistä, näytteenotosta sekä voiteluaineiden varastoinnista ja käsittelystä. Voiteluasiat voi saada hallintaan suhteellisen pienillä koulutusinvestoinneilla. Koulutuksen sisältö noudattaa ISO18436-4:2008-standardia, taso 1. Lisätietoa ja ilmoittautuminen >>
marras 3 Koko päivä Helsinki
Koulutuksen sisältö noudattaa ISO18436-4:2008 standardia, taso 1. Koulutus sisältää perusteet rasva- ja öljyvoitelusta, voiteluaineiden kunnon analysoinnista sekä voiteluaineiden varastoinnista ja käsittelystä. Lisätietoa ja ilmoittautuminen >>
marras 7 – marras 9 Koko päivä Helsinki
Koulutuksessa käsitellään eri kunnonvalvonnan mittausmenetelmiä; lämpökuvaus, värähtelymittaus, iskusysäysmenetelmä, öljyanalyysit sekä aistinvarainen kunnonvalvonta ja millaisia vaurioita voit niillä havaita. Kunnonvalvonnan tavoitteena on lisätä käyttövarmuutta ja pitää kunnossapitokustannukset mahdollisimman alhaisina. Lisätietoa ja ilmoittautuminen >>
marras 7 – marras 9 Koko päivä Helsinki
Teknologia 23 on pohjoismaiden johtava teollisuustapahtuma, joka esittelee uusimmat älykkään ja kestävän teollisuuden teknologiat aina teollisten prosessien automatisoinnista ja digitalisoinnista kunnossapidon ja energian ratkaisuihin. Kolmen päivän aikana tapahtuma kokoaa yhteen teollisuuden johtavat yritykset, asiantuntijat ja[...]
marras 15 – marras 16 Koko päivä Tampere
Käytönvalvojilla on oltava painelaitteen rakennetta, käyttöä ja kunnossapitoa koskeva riittävä asiantuntemus, millä tarkoitetaan aiempaa työkokemusta, työnantajan antamaa laiteperehdytystä ja säädösosaamisen hankkimista alan kurssilla. Painelaitteen omistajan tai haltijan pitää nimetä rekisteröitävälle painelaitteelle käytönvalvoja ja varavalvoja. Lisätietoa[...]
marras 15 – marras 16 Koko päivä Helsinki
Kurssilla opit laakerointien perusteet, asennuksen ja huollon sekä asennusmenetelmät. Tiedät, mitkä tekijät vaikuttavat laakerien vaurioitumiseen. Vierintälaakereita on useita tyyppejä. On hyvä tuntea niiden hyödyt, haitat ja ominaisuudet eri käyttötilanteissa. Lisätietoa ja ilmoittautuminen >>
marras 20 – marras 21 Koko päivä Tampere
Kurssin käytyäsi pystyt suunnittelemaan, kilpailuttamaan, valvomaan ja toteuttamaan turbiinihuollot teknisesti ja taloudellisesti paremmin. Opit höyryturbiinin vikaantumismekanismit, vauriot ja kuinka vaurioita korjataan. Saat tietää höyryturbiinin häiriöiden tarkat selvitykset ja turbiinirevisioiden ajoituksen. Lisätietoa ja ilmoittautuminen >>
marras 21 – marras 24 Koko päivä Helsinki
Kurssilla opit hydrauliikan perusteet ja saat yleiskuvan hydraulijärjestelmistä ja opit tuntemaan alan termistön. Opit lukemaan hydraulikaavioita ja tunnistamaan niistä erilaiset komponentit. Lisätietoa ja ilmoittautuminen >>
marras 29 – marras 30 Koko päivä Vantaa
Tuotannon kannalta tärkeiden laitteiden ja järjestelmien häiriötön käyttö edellyttää jatkuvaa käyttövarmuuden parantamista ja aktiivista käynninaikaisen kunnonvalvonnan kehittämistä. Tehokas energiankäyttö on myös yksi keino parantaa tuotantotehokkuutta ja vaikuttaa yrityksen kilpailukykyyn. Lisätietoa ja ilmoittautuminen >>