Tapahtumat

touko 21 2019 – touko 15 2020 Koko päivä AEL, Helsinki
Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
syys 9 2019 – kesä 14 2021 Koko päivä AEL Helsinki
Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto antaa valmiudet työskennellä sähkö- ja automaatioasennustehtävissä teollisuudessa ja urakointiliikkeissä. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija hallitsee sähkö- ja automaatioasennuksen perusteet sekä osaa tehdä asennuksia ohjatusti. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
joulu 10 – joulu 12 Koko päivä AEL Helsinki
Kurssilla opit tuntemaan teollisuuden instrumentoinnin tavallisimpien mittausten ja toimilaitteiden toimintaperiaatteet. Opit päättelemällä ja mittaamalla selvittämään mittaus- tai ohjauspiirin kunnon. Opit kuinka mittalähetin tai toimilaite perusasetellaan. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
joulu 11 – joulu 12 Koko päivä Vantaa
Tuotantoa tukevalla kunnossapidon strategialla ja organisoinnilla yritys pystyy käyttämään tuotantokoneistojaan optimaalisilla tehoilla ja kustannuksilla. Fyysisen omaisuuden hallinnan tavoitteena on saada olemassa olevat resurssit tukemaan yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita mahdollisimman tehokkaasti ottaen huomioon tuotantoteknologian, taloudelliset lainalaisuudet ja[...]
tammi 28 – tammi 30 Koko päivä AEL Helsinki
Kurssilla saat kokonaiskuvan pneumaattisen ja hydraulisen koneen toiminnasta. Kurssin jälkeen pystyt hahmottamaan, minkälaista viestintää koneenosat käyvät keskenään. Osaat tulkita hydrauliikan, pneumatiikan ja sähkötekniikan kaavioita ja yhdistää niiden merkinnät toisiinsa. Lisäksi ymmärrät, miten ohjelmoitava logiikka ja[...]
tammi 28 – tammi 29 Koko päivä Vantaa
Fyysisen omaisuuden hallinta (Physical Asset Management) on noussut kahden vuosikymmenen aikana yhdeksi puhutuimmista teollisuuden kehittämistrendeistä. Vaikka sitä on käsitelty laajasti kansainvälisillä foorumeilla, ja korostettu fyysisen omaisuuden hallinnan merkitystä liiketoiminnan johtamisessa, on se Suomessa vielä harvojen[...]
tammi 29 – tammi 31 Koko päivä AEL Helsinki
AEL:n Teollisuusputkistot-seminaari on Suomen suosituin putkistosuunnittelijoiden täydennyskoulutustilaisuus. Lyhyt mutta kattava, klassikko erityisesti nuorten suunnittelijoiden uralla. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
helmi 3 – helmi 5 Koko päivä AEL Helsinki
Kurssilla syvennät tietojasi teollisuushydrauliikkajärjestelmistä ja opit lisää hydrauliikkakomponenttien, kuten proportionaaliventtiilien, rakenteista. Kurssin jälkeen hallitset hydrauliikkajärjestelmän käyttöönottotoimenpiteet sekä suljetun hydrauliikkajärjestelmän toiminnan ja siinä käytettävät komponentit. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
helmi 5 Koko päivä Helsinki
Kaikkien asennuksiin osallistuvien ammattitaito täytyy varmistaa ennen työn aloittamista ja suorittamista. EN-standardi SFS-EN 1591-4 määrittelee, miten laippaliitosten (ruuviliitosten) asentajien pätevöitys tulee järjestää. Ammattitaitovaatimukset putkistojen liitosten asentamiselle ovat jatkuvasti kasvaneet. Vuodot ja vauriot putkistoissa ovat aina[...]
helmi 5 – helmi 6 Koko päivä Vantaa
Tuotannon kannalta tärkeiden laitteiden ja järjestelmien häiriötön käyttö edellyttää jatkuvaa käyttövarmuuden parantamista ja aktiivista käynninaikaisen kunnonvalvonnan kehittämistä. Sähkölaitteet ja -järjestelmät ovat keskeinen osa nykyaikaista tuotantojärjestelmää. Nykytekniikka ja käyttöön tulevat uudet menetelmät tarjoavat entistä parempia työkaluja[...]
helmi 11 – helmi 12 Koko päivä Lahti
Kunnossapidon tehtävänä on varmistaa yrityksen liiketoimintastrategian vaatima käyttövarmuus ja tuotannon kokonaistehokkuus. Kunnossapito on pitkäjänteistä ja määrätietoisesti johdettua tavoitteellista toimintaa, joka ottaa huomioon yrityksen ja toimintaympäristön vaatimukset. Tuotannon ja kunnossapidon yhteistyöllä on keskeinen rooli menestyvän tuotantolaitoksen[...]
helmi 11 – helmi 13 Koko päivä AEL Helsinki
Kurssilla saat tiedot muoviputkien oikeaoppisesta liittämisestä pusku- ja sähkömenetelmällä. Kurssi on käytännönläheinen. Neljästä päivästä yksi on teoriaa ja kolmena harjoitellaan puskuhitsausta ja sähköhitsausta. Kurssiin sisältyy teoriakoe sekä opinnäytetyö. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
helmi 11 – touko 28 Koko päivä Lahti, Jyväskylä, Tampere, Vantaa
Uusi eurooppalainen standardi SFS-EN 15628 luo pohjan ja yhtenäiset vaatimukset kunnossapitohenkilöstön osaamiselle ja pätevöinnille. Kunnossapitokoulutusta on ollut Suomessa perinteisesti hyvin niukasti tarjolla. Alan osaaminen onkin yleensä hankittu omalla aktiivisuudella ja pitkällä työkoke­muksella. Lisätietoja ja ilmoittautuminen[...]
helmi 17 Koko päivä AEL Helsinki
Aloitus 17.2.2020. Koulutus on tarkoitettu hissien asennuksia sekä kunnossapito- ja modernisointitöitä tekeville. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
helmi 24 – helmi 26 Koko päivä AEL Helsinki
Kurssilla syvennät tietojasi sekä teollisuus- että mobilehydrauliikkajärjestelmistä ja opit lisää hydraulikomponenttien rakenteista. Opit myös käytännön tasolla lisää säätöjen tekemisestä, sillä keskeinen osa kurssin sisältöä ovat käytännön harjoitukset. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
helmi 25 – helmi 27 Koko päivä AEL Helsinki
Kurssilla opit puikko- ja MIG/MAG-hitsauksen suoritustekniikan. Et tarvitse aikaisempaa hitsauskokemusta. Kurssilla tehdään runsaasti käytännön harjoituksia. Hitsaamossa voit harjoitella myös hitsaussimulaattorilla ilman valokaarta. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
maalis 4 – maalis 5 Koko päivä Vantaa
Käytön valvojan tehtävänä on mm. henkilökohtaisesti valvoa painelaitteen käyttöä ja kuntoa sekä pitää painelaitteen omistaja tietoisena olennaisista painelaitteen käyttöön ja kuntoon liittyvistä seikoista. Hänen tulee varmistua siitä, että painelaitetta käyttävä henkilökunta tuntee painelaitteen toiminnan, käyttöohjeet[...]
maalis 17 – maalis 19 Koko päivä AEL, Helsinki
Koulutuksen sisältö noudattaa ISO18436-4:2008-standardia, taso 1. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
maalis 18 – maalis 19 Koko päivä Jyväskylä
Kunnossapitotöiden luonne ja painopiste ovat muuttuneet. Vikaantumisten estäminen ja juurisyiden selvittäminen ovat nykyaikaisen kunnossapidon kulmakiviä. Ennen oli tärkeää korjata kaikki viat mahdollisimman nopeasti, nyt keskitytään kriittisiin laitteisiin ja ehkäisevään toimintaan. Riskienhallinta sekä henkilö- ja ympäristöturvallisuus[...]
maalis 31 – huhti 1 Koko päivä AEL, Helsinki
Kurssilla opit laakerointien perusteet, asennuksen ja huollon. Koulutus järjestetään SKF:n ja AEL:n yhteistyönä. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>  
huhti 21 – huhti 22 Koko päivä Tampere
Kunnossapidon operatiivisen toiminnan ja resurssien suunnittelu tehdään laitoksen käytettävyystavoitteiden perustella. Asetettujen tavoitteiden seuranta ja toiminnan tehokkuuden kehittäminen perustuvat oikein valittuihin mittareihin ja kunnossapidon tunnuslukuihin. Toiminnanohjaus- ja laitostiedonhallintajärjestelmät tukevat suunnittelua, toteutusta ja raportointia. Koulutus on suunniteltu[...]
huhti 21 – huhti 22 Koko päivä AEL Helsinki
Koulutuksen jälkeen ymmärrät poltinjärjestelmien huoltovälien oikea-aikaisuuden ja tiedät, mitä poltintyyppiä käytetään eri kattiloissa. Oikealla laitteistonhallinnalla tehostetaan poltin- ja kattilalaitteiston hyvää hyötysuhdetta ja varmistetaan päästöjen minimointi. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
huhti 22 – huhti 23 Koko päivä SKF, Muuramen tehdas
Voitelujärjestelmän asianmukainen toiminta vaatii, että järjestelmä huolletaan oikein. Koulutuksessa opit, miten erilaiset voitelujärjestelmät toimivat. Koulutuksen järjestävät yhteistyössä SKF ja AEL, ja se pidetään SKF:n tehtaalla Muuramessa. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
touko 13 – touko 15 Koko päivä AEL, Helsinki
Kurssilla opit kunnonvalvonnan perusteita ja suunnittelua. Kurssilla tehdään mittausharjoituksia. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
touko 26 2020 – touko 20 2021 Koko päivä AEL, Helsinki
Uudenlainen mahdollisuus opiskella hitsausinsinööriksi (IWE) tai hitsausteknikoksi (IWT).  Monimuotokoulutuksessa suurin osa luokkaopetuksesta on korvattu verkko-opiskelulla. Kouluttajat ovat alansa parhaimmistoa teollisuudesta ja tutkimuslaitoksista. Opetusaineisto on huippuluokkaa. Opiskelijat saavat myös suomenkielisen oppimateriaalin, ja käytössä ovat kaikki tarvittavat[...]
touko 26 – touko 27 Koko päivä AEL Helsinki
Kurssilla opit sähkötekniikan ja sähköisten ohjausten perusteet ja niihin liittyviä mittauksia alle 1000 V:n jännitteillä. Opit käyttämään yleismittareita ja harjoittelet niiden käyttöä. Opit yleisimmät piirrosmerkit ja piirikaavion lukemisen periaatteet. Opit periaatteita sähkömekaanisten laitteiden vikaantumisesta sekä[...]
touko 27 – touko 28 Koko päivä Vantaa
Tuotantoa tukevalla kunnossapidon strategialla ja organisoinnilla yritys pystyy käyttämään tuotantokoneistojaan optimaalisilla tehoilla ja kustannuksilla. Fyysisen omaisuuden hallinnan tavoitteena on saada olemassa olevat resurssit tukemaan yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita mahdollisimman tehokkaasti ottaen huomioon tuotantoteknologian, taloudelliset lainalaisuudet ja[...]