Tapahtumat

touko 26 2020 – touko 20 2021 Koko päivä Taitotalo, Helsinki
Uudenlainen mahdollisuus opiskella hitsausinsinööriksi (IWE) tai hitsausteknikoksi (IWT).  Monimuotokoulutuksessa suurin osa luokkaopetuksesta on korvattu verkko-opiskelulla. Kouluttajat ovat alansa parhaimmistoa teollisuudesta ja tutkimuslaitoksista. Opetusaineisto on huippuluokkaa. Opiskelijat saavat myös suomenkielisen oppimateriaalin, ja käytössä ovat kaikki tarvittavat[...]
syys 22 – syys 23 Koko päivä Taitotalo, Helsinki
Koulutuksessa opit keskipakopumppujen rakenteen, toiminnan ja eri akselitiivistysvaihtoehdot. Kurssin käytyäisi kykenet linjaamaan tavallisimmat keskipakopumpumput vaadittavien toleranssien mukaan. Koulutustilaisuudessa ovat käytössä PSK-standardit. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
syys 23 Koko päivä Taitotalo, Helsinki
Uusi painelaitelaki (1144/2016) tuli voimaan vuoden 2017 alusta. Taustalla on uuden painelaitedirektiivin 2014/68/EU määräysten saattaminen osaksi Suomen lainsäädäntöä. Uusia velvoitteita tuli kaikille alan osapuolille – päivitä tietosi ajan tasalle! Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
syys 23 @ 10:00 – 10:45
Esityksen pitää Olli Rusanen, IBM. Saat kutsun Teams-kokoukseen muutama päivä ennen webinaaria. Ilmoittautuminen: Nimi*YritysSähköposti* RobotinestoKlikkaa robotinestoruutu päälle
syys 29 – loka 2 Koko päivä Taitotalo, Helsinki
Kurssilla saat tiedot muoviputkien oikeaoppisesta liittämisestä pusku- ja sähkömenetelmällä. Kurssi on käytännönläheinen. Neljästä päivästä yksi on teoriaa ja kolmena harjoitellaan puskuhitsausta ja sähköhitsausta. Kurssiin sisältyy teoriakoe sekä opinnäytetyö. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
syys 29 – joulu 16 Koko päivä Lahti, Jyväskylä, Tampere, Vantaa
Uusi eurooppalainen standardi SFS-EN 15628 luo pohjan ja yhtenäiset vaatimukset kunnossapitohenkilöstön osaamiselle ja pätevöinnille. Kunnossapitokoulutusta on ollut Suomessa perinteisesti hyvin niukasti tarjolla. Alan osaaminen onkin yleensä hankittu omalla aktiivisuudella ja pitkällä työkoke­muksella. Lisätietoja ja ilmoittautuminen[...]
syys 30 – loka 1 Koko päivä Tampere
Kunnossapidon tehtävänä on varmistaa yrityksen liiketoimintastrategian vaatima käyttövarmuus ja tuotannon kokonaistehokkuus. Kunnossapito on pitkäjänteistä ja määrätietoisesti johdettua tavoitteellista toimintaa, joka ottaa huomioon yrityksen ja toimintaympäristön vaatimukset. Tuotannon ja kunnossapidon yhteistyöllä on keskeinen rooli menestyvän tuotantolaitoksen[...]
syys 30 – loka 1 Koko päivä Taitotalo, Helsinki
Tämä on painelaitteiden suunnittelijoiden peruskoulutus, joka perehdyttää keskeisiin suunnittelutyössä tarvittaviin tietoihin, taitoihin ja standardeihin yksityiskohtaisesti. Näkökulma on laaja, ja painelaitteiden suunnittelua lähestytään monelta eri kantilta. Siksi koulutus soveltuu hyvin muillekin kuin pelkästään suunnittelijoille. Lisätietoja ja[...]
loka 1 – loka 2 Koko päivä AEL, Helsinki
Koulutuksessa opit akselien linjauksen eri vaiheet. Kurssin käytyäsi kykenet linjaamaan tavallisimmat kytkimet, akselit ja hihnapyörät laserlinjauslaitteella. Opit eri kohteille vaadittavat linjaustarkkuudet ja niiden perusteet. Kurssi järjestetään SKF:n ja Taitotalon (AEL) yhteistyönä. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
loka 7 – loka 8 Koko päivä SKF, Espoo
Koulutus on tarkoitettu Microlog-järjestelmän käytön aloittaville tai sen hankintaa suunnitteleville henkilöille. Koulutuksen tavoitteena on oppia järjestelmän peruskäyttöä oikeilla toimintatavoilla. Ilmoittautuminen sähköpostitse: skfkoulutus@skf.com
loka 7 – loka 8 Koko päivä SKF, Muuramen tehdas
Koulutuksessa opit erilaisten keskusvoitelujärjestelmien toimintaperiaatteen. Kurssin jälkeen tunnet kiertovoitelujärjestelmän eri komponenttien tehtävät ja merkityksen hyvän voitelun saavuttamiseksi. Opit keskeiset järjestelmien säädöt ja tunnistat huoltokohteet. Koulutuksen järjestävät yhteistyössä SKF ja Taitotalo (AEL),  ja se pidetään SKF:n[...]
loka 8 Koko päivä Taitotalo, Helsinki
Koulutuksessa opit prosessiteollisuuden venttiilien ja toimilaitteiden rakenteet, toimintaperiaatteet sekä käyttö- ja huoltokohteet. Koulutuksessa käsitellään myös venttiileiden eri tiivisteratkaisuja sekä perusteita virtaustekniikasta Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
loka 14 @ 10:00 – 10:45
Esityksen pitää Chandan Singh, Sigma Solutions Oy. Saat kutsun Teams-kokoukseen muutama päivä ennen webinaaria. Ilmoittautuminen: Nimi*YritysSähköposti* RobotinestoKlikkaa robotinestoruutu päälle
loka 19 – loka 23 Koko päivä SKF, Espoo
Koulutus on tarkoitettu sertifiointitasolla 2 oleville henkilöille, jotka haluavat syventää tietämystään seuraavalle tasolle. Osallistujilla tulisi olla jo vähintään 30 kuukauden perehtyneisyys spektrianalyysiin ja vianmääritykseen. Kurssi vastaa standardin ISO 18436-2 vaatimuksia ja tähtää sertifiointiin tasolla 3.[...]
loka 22 – loka 23 Koko päivä Taitotalo, Helsinki
Kurssilla opit sähkötekniikan ja sähköisten ohjausten perusteet ja niihin liittyviä mittauksia alle 1000 V:n jännitteillä. Opit käyttämään yleismittareita ja harjoittelet niiden käyttöä. Opit yleisimmät piirrosmerkit ja piirikaavion lukemisen periaatteet. Opit periaatteita sähkömekaanisten laitteiden vikaantumisesta sekä[...]
loka 26 – loka 28 Koko päivä Taitotalo, Helsinki
Kurssilla opit puikko- ja MIG/MAG-hitsauksen suoritustekniikan. Et tarvitse aikaisempaa hitsauskokemusta. Kurssilla tehdään runsaasti käytännön harjoituksia. Hitsaamossa voit harjoitella myös hitsaussimulaattorilla ilman valokaarta. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
loka 28 – loka 29 Koko päivä Jyväskylä
Kunnossapitotöiden luonne ja painopiste ovat muuttuneet. Vikaantumisten estäminen ja juurisyiden selvittäminen ovat nykyaikaisen kunnossapidon kulmakiviä. Ennen oli tärkeää korjata kaikki viat mahdollisimman nopeasti, nyt keskitytään kriittisiin laitteisiin ja ehkäisevään toimintaan. Riskienhallinta sekä henkilö- ja ympäristöturvallisuus[...]
loka 28 @ 10:00 – 10:45
Esityksen pitää Janne-Pekka Karttunen, Distence Oy. Saat kutsun Teams-kokoukseen muutama päivä ennen webinaaria. Ilmoittautuminen: Nimi*YritysSähköposti* RobotinestoKlikkaa robotinestoruutu päälle
marras 3 – marras 5 Koko päivä SKF, Muurame
Koulutus on tarkoitettu voiteluhenkilöille ja esimiehille sekä niille, jotka ovat kiinnostuneita lisäämään voiteluosaamistaan. Koulutuksen päätteeksi järjestetään voitelijan pätevöitymisen osoittava tenttiin, joka on ISO18436-4:2008 standardin mukainen. Koulutus järjestetään yhteistyössä AEL:n ja Inspecta Sertifioinnin kanssa. Ilmoittautuminen sähköpostitse:[...]
marras 3 – marras 5 Koko päivä Taitotalo, Helsinki
Koulutuksen sisältö noudattaa ISO18436-4:2008-standardia, taso 1. Koulutus järjestetään yhteistyössä Taitotalon ja SKF:n kanssa. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
marras 4 – marras 6 Koko päivä Taitotalo, Helsinki
Koulutuksessa käsitellään eri kunnonvalvonnan mittausmenetelmiä; lämpökuvaus, värähtelymittaus, iskusysäysmenetelmä, öljyanalyysit sekä aistinvarainen kunnonvalvonta ja millaisia vaurioita voit niillä havaita. Kunnonvalvonnan tavoitteena on lisätä käyttövarmuutta ja pitää kunnossapitokustannukset mahdollisimman alhaisina. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
marras 10 – marras 11 Koko päivä Taitotalo, Helsinki
Koulutuksen jälkeen ymmärrät poltinjärjestelmien huoltovälien oikea-aikaisuuden ja tiedät, mitä poltintyyppiä käytetään eri kattiloissa. Oikealla laitteistonhallinnalla tehostetaan poltin- ja kattilalaitteiston hyvää hyötysuhdetta ja varmistetaan päästöjen minimointi. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
marras 11 – marras 12 Koko päivä Hämeenlinna
Kunnossapidon operatiivisen toiminnan ja resurssien suunnittelu tehdään laitoksen käytettävyystavoitteiden perustella. Asetettujen tavoitteiden seuranta ja toiminnan tehokkuuden kehittäminen perustuvat oikein valittuihin mittareihin ja kunnossapidon tunnuslukuihin. Toiminnanohjaus- ja laitostiedonhallintajärjestelmät tukevat suunnittelua, toteutusta ja raportointia. Koulutus on suunniteltu[...]
marras 11 – marras 12 Koko päivä Taitotalo, Helsinki
Valitse, asenna ja huolla laakerit oikein. Kurssilla opit laakerointien perusteet, asennuksen ja huollon sekä asennusmenetelmät. Tiedät, mitkä tekijät vaikuttavat laakerien vaurioitumiseen. Vierintälaakereita on useita tyyppejä. On hyvä tuntea niiden hyödyt, haitat ja ominaisuudet eri käyttötilanteissa.[...]
marras 18 – marras 19 Koko päivä Vantaa
Käytön valvojan tehtävänä on henkilökohtaisesti valvoa painelaitteen käyttöä ja kuntoa sekä pitää painelaitteen omistaja tietoisena olennaisista painelaitteen käyttöön ja kuntoon liittyvistä seikoista. Hänen tulee myös varmistua siitä, että painelaitetta käyttävä henkilökunta tuntee painelaitteen toiminnan, käyttöohjeet[...]
marras 25 – marras 26 Koko päivä Tampere
Tapahtuma on suunnattu kunnossapidosta, sen kehityksestä ja menetelmistä sekä niihin liittyvistä teknisistä ratkaisuista kiinnostuneille. Aiheina käyttövarmuutta yleisesti koskettavat aiheet sekä kunnonvalvonnan ja värähtelyn mittaamisen monimuotoinen maailma. Ilmoittautuminen sähköpostitse: skfkoulutus@skf.com
joulu 8 – joulu 11 Koko päivä SKF, Espoo
Kurssi vastaa kansainvälisen standardin ISO 18436-2 vaatimuksia, ja tähtää sertifiointiin tasolla I. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat tehneet värähtely- ja kunnonvalvontamittauksia alle vuoden ajan tai vain keränneet mittaustietoja jättäen analysoinnin muille. Kurssi soveltuu hyvin[...]
joulu 15 – joulu 16 Koko päivä Vantaa
Tuotantoa tukevalla kunnossapidon strategialla ja organisoinnilla yritys pystyy käyttämään tuotantokoneistojaan optimaalisilla tehoilla ja kustannuksilla. Fyysisen omaisuuden hallinnan tavoitteena on saada olemassa olevat resurssit tukemaan yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita mahdollisimman tehokkaasti ottaen huomioon tuotantoteknologian, taloudelliset lainalaisuudet ja[...]