Tapahtumat

helmi 15 – touko 25 Koko päivä
Kunnossapidon osaaminen eurooppalaiselle tasolle Taitotalon keväällä 2017 käynnistynyt World Class Maintenance -koulutusohjelma on laadittu kunnossapidon työnjohtajien, suunnittelijoiden ja päälliköiden valmennukseen. Ohjelma koostuu neljästä kahden päivän jaksosta. Ohjelman sisältö perustuu SFS-EN 15628 -standardin pätevyysvaatimuksiin. World Class[...]
maalis 23 – maalis 24 Koko päivä Helsinki
Koulutuksessa opit keskipakopumppujen rakenteen, toiminnan ja eri akselitiivistysvaihtoehdot. Kurssin käytyäsi kykenet linjaamaan tavallisimmat keskipakopumput vaadittavien toleranssien mukaan. Koulutuksessa on käytössä PSK-standardit. Lisätietoa ja ilmoittautuminen >>
maalis 28 – maalis 31 Koko päivä Helsinki
Kurssilla opit hydrauliikan perusteet ja saat yleiskuvan hydraulijärjestelmistä ja opit tuntemaan alan termistön. Opit lukemaan hydraulikaavioita ja tunnistamaan niistä erilaiset komponentit. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
maalis 28 – maalis 30 Koko päivä Helsinki
Koulutuksessa käsitellään eri kunnonvalvonnan mittausmenetelmiä; lämpökuvaus, värähtelymittaus, iskusysäysmenetelmä, öljyanalyysit sekä aistinvarainen kunnonvalvonta ja millaisia vaurioita voit niillä havaita. Kunnonvalvonnan tavoitteena on lisätä käyttövarmuutta ja pitää kunnossapitokustannukset mahdollisimman alhaisina. Lisätietoa ja ilmoittautuminen >>
maalis 28 – maalis 29 Koko päivä Taitotalo, Helsinki
Kurssilla opit laakerointien perusteet, asennuksen ja huollon sekä asennusmenetelmät. Tiedät, mitkä tekijät vaikuttavat laakerien vaurioitumiseen. Vierintälaakereita on useita tyyppejä. On hyvä tuntea niiden hyödyt, haitat ja ominaisuudet eri käyttötilanteissa. Lisätietoa ja ilmoittautuminen >>
huhti 3 – huhti 5 Koko päivä Helsinki
Kurssilla harjoittelet puikko-, TIG- ja MIG/MAG-hitsauksen suoritustekniikan. Et tarvitse aikaisempaa hitsauskokemusta. Kurssilla tehdään runsaasti käytännön harjoituksia. Kurssille mahtuu 8 osallistujaa, joista jokainen saa yksilöllistä ohjausta ’kädestä pitäen’. Lisätietoa ja ilmoittautuminen >>
huhti 12 – huhti 13 Koko päivä Oulu
Koulutuksessa opit akselien linjauksen eri vaiheet. Kurssin käytyäsi kykenet linjaamaan tavallisimmat kytkimet, akselit ja hihnapyörät laserlinjauslaitteella. Opit eri kohteille vaadittavat linjaustarkkuudet ja niiden perusteet. Lisätietoa ja ilmoittautuminen >>
huhti 17 – huhti 18 Koko päivä Helsinki
Pneumatiikka on tärkeä osa koneautomaatiota. Koneiden ja laitteiden tehokkaan ja taloudellisen käytön kannalta on tärkeää, että pneumatiikan parissa työskentelevät tuntevat pneumatiikan ominaisuudet, mahdollisuudet ja rajoitukset. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
huhti 17 – huhti 23 Koko päivä SKF, Espoo
Koulutus on tarkoitettu sertifiointitason 2 omaaville henkilöille, jotka haluavat syventää tietämystään seuraavalle tasolle. Osallistujilla tulisi olla jo vähintään 30 kuukauden perehtyneisyys spektrianalyysiin ja vianmääritykseen. Kurssi vastaa standardin ISO 18436-2 vaatimuksia ja tähtää sertifiointiin tasolla 3.[...]
huhti 19 – huhti 21 Koko päivä Helsinki
Kurssilla syvennät tietojasi sekä teollisuus- että mobilehydrauliikkajärjestelmistä ja opit lisää hydraulikomponenttien rakenteista. Opit myös käytännön tasolla lisää säätöjen tekemisestä, sillä keskeinen osa kurssin sisältöä ovat käytännön harjoitukset. Lisätietoa ja ilmoittautuminen >>
huhti 25 – huhti 26 Koko päivä Tampere
Kunnossapidon operatiivisen toiminnan ja resurssien suunnittelu tehdään laitoksen käytettävyystavoitteiden perustella. Asetettujen tavoitteiden seuranta ja toiminnan tehokkuuden kehittäminen perustuvat oikein valittuihin mittareihin ja kunnossapidon tunnuslukuihin. Toiminnanohjaus- ja laitostiedonhallintajärjestelmät tukevat suunnittelua, toteutusta ja raportointia. Koulutus on suunniteltu tuotannon ja kunnossapidon johto-, kehitys-, suunnittelu- ja työnjohtotehtävissä toimiville[...]
huhti 25 – huhti 26 Koko päivä SKF, Muurame
Koulutuksessa opit erilaisten teollisuuden keskusvoitelujärjestelmien toimintaperiaatteen. Kurssin jälkeen tunnet kiertovoitelujärjestelmän eri komponenttien tehtävät ja merkityksen hyvän voitelun saavuttamiseksi. Opit keskeiset järjestelmien säädöt ja tunnistat huoltokohteet. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
touko 9 – touko 10 Koko päivä Hämeenlinna
Seminaari sisältää sekä voiteluun liittyvää teoriaa että runsaasti käytännön esimerkkejä. Osallistujien toivotaan tuovan mukanaan vastaan tulleita hankalia voitelutilanteita, joita voidaan käydä läpi asiantuntijoiden kanssa – ota ongelma mukaasi. Lisätietoa ja ilmoittautuminen >>
touko 10 – touko 11 Koko päivä Helsinki
Hydrauliikan putkistopassikurssilla opit tekemään hydrauliikan putkistoasennuksia luotettavasti, tehokkaasti ja turvallisesti. Teoria- ja työkokeen läpäisseet saavat putkistopassin, joka on voimassa 5 vuotta. Putkistopassin omaavat hallitsevat putkistoasennuksen perustaitot. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
touko 10 – touko 11 Koko päivä Hämeenlinna
Tarvitsetko painelaiteasiantuntemusta? Oletko työssäsi tekemisissä painelaitteiden kanssa? Tämä koulutustilaisuus sisältää kattavan perusannoksen painelaitealan säädöstietoutta. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
touko 11 Koko päivä pääkaupunkiseutu (tarkempi paikka myöhemmin)
11.05.2023 klo 16.30–18.00, pääkaupunkiseutu (tarkempi paikka myöhemmin) 1.    Kokouksen avaus 2.    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3.    Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien (2 kpl) valinta. 4.    Kokouksen ääntenlaskijoiden (3 kpl) valinta 5. [...]
touko 24 – touko 25 Koko päivä Vantaa
Tuotantoa tukevalla kunnossapidon strategialla ja organisoinnilla yritys pystyy käyttämään tuotantokoneistojaan optimaalisilla tehoilla ja kustannuksilla. Fyysisen omaisuuden hallinnan tavoitteena on saada olemassa olevat resurssit tukemaan yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita mahdollisimman tehokkaasti ottaen huomioon tuotantoteknologian, taloudelliset lainalaisuudet ja ympäristön vaatimukset. Koulutus on suunniteltu tuotannon ja[...]
touko 31 – kesä 1 Koko päivä Helsinki
Saat käytännönläheistä tietoa nostoapuvälineiden valinnasta, tarkastuksista ja käytöstä. Kun tunnet lain velvoitteet nostotöiden suorituksessa ja työvälineiden turvallisessa käytössä, opit suunnittelemaan ja toteuttamaan turvallisen noston. Lisätietoa ja ilmoittautuminen >>
syys 20 – syys 21 Koko päivä Lahti
Kunnossapidon tehtävänä on varmistaa yrityksen liiketoimintastrategian vaatima käyttövarmuus ja tuotannon kokonaistehokkuus. Kunnossapito on pitkäjänteistä ja määrätietoisesti johdettua tavoitteellista toimintaa, joka ottaa huomioon yrityksen ja toimintaympäristön vaatimukset. Tuotannon ja kunnossapidon yhteistyöllä on keskeinen rooli menestyvän tuotantolaitoksen liiketoiminnassa. Koulutus on suunniteltu tuotannon ja kunnossapidon johto-,[...]
syys 20 – joulu 14 Koko päivä
Kunnossapidon osaaminen eurooppalaiselle tasolle Taitotalon keväällä 2017 käynnistynyt World Class Maintenance -koulutusohjelma on laadittu kunnossapidon työnjohtajien, suunnittelijoiden ja päälliköiden valmennukseen. Ohjelma koostuu neljästä kahden päivän jaksosta. Ohjelman sisältö perustuu SFS-EN 15628 -standardin pätevyysvaatimuksiin. World Class[...]