Tapahtumat

touko 21 2019 – touko 15 2020 Koko päivä AEL, Helsinki
Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
syys 9 2019 – kesä 14 2021 Koko päivä AEL Helsinki
Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto antaa valmiudet työskennellä sähkö- ja automaatioasennustehtävissä teollisuudessa ja urakointiliikkeissä. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija hallitsee sähkö- ja automaatioasennuksen perusteet sekä osaa tehdä asennuksia ohjatusti. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
loka 21 – loka 25 Koko päivä SKF, Espoo
Koulutus on tarkoitettu sertifiointitasolla 2 oleville henkilöille, jotka haluavat syventää tietämystään seuraavalle tasolle. Osallistujilla tulisi olla jo vähintään 30 kuukauden perehtyneisyys spektrianalyysiin ja vianmääritykseen. Kurssi vastaa standardin ISO 18436-2 vaatimuksia ja tähtää sertifiointiin tasolla 3.[...]
loka 23 – loka 24 Koko päivä Jyväskylä
Kunnossapitotöiden luonne ja painopiste ovat muuttuneet. Vikaantumisten estäminen ja juurisyiden selvittäminen ovat nykyaikaisen kunnossapidon kulmakiviä. Ennen oli tärkeää korjata kaikki viat mahdollisimman nopeasti, nyt keskitytään kriittisiin laitteisiin ja ehkäisevään toimintaan. Riskienhallinta sekä henkilö- ja ympäristöturvallisuus[...]
loka 30 – loka 31 Koko päivä AEL Helsinki
Kurssilla opit yleisimpien voimansiirtolaitteiden kytkimet, hihna- ja ketjukäytöt, vaihteistot, rakenteet, yleisimmät vauriot, vianhaun, tarkastusmittausten, asennuksen ja huoltotyöt sekä vaihteistojen voitelussa huomioitavat asiat. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
marras 5 – marras 7 Koko päivä AEL, Helsinki
Koulutus on tarkoitettu voiteluhenkilöille ja esimiehille sekä niille, jotka ovat kiinnostuneita lisäämään voiteluosaamistaan. Koulutuksen päätteeksi järjestetään voitelijan pätevöitymisen osoittava tenttiin, joka on ISO18436-4:2008 standardin mukainen. Koulutus järjestetään yhteistyössä AEL:n ja Inspecta Sertifioinnin kanssa. Ilmoittautuminen sähköpostitse:[...]
marras 5 – marras 7 Koko päivä AEL, Helsinki
Koulutuksen sisältö noudattaa ISO18436-4:2008-standardia, taso 1. Koulutus sisältää perusteet rasva- ja öljyvoitelusta, voiteluaineiden kunnon analysoinnista sekä voiteluaineiden varastoinnista ja käsittelystä. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
marras 6 @ 08:30 – 15:45 Messukeskus, Helsinki
Miten muuttuvat järjestelmät ja digitalisaatio tukevat ja muuttavat yritysten toimintaa? Millaista osaamista muutos vaatii yrityksiltä ja henkilöstöltä? Mihin on varauduttava? Seminaari järjestetään Teknologia 19 -messutapahtuman yhteydessä. Ohjelma ja ilmoittautuminen >> 
marras 12 – marras 13 Koko päivä Vantaa
Tuotannon kannalta tärkeiden laitteiden ja järjestelmien häiriötön käyttö edellyttää jatkuvaa käyttövarmuuden parantamista ja aktiivista käynninaikaisen kunnonvalvonnan kehittämistä. Sähkölaitteet ja -järjestelmät ovat keskeinen osa nykyaikaista tuotantojärjestelmää. Nykytekniikka ja käyttöön tulevat uudet menetelmät tarjoavat entistä parempia työkaluja[...]
marras 13 – marras 14 Koko päivä
Tapahtuma on suunnattu kunnossapidosta, sen kehityksestä ja menetelmistä sekä niihin liittyvistä teknisistä ratkaisuista kiinnostuneille. Aiheina käyttövarmuutta yleisesti koskettavat aiheet sekä kunnonvalvonnan ja värähtelyn mittaamisen monimuotoinen maailma. Esite (PDF) Ilmoittautuminen sähköpostitse: skfkoulutus@skf.com
marras 13 – marras 14 Koko päivä AEL, Helsinki
Kurssilla opit laakerointien perusteet: asennuksen ja huollon. Laakerointi ei ole aina sitä, että rikkoontunut laakeri vaihdetaan vain uuteen samanlaiseen laakeriin. Koulutus järjestetään SKF:n ja AEL:n yhteistyönä. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>  
marras 19 – marras 21 Koko päivä AEL, Helsinki
Kurssilla opit kunnonvalvonnan perusteita ja suunnittelua. Kurssilla tehdään mittausharjoituksia. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
marras 20 – marras 21 Koko päivä Tampere
Kunnossapidon operatiivisen toiminnan ja resurssien suunnittelu tehdään laitoksen käytettävyystavoitteiden perustella. Asetettujen tavoitteiden seuranta ja toiminnan tehokkuuden kehittäminen perustuvat oikein valittuihin mittareihin ja kunnossapidon tunnuslukuihin. Toiminnanohjaus- ja laitostiedonhallintajärjestelmät tukevat suunnittelua, toteutusta ja raportointia. Koulutus on suunniteltu[...]
marras 25 – marras 28 Koko päivä AEL Helsinki
Kurssilla opit tunnistamaan korjattavat materiaalit, huomioimaan korjauksen muuttujia, kuten railonvalmistus, hitsausjärjestys, lisäaine, esikuumennus, lämmöntuonti ja muodonmuutokset, ja tekemään korjauksia eri hitsausprosesseilla ja materiaaleilla. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
marras 26 – marras 29 Koko päivä SKF, Espoo
Kurssi vastaa kansainvälisen standardin ISO 18436-2 vaatimuksia, ja tähtää sertifiointiin tasolla I. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat tehneet värähtely- ja kunnonvalvontamittauksia alle vuoden ajan tai vain keränneet mittaustietoja jättäen analysoinnin muille. Kurssi soveltuu hyvin[...]
marras 27 – marras 28 Koko päivä Lahti
Käytön valvojan tehtävänä on mm. henkilökohtaisesti valvoa painelaitteen käyttöä ja kuntoa sekä pitää painelaitteen omistaja tietoisena olennaisista painelaitteen käyttöön ja kuntoon liittyvistä seikoista. Hänen tulee myös varmistua siitä, että painelaitetta käyttävä henkilökunta tuntee painelaitteen toiminnan,[...]
joulu 3 – joulu 4 Koko päivä AEL, Helsinki
Ohjelmassa statiikka ja lujuusoppi sekä hitsausliitosten lujuusoppi. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
joulu 10 – joulu 12 Koko päivä AEL Helsinki
Kurssilla opit tuntemaan teollisuuden instrumentoinnin tavallisimpien mittausten ja toimilaitteiden toimintaperiaatteet. Opit päättelemällä ja mittaamalla selvittämään mittaus- tai ohjauspiirin kunnon. Opit kuinka mittalähetin tai toimilaite perusasetellaan. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
joulu 11 – joulu 12 Koko päivä Vantaa
Tuotantoa tukevalla kunnossapidon strategialla ja organisoinnilla yritys pystyy käyttämään tuotantokoneistojaan optimaalisilla tehoilla ja kustannuksilla. Fyysisen omaisuuden hallinnan tavoitteena on saada olemassa olevat resurssit tukemaan yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita mahdollisimman tehokkaasti ottaen huomioon tuotantoteknologian, taloudelliset lainalaisuudet ja[...]