Tapahtumat

touko 21 2019 – touko 15 2020 Koko päivä AEL, Helsinki
Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
syys 9 2019 – kesä 14 2021 Koko päivä AEL Helsinki
Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto antaa valmiudet työskennellä sähkö- ja automaatioasennustehtävissä teollisuudessa ja urakointiliikkeissä. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija hallitsee sähkö- ja automaatioasennuksen perusteet sekä osaa tehdä asennuksia ohjatusti. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
marras 13 – marras 14 Koko päivä
Tapahtuma on suunnattu kunnossapidosta, sen kehityksestä ja menetelmistä sekä niihin liittyvistä teknisistä ratkaisuista kiinnostuneille. Aiheina käyttövarmuutta yleisesti koskettavat aiheet sekä kunnonvalvonnan ja värähtelyn mittaamisen monimuotoinen maailma. Esite (PDF) Ilmoittautuminen sähköpostitse: skfkoulutus@skf.com
marras 13 – marras 14 Koko päivä AEL, Helsinki
Kurssilla opit laakerointien perusteet: asennuksen ja huollon. Laakerointi ei ole aina sitä, että rikkoontunut laakeri vaihdetaan vain uuteen samanlaiseen laakeriin. Koulutus järjestetään SKF:n ja AEL:n yhteistyönä. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>  
marras 19 – marras 21 Koko päivä AEL, Helsinki
Kurssilla opit kunnonvalvonnan perusteita ja suunnittelua. Kurssilla tehdään mittausharjoituksia. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
marras 20 – marras 21 Koko päivä Tampere
Kunnossapidon operatiivisen toiminnan ja resurssien suunnittelu tehdään laitoksen käytettävyystavoitteiden perustella. Asetettujen tavoitteiden seuranta ja toiminnan tehokkuuden kehittäminen perustuvat oikein valittuihin mittareihin ja kunnossapidon tunnuslukuihin. Toiminnanohjaus- ja laitostiedonhallintajärjestelmät tukevat suunnittelua, toteutusta ja raportointia. Koulutus on suunniteltu[...]
marras 25 – marras 28 Koko päivä AEL Helsinki
Kurssilla opit tunnistamaan korjattavat materiaalit, huomioimaan korjauksen muuttujia, kuten railonvalmistus, hitsausjärjestys, lisäaine, esikuumennus, lämmöntuonti ja muodonmuutokset, ja tekemään korjauksia eri hitsausprosesseilla ja materiaaleilla. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
marras 26 Koko päivä Pääkaupunkiseutu
Kunnossapitohenkilöiden standardiin SFS-EN 15628:2016 perustuva sertifiointitentti työnjohtaja-, suunnittelija- ja päällikkötasoille. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
marras 26 – marras 29 Koko päivä SKF, Espoo
Kurssi vastaa kansainvälisen standardin ISO 18436-2 vaatimuksia, ja tähtää sertifiointiin tasolla I. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat tehneet värähtely- ja kunnonvalvontamittauksia alle vuoden ajan tai vain keränneet mittaustietoja jättäen analysoinnin muille. Kurssi soveltuu hyvin[...]
marras 27 – marras 28 Koko päivä Lahti
Käytön valvojan tehtävänä on mm. henkilökohtaisesti valvoa painelaitteen käyttöä ja kuntoa sekä pitää painelaitteen omistaja tietoisena olennaisista painelaitteen käyttöön ja kuntoon liittyvistä seikoista. Hänen tulee myös varmistua siitä, että painelaitetta käyttävä henkilökunta tuntee painelaitteen toiminnan,[...]
joulu 3 – joulu 4 Koko päivä AEL, Helsinki
Ohjelmassa statiikka ja lujuusoppi sekä hitsausliitosten lujuusoppi. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
joulu 10 – joulu 12 Koko päivä AEL Helsinki
Kurssilla opit tuntemaan teollisuuden instrumentoinnin tavallisimpien mittausten ja toimilaitteiden toimintaperiaatteet. Opit päättelemällä ja mittaamalla selvittämään mittaus- tai ohjauspiirin kunnon. Opit kuinka mittalähetin tai toimilaite perusasetellaan. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
joulu 11 – joulu 12 Koko päivä Vantaa
Tuotantoa tukevalla kunnossapidon strategialla ja organisoinnilla yritys pystyy käyttämään tuotantokoneistojaan optimaalisilla tehoilla ja kustannuksilla. Fyysisen omaisuuden hallinnan tavoitteena on saada olemassa olevat resurssit tukemaan yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita mahdollisimman tehokkaasti ottaen huomioon tuotantoteknologian, taloudelliset lainalaisuudet ja[...]
tammi 28 – tammi 29 Koko päivä Vantaa
Fyysisen omaisuuden hallinta (Physical Asset Management) on noussut kahden vuosikymmenen aikana yhdeksi puhutuimmista teollisuuden kehittämistrendeistä. Vaikka sitä on käsitelty laajasti kansainvälisillä foorumeilla, ja korostettu fyysisen omaisuuden hallinnan merkitystä liiketoiminnan johtamisessa, on se Suomessa vielä harvojen[...]
helmi 11 – helmi 12 Koko päivä Lahti
Kunnossapidon tehtävänä on varmistaa yrityksen liiketoimintastrategian vaatima käyttövarmuus ja tuotannon kokonaistehokkuus. Kunnossapito on pitkäjänteistä ja määrätietoisesti johdettua tavoitteellista toimintaa, joka ottaa huomioon yrityksen ja toimintaympäristön vaatimukset. Tuotannon ja kunnossapidon yhteistyöllä on keskeinen rooli menestyvän tuotantolaitoksen[...]
maalis 18 – maalis 19 Koko päivä Jyväskylä
Kunnossapitotöiden luonne ja painopiste ovat muuttuneet. Vikaantumisten estäminen ja juurisyiden selvittäminen ovat nykyaikaisen kunnossapidon kulmakiviä. Ennen oli tärkeää korjata kaikki viat mahdollisimman nopeasti, nyt keskitytään kriittisiin laitteisiin ja ehkäisevään toimintaan. Riskienhallinta sekä henkilö- ja ympäristöturvallisuus[...]
huhti 21 – huhti 22 Koko päivä Tampere
Kunnossapidon operatiivisen toiminnan ja resurssien suunnittelu tehdään laitoksen käytettävyystavoitteiden perustella. Asetettujen tavoitteiden seuranta ja toiminnan tehokkuuden kehittäminen perustuvat oikein valittuihin mittareihin ja kunnossapidon tunnuslukuihin. Toiminnanohjaus- ja laitostiedonhallintajärjestelmät tukevat suunnittelua, toteutusta ja raportointia. Koulutus on suunniteltu[...]
touko 27 – touko 28 Koko päivä Vantaa
Tuotantoa tukevalla kunnossapidon strategialla ja organisoinnilla yritys pystyy käyttämään tuotantokoneistojaan optimaalisilla tehoilla ja kustannuksilla. Fyysisen omaisuuden hallinnan tavoitteena on saada olemassa olevat resurssit tukemaan yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita mahdollisimman tehokkaasti ottaen huomioon tuotantoteknologian, taloudelliset lainalaisuudet ja[...]