Tapahtumat

helmi 1 Koko päivä Helsinki
Putkistojen vuodot ja vauriot aiheuttavat taloudellisia, turvallisuus- ja ympäristöriskejä, joilla voi olla vakavia seurauksia. Pätevöitynyt laippaliitosasentaja varmistaa, että liitos on asennettu oikein, asennuksessa on käytetty oikeita komponentteja ja työvälineitä. Laippaliitoskoulutus sopii myös käyttäjäkunnossapitäjille. Lisätietoja ja[...]
helmi 1 @ 15:00 – helmi 2 @ 16:00 Peurunka
Kaksipäiväinen Kunnossapito 23 -kongressi järjestetään Peurungassa 1.-2.2.2023.
helmi 2 Koko päivä Helsinki
Laippaliitosasentajan pätevöinti on uusittava viiden vuoden välein. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
helmi 7 – helmi 10 Koko päivä SKF, Espoo
Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat tehneet värähtelymittauksia alle vuoden tai vain keränneet mittaustietoja jättäen analysoinnin muille. Kurssi soveltuu myös kunnossapitoinsinööreille ja muille kunnossapitohenkilöille, jotka haluavat oppia ymmärtämään kunnonvalvontaa ja värähtelyanalyysiä. Kurssi vastaa standardin ISO[...]
helmi 15 – helmi 16 Koko päivä Hämeenlinna
Kunnossapidon tehtävänä on varmistaa yrityksen liiketoimintastrategian vaatima käyttövarmuus ja tuotannon kokonaistehokkuus. Kunnossapito on pitkäjänteistä ja määrätietoisesti johdettua tavoitteellista toimintaa, joka ottaa huomioon yrityksen ja toimintaympäristön vaatimukset. Tuotannon ja kunnossapidon yhteistyöllä on keskeinen rooli menestyvän tuotantolaitoksen liiketoiminnassa. Koulutus on suunniteltu tuotannon ja kunnossapidon johto-,[...]
helmi 15 – touko 25 Koko päivä
Kunnossapidon osaaminen eurooppalaiselle tasolle Taitotalon keväällä 2017 käynnistynyt World Class Maintenance -koulutusohjelma on laadittu kunnossapidon työnjohtajien, suunnittelijoiden ja päälliköiden valmennukseen. Ohjelma koostuu neljästä kahden päivän jaksosta. Ohjelman sisältö perustuu SFS-EN 15628 -standardin pätevyysvaatimuksiin. World Class[...]
maalis 13 – maalis 17 Koko päivä SKF, Espoo
Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat tehneet värähtelymittauksia pidempään kuin kuusi kuukautta ja ymmärtävät värähtelyanalyysin perusteet ja haluavat oppia tunnistamaan erilaisia vikatyyppejä ja löytää niitä vastaavat korjaavat toimenpiteet. Kurssi vastaa standardin ISO 18436-2 vaatimuksia ja[...]
maalis 14 – maalis 15 Koko päivä Helsinki
Kurssilla opit tuntemaan sähkömoottorin kytkentä- ja ohjauskomponentit sekä moottorin ohjauspiirikaavioiden rakenteen ja peruskytkennät. Opit myös oikosulkumoottorin ominaisuudet, ohjaus- ja suojaustavat sekä asennuksen. Opit tekemään perusmittaukset ja vaihtotyöt turvallisesti. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
maalis 14 – maalis 16 Koko päivä Muurame
Koulutus sisältää perusteet rasva- ja öljyvoitelusta, voiteluaineiden valinnasta, kunnon analysoinnista, keskusvoitelujärjestelmistä, näytteenotosta sekä voiteluaineiden varastoinnista ja käsittelystä. Voiteluasiat voi saada hallintaan suhteellisen pienillä koulutusinvestoinneilla. Koulutuksen sisältö noudattaa ISO18436-4:2008-standardia, taso 1. Lisätietoa ja ilmoittautuminen >>
maalis 15 – maalis 16 Koko päivä Hämeenlinna
Käytön valvojan tehtävänä on henkilökohtaisesti valvoa painelaitteen käyttöä ja kuntoa sekä pitää painelaitteen omistaja tietoisena olennaisista painelaitteen käyttöön ja kuntoon liittyvistä seikoista. Hänen tulee myös varmistua siitä, että painelaitetta käyttävä henkilökunta tuntee painelaitteen toiminnan, käyttöohjeet[...]
maalis 16 Koko päivä Muurame
Koulutuksen sisältö noudattaa ISO18436-4:2008 standardia, taso 1. Koulutus sisältää perusteet rasva- ja öljyvoitelusta, voiteluaineiden kunnon analysoinnista sekä voiteluaineiden varastoinnista ja käsittelystä. Lisätietoa ja ilmoittautuminen >>
maalis 21 – maalis 22 Koko päivä Helsinki
Kurssilla opit sähkötekniikan ja sähköisten ohjausten perusteet ja niihin liittyviä mittauksia alle 1000 V:n jännitteillä. Opit käyttämään yleismittareita ja harjoittelet niiden käyttöä. Opit yleisimmät piirrosmerkit ja piirikaavion lukemisen periaatteet. Opit periaatteita sähkömekaanisten laitteiden vikaantumisesta sekä[...]
maalis 22 – maalis 23 Koko päivä Jyväskylä
Kunnossapitotöiden luonne ja painopiste ovat muuttuneet. Vikaantumisten estäminen ja juurisyiden selvittäminen ovat nykyaikaisen kunnossapidon kulmakiviä. Ennen oli tärkeää korjata kaikki viat mahdollisimman nopeasti, tänään keskitytään kriittisiin laitteisiin ja ehkäisevään toimintaan. Riskienhallinta sekä henkilö- ja ympäristöturvallisuus ohjaavat kaikkia kunnossapidon toimenpiteitä. Koulutus on suunniteltu tuotannon[...]
maalis 23 – maalis 24 Koko päivä Helsinki
Koulutuksessa opit keskipakopumppujen rakenteen, toiminnan ja eri akselitiivistysvaihtoehdot. Kurssin käytyäsi kykenet linjaamaan tavallisimmat keskipakopumput vaadittavien toleranssien mukaan. Koulutuksessa on käytössä PSK-standardit. Lisätietoa ja ilmoittautuminen >>
maalis 28 – maalis 31 Koko päivä Helsinki
Kurssilla opit hydrauliikan perusteet ja saat yleiskuvan hydraulijärjestelmistä ja opit tuntemaan alan termistön. Opit lukemaan hydraulikaavioita ja tunnistamaan niistä erilaiset komponentit. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
maalis 28 – maalis 30 Koko päivä Helsinki
Koulutuksessa käsitellään eri kunnonvalvonnan mittausmenetelmiä; lämpökuvaus, värähtelymittaus, iskusysäysmenetelmä, öljyanalyysit sekä aistinvarainen kunnonvalvonta ja millaisia vaurioita voit niillä havaita. Kunnonvalvonnan tavoitteena on lisätä käyttövarmuutta ja pitää kunnossapitokustannukset mahdollisimman alhaisina. Lisätietoa ja ilmoittautuminen >>
maalis 28 – maalis 29 Koko päivä Taitotalo, Helsinki
Kurssilla opit laakerointien perusteet, asennuksen ja huollon sekä asennusmenetelmät. Tiedät, mitkä tekijät vaikuttavat laakerien vaurioitumiseen. Vierintälaakereita on useita tyyppejä. On hyvä tuntea niiden hyödyt, haitat ja ominaisuudet eri käyttötilanteissa. Lisätietoa ja ilmoittautuminen >>
huhti 3 – huhti 5 Koko päivä Helsinki
Kurssilla harjoittelet puikko-, TIG- ja MIG/MAG-hitsauksen suoritustekniikan. Et tarvitse aikaisempaa hitsauskokemusta. Kurssilla tehdään runsaasti käytännön harjoituksia. Kurssille mahtuu 8 osallistujaa, joista jokainen saa yksilöllistä ohjausta ’kädestä pitäen’. Lisätietoa ja ilmoittautuminen >>
huhti 12 – huhti 13 Koko päivä Oulu
Koulutuksessa opit akselien linjauksen eri vaiheet. Kurssin käytyäsi kykenet linjaamaan tavallisimmat kytkimet, akselit ja hihnapyörät laserlinjauslaitteella. Opit eri kohteille vaadittavat linjaustarkkuudet ja niiden perusteet. Lisätietoa ja ilmoittautuminen >>
huhti 17 – huhti 19 Koko päivä Rotterdam Ahoy
EuroMaintenance 2023 Euroopan suurin kunnossapitokonferenssi järjestetään Rotterdamissa 17.-19.4.2023. Samaan aikaan 18.-20.4.2023 Rotterdam Ahoy isännöi Benelux-maiden suurinta teknologia- ja kunnossapitonäyttelyä Maintenance NEXT. Tapahtuman verkkosivuille >>
huhti 17 – huhti 18 Koko päivä Helsinki
Pneumatiikka on tärkeä osa koneautomaatiota. Koneiden ja laitteiden tehokkaan ja taloudellisen käytön kannalta on tärkeää, että pneumatiikan parissa työskentelevät tuntevat pneumatiikan ominaisuudet, mahdollisuudet ja rajoitukset. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
huhti 17 – huhti 23 Koko päivä SKF, Espoo
Koulutus on tarkoitettu sertifiointitason 2 omaaville henkilöille, jotka haluavat syventää tietämystään seuraavalle tasolle. Osallistujilla tulisi olla jo vähintään 30 kuukauden perehtyneisyys spektrianalyysiin ja vianmääritykseen. Kurssi vastaa standardin ISO 18436-2 vaatimuksia ja tähtää sertifiointiin tasolla 3.[...]
huhti 19 – huhti 21 Koko päivä Helsinki
Kurssilla syvennät tietojasi sekä teollisuus- että mobilehydrauliikkajärjestelmistä ja opit lisää hydraulikomponenttien rakenteista. Opit myös käytännön tasolla lisää säätöjen tekemisestä, sillä keskeinen osa kurssin sisältöä ovat käytännön harjoitukset. Lisätietoa ja ilmoittautuminen >>
huhti 25 – huhti 26 Koko päivä Tampere
Kunnossapidon operatiivisen toiminnan ja resurssien suunnittelu tehdään laitoksen käytettävyystavoitteiden perustella. Asetettujen tavoitteiden seuranta ja toiminnan tehokkuuden kehittäminen perustuvat oikein valittuihin mittareihin ja kunnossapidon tunnuslukuihin. Toiminnanohjaus- ja laitostiedonhallintajärjestelmät tukevat suunnittelua, toteutusta ja raportointia. Koulutus on suunniteltu tuotannon ja kunnossapidon johto-, kehitys-, suunnittelu- ja työnjohtotehtävissä toimiville[...]
huhti 25 – huhti 26 Koko päivä SKF, Muurame
Koulutuksessa opit erilaisten teollisuuden keskusvoitelujärjestelmien toimintaperiaatteen. Kurssin jälkeen tunnet kiertovoitelujärjestelmän eri komponenttien tehtävät ja merkityksen hyvän voitelun saavuttamiseksi. Opit keskeiset järjestelmien säädöt ja tunnistat huoltokohteet. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
touko 9 – touko 10 Koko päivä Hämeenlinna
Seminaari sisältää sekä voiteluun liittyvää teoriaa että runsaasti käytännön esimerkkejä. Osallistujien toivotaan tuovan mukanaan vastaan tulleita hankalia voitelutilanteita, joita voidaan käydä läpi asiantuntijoiden kanssa – ota ongelma mukaasi. Lisätietoa ja ilmoittautuminen >>
touko 10 – touko 11 Koko päivä Helsinki
Hydrauliikan putkistopassikurssilla opit tekemään hydrauliikan putkistoasennuksia luotettavasti, tehokkaasti ja turvallisesti. Teoria- ja työkokeen läpäisseet saavat putkistopassin, joka on voimassa 5 vuotta. Putkistopassin omaavat hallitsevat putkistoasennuksen perustaitot. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
touko 10 – touko 11 Koko päivä Hämeenlinna
Tarvitsetko painelaiteasiantuntemusta? Oletko työssäsi tekemisissä painelaitteiden kanssa? Tämä koulutustilaisuus sisältää kattavan perusannoksen painelaitealan säädöstietoutta. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
touko 24 – touko 25 Koko päivä Vantaa
Tuotantoa tukevalla kunnossapidon strategialla ja organisoinnilla yritys pystyy käyttämään tuotantokoneistojaan optimaalisilla tehoilla ja kustannuksilla. Fyysisen omaisuuden hallinnan tavoitteena on saada olemassa olevat resurssit tukemaan yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita mahdollisimman tehokkaasti ottaen huomioon tuotantoteknologian, taloudelliset lainalaisuudet ja ympäristön vaatimukset. Koulutus on suunniteltu tuotannon ja[...]
touko 31 – kesä 1 Koko päivä Helsinki
Saat käytännönläheistä tietoa nostoapuvälineiden valinnasta, tarkastuksista ja käytöstä. Kun tunnet lain velvoitteet nostotöiden suorituksessa ja työvälineiden turvallisessa käytössä, opit suunnittelemaan ja toteuttamaan turvallisen noston. Lisätietoa ja ilmoittautuminen >>