Tapahtumat

helmi 1 2017 – tammi 31 2019 Koko päivä AEL Helsinki
Tutkinto suoritetaan työn ohessa työtä tekemällä ja välillä tarpeellisia käytännönläheisiä lähipäiviä käyden. Soveltuu teollisuuden tuotanto-, huolto- ja käynnissäpitotehtävissä toimiville työntekijöille, joilla ei ole alan peruskoulutusta tai jotka haluavat hankkia virallisen tutkinnon. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
syys 11 2017 – kesä 17 2019 Koko päivä AEL Helsinki
Tutkinto antaa valmiudet työskennellä sähkö- ja automaatioasennustehtävissä teollisuudessa ja urakointiliikkeissä. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija hallitsee sähkö- ja automaatioasennuksen perusteet sekä osaa tehdä asennuksia ohjatusti. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
syys 12 2017 – syys 11 2019 Koko päivä
Tutkinnon suorittanut tuntee koneiden ja laitteiden toiminnan, hallitsee työvälineiden ja työstökoneiden käytön sekä osaa lukea työpiirustuksia ja kytkentäkaavioita. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
touko 21 2018 – touko 16 2019 Koko päivä AEL, Helsinki
IWE/IWT-koulutus järjestetään monimuotokoulutuksena. Lähijaksot pidetään Helsingissä online, verkko-opiskelu siellä missä sinäkin olet. Lähijaksojen opetus ja materiaali ovat suomeksi ja verkkomateriaali englanniksi. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
tammi 21 – tammi 25 Koko päivä SKF, Espoo
Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat tehneet värähtelymittauksia pidempään kuin kuusi kuukautta. He ymmärtävät värähtelyanalyysin perusteet ja haluavat oppia tunnistamaan erilaisia vikatyyppejä ja löytää niitä vastaavat korjaavat toimenpiteet. Kurssi vastaa standardin ISO 18436-2 vaatimuksia ja[...]
tammi 22 Koko päivä AEL, Helsinki
Kunnonvalvonta on olennainen osa kunnossapitoa. Kunnonvalvonnan tavoitteena on lisätä käyttövarmuutta ja pitää kunnossapitokustannukset mahdollisimman alhaisina. Erilaisilla kunnonvalvontamenetelmillä voit havaita vauriot hyvissä ajoin, ennen kuin ne ovat päässeet vakaviksi. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
tammi 29 Koko päivä Orimattila
Kunnonvalvonta on olennainen osa kunnossapitoa. Kunnonvalvonnan tavoitteena on lisätä käyttövarmuutta ja pitää kunnossapitokustannukset mahdollisimman alhaisina. Erilaisilla kunnonvalvontamenetelmillä voit havaita vauriot hyvissä ajoin, ennen kuin ne ovat päässeet vakaviksi. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
tammi 30 – tammi 31 Koko päivä Jyväskylä
Kunnossapito 2019 -seminaari järjestetään Jyväskylässä 30.–31.1.2019. Seminaarin pääaiheina ovat tällä kertaa kunnossapitomarkkina sekä kunnossapitoon ja kunnossapidon tekijöihin voimakkaasti vaikuttava digitalisaatiokehitys. Näkemyksemme mukaan raja perinteisen kunnossapitäjän ja tuotantohenkilöstön välillä on häipymässä, ja kunnossapito kiinnostaa yhä useampaa[...]
tammi 30 Koko päivä Orimattila
Saat kurssilta valmiudet robottisolun häiriöiden ja vikojen tunnistamiseen sekä niiden poistamiseen ja korjaamiseen. Saat osaamista myös ennalta ehkäisevään huoltotoimintaan. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
helmi 5 – helmi 6 Koko päivä AEL, Helsinki
Kurssilla opit ymmärtämään sähkökäyttöjen toimintaa, parametrointia ja oikosulkumoottorin asennuksen häiriönsuojauksia. Opit myös tasavirtamoottorin ja servojärjestelmien perusteet. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
helmi 6 – helmi 7 Koko päivä AEL, Helsinki
Seminaarissa perehdyt terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn turvallisuuskysymyksiin. Tilaisuudessa käydään läpi muun muassa vaarallisia kemikaaleja koskevat yleiset määräykset, lupamenettely ja käytönvalvojan tehtäviä. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
helmi 13 – helmi 14 Koko päivä Hämeenlinna
Kunnossapidon tehtävänä on varmistaa yrityksen liiketoimintastrategian vaatima käyttövarmuus ja tuotannon kokonaistehokkuus. Kunnossapito on pitkäjänteistä ja määrätietoisesti johdettua tavoitteellista toimintaa, joka ottaa huomioon yrityksen ja toimintaympäristön vaatimukset. Tuotannon ja kunnossapidon yhteistyöllä on keskeinen rooli menestyvän tuotantolaitoksen[...]
helmi 19 – helmi 20 Koko päivä OSAO Oulu
Kurssilla opit laakerointien perusteet: asennuksen ja huollon. Laakerointi ei ole aina sitä, että rikkoontunut laakeri vaihdetaan vain uuteen samanlaiseen laakeriin. Koulutus järjestetään yhteistyössä SKF:n kanssa. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>  
helmi 27 Koko päivä AEL Helsinki
Kurssilla opit mittaukset, joita tarvitaan asennuksia tehtäessä ja tarkastettaessa. Opit myös arvioimaan mittaustuloksia sekä tekemään tarvittavan mittauspöytäkirjan. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
maalis 6 – maalis 7 Koko päivä Vantaa
Tämä seminaari on yksi tapa hankkia vaadittava säädöstuntemus, sillä koulutus sisältää tärkeimmät tiedot painelaitteisiin niiden elinkaaren aikana liittyvistä vastuista, velvoitteista ja turvallisuustekijöistä. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
maalis 11 – maalis 15 Koko päivä SKF, Espoo
Koulutus on tarkoitettu sertifiointitasolla 2 oleville henkilöille, jotka haluavat syventää tietämystään seuraavalle tasolle. Osallistujilla tulisi olla jo vähintään 30 kuukauden perehtyneisyys spektrianalyysiin ja vianmääritykseen. Kurssi vastaa standardin ISO 18436-2 vaatimuksia ja tähtää sertifiointiin tasolla 3.[...]
maalis 13 – maalis 14 Koko päivä Tampere
Seminaari tukee valmistautumista valtioneuvoston asetuksen 685/2015 mukaiseen käytönvalvojan pätevyyskokeeseen seuraavien kemikaalien osalta: palavat nesteet ja kaasut, hapettavat ja räjähtävät kemikaalit. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
maalis 19 – maalis 20 Koko päivä AEL, Helsinki
Opit hallitsemaan automaatiojärjestelmissä käytettävien Ethernet- ja WLAN-lähiverkkojen rakenteen ja toiminnan sekä näiden verkkojen varmistustavat ja laitteiden merkityksen. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
maalis 19 – maalis 20 Koko päivä OSAO Oulu
Koulutus on tarkoitettu kone- ja laiteasennuksista sekä linjauksista vastaaville ja niitä suorittaville kunnossapitoasentajille, laitosmiehille, tarkastajille ja työnjohtajille. Kurssi järjestetään yhteistyössä AEL:n kanssa. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
maalis 19 – maalis 21 Koko päivä SKF, Muuramen tehdas
Koulutus on tarkoitettu voiteluhenkilöille ja esimiehille sekä niille, jotka ovat kiinnostuneita lisäämään voiteluosaamistaan. Koulutuksen päätteeksi järjestetään voitelijan pätevöitymisen osoittava tenttiin, joka on ISO18436-4:2008 standardin mukainen. Koulutus järjestetään yhteistyössä AEL:n ja Inspecta Sertifioinnin kanssa. Ilmoittautuminen sähköpostitse:[...]
maalis 20 – maalis 21 Koko päivä Jyväskylä
Kunnossapitotöiden luonne ja painopiste ovat muuttuneet. Vikaantumisten estäminen ja juurisyiden selvittäminen ovat nykyaikaisen kunnossapidon kulmakiviä. Ennen oli tärkeää korjata kaikki viat mahdollisimman nopeasti, nyt keskitytään kriittisiin laitteisiin ja ehkäisevään toimintaan. Riskienhallinta sekä henkilö- ja ympäristöturvallisuus[...]
maalis 26 – maalis 27 Koko päivä AEL Helsinki
Koulutuksen käytyäsi tunnet keskipako- ja syrjäytyspumppujen rakenteen, toiminnan ja eri akselitiivistysvaihtoehdot. Opit tulkitsemaan pumppukäyriä kunnossapidon näkökulmasta ja ymmärtämään pumpun toimintapisteen merkityksen pumpun toimintaan. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
maalis 27 – maalis 28 Koko päivä Oulu
Kolmas kurssipäivä: 20.5.2019, Oulu Eurooppalainen standardi SFS-EN 15628 (Kunnossapitohenkilöstön pätevöinti) sisältää kuvaukset kunnossapitohenkilöstön osaamiselle. Kunnossapitoasentajan koulutus on osa World Class Maintenance ‑koulutusohjelmaa. Koulutuksen perustana on kunnossapidon käsitteet ja määritelmät, sillä ilman niitä ei ole ”yhteistä[...]
maalis 27 – maalis 28 Koko päivä SKF, Espoo
Koulutus on tarkoitettu Microlog-järjestelmän käytön aloittaville tai sen hankintaa suunnitteleville henkilöille. Koulutuksen tavoitteena on oppia järjestelmän peruskäyttöä oikeilla toimintatavoilla. Koulutuksen pääaiheita ovat: @ptitude Analyst Perustoiminnat Mittapisteiden luonti Hälytysrajojen asetus Oikeat tallennustavat Mittausreitin lataus ja purku[...]
huhti 9 – huhti 10 Koko päivä Tampere
Kunnossapidon operatiivisen toiminnan ja resurssien suunnittelu tehdään laitoksen käytettävyystavoitteiden perustella. Asetettujen tavoitteiden seuranta ja toiminnan tehokkuuden kehittäminen perustuvat oikein valittuihin mittareihin ja kunnossapidon tunnuslukuihin. Toiminnanohjaus- ja laitostiedonhallintajärjestelmät tukevat suunnittelua, toteutusta ja raportointia. Koulutus on suunniteltu[...]
huhti 9 – huhti 10 Koko päivä AEL, Helsinki
Kurssilla opit laakerointien perusteet: asennuksen ja huollon. Laakerointi ei ole aina sitä, että rikkoontunut laakeri vaihdetaan vain uuteen samanlaiseen laakeriin. Koulutus järjestetään yhteistyössä SKF:n kanssa. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>  
huhti 10 – huhti 11 Koko päivä AEL Helsinki
Kurssilla opit tuntemaan sähkömoottorin eri kytkentä- ja ohjauskomponentit sekä moottorin ohjauspiirikaavioiden rakenteen ja peruskytkennät. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
huhti 11 Koko päivä AEL Helsinki
Kurssilla opit prosessiteollisuuden venttiilien ja toimilaitteiden rakenteet, toimintaperiaatteet sekä käyttö- ja huoltokohteet. Koulutuksessa käsitellään myös venttiileiden eri tiivisteratkaisuja sekä perusteita virtaustekniikasta. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
huhti 16 Koko päivä SKF, Espoo
Koulutus on tarkoitettu käyttö- ja kunnossapitohenkilöstölle sekä laakerointien sunnittelijoille. Koulutuksen tavoite on oppia ymmärtämään laakerin kestoikään vaikuttavat tekijät, alkavien laakerivaurioiden tunnistusmenetelmät ja tulkitsemaan vaurioiden syyt vikaantuneesta laakerista. Koulutus antaa perusvalmiudet laakerivaurioita aiheuttavien syiden eliminointiin. Ilmoittautuminen[...]
huhti 17 Koko päivä SKF, Espoo
Koulutus on tarkoitettu voitelijoille, työnjohtajille, voitelusuunnitelmista vastaaville ja laakerointien suunnittelijoille. Koulutuksen tavoitteena on oppia ymmärtämään voitelun merkitys vierintälaakereissa, tuntemaan yleisimmät voitelurasvat ja valitsemaan oikea voitelurasva kohteeseen sekä määrittämään laakerin jälkivoiteluvälit ja -määrät. Koulutus antaa perusvalmiudet[...]