Tapahtumat

tammi 27 – tammi 31 Koko päivä SKF, Espoo
Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat tehneet värähtelymittauksia pidempään kuin kuusi kuukautta. He ymmärtävät värähtelyanalyysin perusteet ja haluavat oppia tunnistamaan erilaisia vikatyyppejä ja löytää niitä vastaavat korjaavat toimenpiteet. Kurssi vastaa standardin ISO 18436-2 vaatimuksia ja[...]
tammi 28 – tammi 30 Koko päivä Taitotalo, Helsinki
Kurssilla saat kokonaiskuvan pneumaattisen ja hydraulisen koneen toiminnasta. Kurssin jälkeen pystyt hahmottamaan, minkälaista viestintää koneenosat käyvät keskenään. Osaat tulkita hydrauliikan, pneumatiikan ja sähkötekniikan kaavioita ja yhdistää niiden merkinnät toisiinsa. Lisäksi ymmärrät, miten ohjelmoitava logiikka ja[...]
tammi 28 – tammi 29 Koko päivä Vantaa
Fyysisen omaisuuden hallinta (Physical Asset Management) on noussut kahden vuosikymmenen aikana yhdeksi puhutuimmista teollisuuden kehittämistrendeistä. Vaikka sitä on käsitelty laajasti kansainvälisillä foorumeilla, ja korostettu fyysisen omaisuuden hallinnan merkitystä liiketoiminnan johtamisessa, on se Suomessa vielä harvojen[...]
tammi 29 – tammi 31 Koko päivä Taitotalo, Helsinki
AEL:n Teollisuusputkistot-seminaari on Suomen suosituin putkistosuunnittelijoiden täydennyskoulutustilaisuus. Lyhyt mutta kattava, klassikko erityisesti nuorten suunnittelijoiden uralla. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
helmi 3 – helmi 5 Koko päivä Taitotalo, Helsinki
Kurssilla syvennät tietojasi teollisuushydrauliikkajärjestelmistä ja opit lisää hydrauliikkakomponenttien, kuten proportionaaliventtiilien, rakenteista. Kurssin jälkeen hallitset hydrauliikkajärjestelmän käyttöönottotoimenpiteet sekä suljetun hydrauliikkajärjestelmän toiminnan ja siinä käytettävät komponentit. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
helmi 4 – helmi 5 Koko päivä OSAO Oulu
Koulutus on suunnattu: teollisuuslaitosten operaattoreille aloitteleville kunnossapidon asentajille ja työnjohtajille, jotka kaipaavat tietoa pyörivän akselin ympärillä tapahtuvista asioista Koulutus ei edellytä aikaisempaa kokemusta kunnossapidosta. Koulutuksessa opit: Vierintälaakerit: Laakerointiin liittyvät käsitteet sekä laakereiden asennuksessa ja irrotuksessa[...]
helmi 5 Koko päivä Taitotalo, Helsinki
Kaikkien asennuksiin osallistuvien ammattitaito täytyy varmistaa ennen työn aloittamista ja suorittamista. EN-standardi SFS-EN 1591-4 määrittelee, miten laippaliitosten (ruuviliitosten) asentajien pätevöitys tulee järjestää. Ammattitaitovaatimukset putkistojen liitosten asentamiselle ovat jatkuvasti kasvaneet. Vuodot ja vauriot putkistoissa ovat aina[...]
helmi 5 – helmi 6 Koko päivä Vantaa
Tuotannon kannalta tärkeiden laitteiden ja järjestelmien häiriötön käyttö edellyttää jatkuvaa käyttövarmuuden parantamista ja aktiivista käynninaikaisen kunnonvalvonnan kehittämistä. Sähkölaitteet ja -järjestelmät ovat keskeinen osa nykyaikaista tuotantojärjestelmää. Nykytekniikka ja käyttöön tulevat uudet menetelmät tarjoavat entistä parempia työkaluja[...]
helmi 11 – helmi 12 Koko päivä Lahti
Kunnossapidon tehtävänä on varmistaa yrityksen liiketoimintastrategian vaatima käyttövarmuus ja tuotannon kokonaistehokkuus. Kunnossapito on pitkäjänteistä ja määrätietoisesti johdettua tavoitteellista toimintaa, joka ottaa huomioon yrityksen ja toimintaympäristön vaatimukset. Tuotannon ja kunnossapidon yhteistyöllä on keskeinen rooli menestyvän tuotantolaitoksen[...]
helmi 11 – helmi 14 Koko päivä Taitotalo, Helsinki
Kurssilla saat tiedot muoviputkien oikeaoppisesta liittämisestä pusku- ja sähkömenetelmällä. Kurssi on käytännönläheinen. Neljästä päivästä yksi on teoriaa ja kolmena harjoitellaan puskuhitsausta ja sähköhitsausta. Kurssiin sisältyy teoriakoe sekä opinnäytetyö. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
helmi 11 – touko 28 Koko päivä Lahti, Jyväskylä, Tampere, Vantaa
Uusi eurooppalainen standardi SFS-EN 15628 luo pohjan ja yhtenäiset vaatimukset kunnossapitohenkilöstön osaamiselle ja pätevöinnille. Kunnossapitokoulutusta on ollut Suomessa perinteisesti hyvin niukasti tarjolla. Alan osaaminen onkin yleensä hankittu omalla aktiivisuudella ja pitkällä työkoke­muksella. Lisätietoja ja ilmoittautuminen[...]
helmi 17 Koko päivä Taitotalo, Helsinki
Aloitus 17.2.2020. Koulutus on tarkoitettu hissien asennuksia sekä kunnossapito- ja modernisointitöitä tekeville. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
helmi 24 – helmi 26 Koko päivä Taitotalo, Helsinki
Kurssilla syvennät tietojasi sekä teollisuus- että mobilehydrauliikkajärjestelmistä ja opit lisää hydraulikomponenttien rakenteista. Opit myös käytännön tasolla lisää säätöjen tekemisestä, sillä keskeinen osa kurssin sisältöä ovat käytännön harjoitukset. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
helmi 25 – helmi 27 Koko päivä Taitotalo, Helsinki
Kurssilla opit puikko- ja MIG/MAG-hitsauksen suoritustekniikan. Et tarvitse aikaisempaa hitsauskokemusta. Kurssilla tehdään runsaasti käytännön harjoituksia. Hitsaamossa voit harjoitella myös hitsaussimulaattorilla ilman valokaarta. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
maalis 4 – maalis 5 Koko päivä Vantaa
Käytön valvojan tehtävänä on mm. henkilökohtaisesti valvoa painelaitteen käyttöä ja kuntoa sekä pitää painelaitteen omistaja tietoisena olennaisista painelaitteen käyttöön ja kuntoon liittyvistä seikoista. Hänen tulee varmistua siitä, että painelaitetta käyttävä henkilökunta tuntee painelaitteen toiminnan, käyttöohjeet[...]
maalis 9 – maalis 13 Koko päivä SKF, Espoo
Koulutus on tarkoitettu sertifiointitasolla 2 oleville henkilöille, jotka haluavat syventää tietämystään seuraavalle tasolle. Osallistujilla tulisi olla jo vähintään 30 kuukauden perehtyneisyys spektrianalyysiin ja vianmääritykseen. Kurssi vastaa standardin ISO 18436-2 vaatimuksia ja tähtää sertifiointiin tasolla 3.[...]
maalis 17 – maalis 19 Koko päivä Muurame
Koulutus on tarkoitettu voiteluhenkilöille ja esimiehille sekä niille, jotka ovat kiinnostuneita lisäämään voiteluosaamistaan. Koulutuksen päätteeksi järjestetään voitelijan pätevöitymisen osoittava tenttiin, joka on ISO18436-4:2008 standardin mukainen. Koulutus järjestetään yhteistyössä AEL:n ja Inspecta Sertifioinnin kanssa. Lisätietoja ja[...]
maalis 18 – maalis 19 Koko päivä Jyväskylä
Kunnossapitotöiden luonne ja painopiste ovat muuttuneet. Vikaantumisten estäminen ja juurisyiden selvittäminen ovat nykyaikaisen kunnossapidon kulmakiviä. Ennen oli tärkeää korjata kaikki viat mahdollisimman nopeasti, nyt keskitytään kriittisiin laitteisiin ja ehkäisevään toimintaan. Riskienhallinta sekä henkilö- ja ympäristöturvallisuus[...]
maalis 19 – maalis 20 Koko päivä OSAO Oulu
Koulutuksessa opit akselien linjauksen eri vaiheet. Kurssin käytyäsi kykenet linjaamaan tavallisimmat kytkimet, akselit ja hihnapyörät laserlinjauslaitteella. Koulutuksessa opit eri kohteille vaadittavat linjaustarkkuudet ja niiden perusteet. Kurssi järjestetään SKF:n ja OSAO:n yhteistyönä. Ilmoittautuminen sähköpostitse: skfkoulutus@skf.com
maalis 25 – maalis 26 Koko päivä SKF, Espoo
Koulutusta suositellaan Microlog-järjestelmän käytön aloittaville tai sen hankintaa suunnitteleville henkilöille. Koulutuksen tavoitteena on oppia hyödyntämään laaja-alaisemmin järjestelmän ominaisuuksia sekä samalla helpottaa ja nopeuttaa päivittäisiä rutiineja. Koulutus koostuu @ptitude Analyst -ohjelmiston ja Microlog-analysaattorien perusominaisuuksien läpikäynnistä ja[...]
maalis 31 – huhti 1 Koko päivä OSAO Oulu
Kurssilla opit laakerointien perusteet, asennuksen ja huollon. Koulutus järjestetään SKF:n ja OSAO:n yhteistyönä. Ilmoittautuminen sähköpostitse: skfkoulutus@skf.com  
maalis 31 – huhti 1 Koko päivä Taitotalo, Helsinki
Kurssilla opit laakerointien perusteet, asennuksen ja huollon. Koulutus järjestetään SKF:n ja AEL:n yhteistyönä. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>  
huhti 15 Koko päivä SKF, Espoo
Koulutus on tarkoitettu käyttö- ja kunnossapitohenkilöstölle sekä laakerointien sunnittelijoille. Koulutuksen tavoite on oppia ymmärtämään laakerin kestoikään vaikuttavat tekijät, alkavien laakerivaurioiden tunnistusmenetelmät ja tulkitsemaan vaurioiden syyt vikaantuneesta laakerista. Koulutus antaa perusvalmiudet laakerivaurioita aiheuttavien syiden eliminointiin. Ilmoittautuminen[...]
huhti 15 Koko päivä SKF, Espoo
Koulutus on tarkoitettu… Ilmoittautuminen sähköpostitse: skfkoulutus@skf.com
huhti 16 Koko päivä Taitotalo, Helsinki
Kurssilla opit prosessiteollisuuden venttiilien ja toimilaitteiden rakenteet, toimintaperiaatteet sekä käyttö- ja huoltokohteet. Koulutuksessa käsitellään myös venttiileiden eri tiivisteratkaisuja sekä perusteita virtaustekniikasta. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
huhti 16 Koko päivä SKF, Espoo
Koulutus on tarkoitettu voitelijoille, työnjohtajille, voitelusuunnitelmista vastaaville ja laakerointien suunnittelijoille. Koulutuksen tavoitteena on oppia ymmärtämään voitelun merkitys vierintälaakereissa, tuntemaan yleisimmät voitelurasvat ja valitsemaan oikea voitelurasva kohteeseen sekä määrittämään laakerin jälkivoiteluvälit ja -määrät. Koulutus antaa perusvalmiudet[...]
huhti 21 – huhti 22 Koko päivä Tampere
Kunnossapidon operatiivisen toiminnan ja resurssien suunnittelu tehdään laitoksen käytettävyystavoitteiden perustella. Asetettujen tavoitteiden seuranta ja toiminnan tehokkuuden kehittäminen perustuvat oikein valittuihin mittareihin ja kunnossapidon tunnuslukuihin. Toiminnanohjaus- ja laitostiedonhallintajärjestelmät tukevat suunnittelua, toteutusta ja raportointia. Koulutus on suunniteltu[...]
huhti 21 – huhti 22 Koko päivä Taitotalo, Helsinki
Koulutuksen jälkeen ymmärrät poltinjärjestelmien huoltovälien oikea-aikaisuuden ja tiedät, mitä poltintyyppiä käytetään eri kattiloissa. Oikealla laitteistonhallinnalla tehostetaan poltin- ja kattilalaitteiston hyvää hyötysuhdetta ja varmistetaan päästöjen minimointi. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
huhti 22 – huhti 23 Koko päivä SKF, Muuramen tehdas
Voitelujärjestelmän asianmukainen toiminta vaatii, että järjestelmä huolletaan oikein. Koulutuksessa opit, miten erilaiset voitelujärjestelmät toimivat. Koulutuksen järjestävät yhteistyössä SKF ja Taitotalo (AEL),  ja se pidetään SKF:n tehtaalla Muuramessa. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
touko 6 – touko 7 Koko päivä Ouluhalli, Oulu
Pohjoinen Teollisuus keskittyy nimensä mukaisesta pohjoisen Suomen tärkeimpiin toimialoihin. Mukana ovat mm. kaivos-, teräs-, metsä-, kemian- ja elintarviketeollisuus sekä konepajat ja energiantuotanto. Alueellisesti merkittäviä vahvoja vaikuttajia ovat mm. kaivosteollisuuden merkitys, etäisyydet ja suuret tuotantolaitokset. Oulu[...]