Tapahtumat

helmi 13 @ 10:38 – touko 29 @ 11:38
Tämän päivän teollisuudessa kaikkien toimintojen on palveltava yrityksen liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamista. Toiminnoissa täytyy ottaa huomioon teknologiat, taloudelliset lainalaisuudet sekä ympäristön vaatimukset. Kunnossapito on yksi tärkeimmistä resursseista, joiden tehtävänä on varmistaa, että laitoksen käytettävyys, tuotantomäärät ja[...]
helmi 13 @ 10:42 – touko 28 @ 11:42
Tämän päivän teollisuudessa kaikkien toimintojen on palveltava yrityksen liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamista. Toiminnoissa täytyy ottaa huomioon teknologiat, taloudelliset lainalaisuudet sekä ympäristön vaatimukset. Kunnossapito on yksi tärkeimmistä resursseista, joiden tehtävänä on varmistaa, että laitoksen käytettävyys, tuotantomäärät ja[...]
touko 28 – touko 29 Koko päivä Vantaa
Kunnossapitostrategia tulee tuotannon vaatimuksista Fyysisen omaisuuden hallinnan tavoitteena on saada olemassa olevat resurssit tukemaan yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita mahdollisimman tehokkaasti ottaen huomioon tuotantoteknologian, taloudelliset lainalaisuudet ja ympäristön vaatimukset.. Seminaari on osa kunnossapito- ja tuotantohenkilöstölle suunnattua World Class[...]
touko 28 – touko 31 Koko päivä Espoo
Koulutuksen pääaiheita ovat: • Kunnossapitokäytännöt • Värähtelyn perusteet • Tiedonkeruu • Signaalinkäsittely • Vika-analyysi • Korjaavat toimet • Laitetuntemus • Vastaanottokokeet Koulutuksessa käytämme Mobius instituutin koulutusmateriaaleja, joissa on mm. 3d-animaatioita ja simulaatioita, joiden avulla värähtelyanalyysin[...]
syys 10 – syys 13 Koko päivä Espoo
Koulutuksen pääaiheita ovat: • Kunnossapitokäytännöt • Värähtelyn perusteet • Tiedonkeruu • Signaalinkäsittely • Vika-analyysi • Korjaavat toimet • Laitetuntemus • Vastaanottokokeet Koulutuksessa käytämme Mobius instituutin koulutusmateriaaleja, joissa on mm. 3d-animaatioita ja simulaatioita, joiden avulla värähtelyanalyysin[...]
syys 18 – syys 19 Koko päivä Hämeenlinna
Mitä kunnossapito on? Kunnossapito on pitkäjänteistä ja määrätietoisesti johdettua tavoitteellista toimintaa, joka ottaa huomioon yrityksen ja toimintaympäristön vaatimukset. Tuotannon ja kunnossapidon yhteistyöllä on keskeinen rooli menestyvän tuotantolaitoksen liiketoiminnassa. Eri ryhmien on tunnettava aihealueen käsitteet ja[...]
syys 18 – joulu 18 Koko päivä
Tämän päivän teollisuudessa kaikkien toimintojen on palveltava yrityksen liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamista. Toiminnoissa täytyy ottaa huomioon teknologiat, taloudelliset lainalaisuudet sekä ympäristön vaatimukset. Kunnossapito on yksi tärkeimmistä resursseista, joiden tehtävänä on varmistaa, että laitoksen käytettävyys, tuotantomäärät ja[...]
syys 18 – joulu 17 Koko päivä
Tämän päivän teollisuudessa kaikkien toimintojen on palveltava yrityksen liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamista. Toiminnoissa täytyy ottaa huomioon teknologiat, taloudelliset lainalaisuudet sekä ympäristön vaatimukset. Kunnossapito on yksi tärkeimmistä resursseista, joiden tehtävänä on varmistaa, että laitoksen käytettävyys, tuotantomäärät ja[...]
syys 18 – marras 21 Koko päivä
Tämän päivän teollisuudessa kaikkien toimintojen on palveltava yrityksen liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamista. Toiminnoissa täytyy ottaa huomioon teknologiat, taloudelliset lainalaisuudet sekä ympäristön vaatimukset. Kunnossapito on yksi tärkeimmistä resursseista, joiden tehtävänä on varmistaa, että laitoksen käytettävyys, tuotantomäärät ja[...]
syys 26 – syys 27 Koko päivä Helsinki
Koulutuksessa opit akselien linjauksen eri vaiheet ja eri kohteille vaadittavat linjaustarkkuudet ja niiden perusteet. Koulutuksen käytyäsi kykenet linjaamaan tavallisimmat kytkimet, akselit ja hihnapyörät laser-linjauslaitteella. Lisätiedot ja ilmoittautuminen >>
loka 2 – loka 3 Koko päivä Muurame
Koulutuksessa opit, miten erilaiset voitelujärjestelmät toimivat. Koulutusohjelmaa on päivitetty vuoden 2024 toteutukseen. Lisätiedot ja ilmoittautuminen >>
loka 7 – loka 11 Koko päivä Espoo
Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat tehneet värähtelymittauksia pidempään kuin kuusi kuukautta ja ymmärtävät värähtelyanalyysin perusteet ja haluavat oppia tunnistamaan erilaisia vikatyyppejä ja löytää niitä vastaavat korjaavat toimenpiteet. Kurssi vastaa standardin ISO 18436-2 vaatimuksia ja[...]
loka 16 – loka 17 Koko päivä Jyväskylä
Kaikki lähtee käyttövarmuudesta Riskienhallinta ja käyttövarmuus ohjaavat kunnossapidon toimenpiteitä ehkäisevään toimintaan. Ennen kunnossapito korjasi kaikki viat mahdollisimman nopeasti, nyt fokus on tuotannon kannalta kriittisten laitteiden kunnossapidossa. Vikaantumisten estäminen ja juurisyiden selvittäminen ovat nykyaikaisen kunnossapidon kulmakiviä. Seminaari[...]
loka 22 – loka 23 Koko päivä Tampere
Painelaitefoorumi on teollisuuden ja voimalaitosten sekä yhdyskuntatekniikan painelaitteiden parissa työskenteleville kunnossapitäjille, käytönvalvojille, tarkastajille ja alan asiantuntijoille tarkoitettu tilaisuus, jossa käydään läpi alan ajankohtaisia kysymyksiä eri sidosryhmien edustajien puheenvuoroissa. Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
loka 29 – loka 31 Koko päivä Helsinki
Koulutuksen sisältö noudattaa ISO18436-4:2008 standardia, taso 1. Koulutus sisältää perusteet rasva- ja öljyvoitelusta, voiteluaineiden kunnon analysoinnista sekä voiteluaineiden varastoinnista ja käsittelystä. Lisätiedot ja ilmoittautuminen >>
marras 6 – marras 7 Koko päivä Tampere
Käytönvalvojan tehtävänä on henkilökohtaisesti valvoa painelaitteen käyttöä ja kuntoa sekä pitää painelaitteen omistaja tietoisena olennaisista painelaitteen käyttöön ja kuntoon liittyvistä seikoista. Hänen tulee myös varmistua siitä, että painelaitetta käyttävä henkilökunta tuntee painelaitteen toiminnan, käyttöohjeet ja[...]
marras 13 – marras 14 Koko päivä Helsinki
Koulutuksessa opit laakerointien perusteet, oikeat asennus- ja irroitusmenetelmät, huoltotavat ja erilaiset vaurioitumissyyt. Lisätiedot ja ilmoittautuminen >>
marras 19 – marras 20 Koko päivä Helsinki
SKF Käyttövarmuus -seminaari 2024 19. – 20.11.2024 Hotelli Clarion, Helsinki Ensimmäiset luennot julkaistaan toukokuussa 2024. Vuoden 2023 seminaarin osallistui 152 henkeä. Palaute tilaisuudesta oli erinomainen.
marras 20 – marras 21 Koko päivä Tampere
Kunnossapidon prosessit kuntoon Toiminnanohjaus- ja laitostiedonhallintajärjestelmät tukevat suunnittelua, toteutusta ja raportointia. Kunnossapidon operatiivisen toiminnan ja resurssien suunnittelu tehdään laitoksen käytettävyystavoitteiden perusteella. Oikealla suunnittelulla ja resurssien jakamisella yritys pystyy tehostamaan toimintaansa sekä saamaan tuotantovälineistään optimaalisen hyödyn.[...]
joulu 9 – joulu 13 Koko päivä Espoo
Koulutus on tarkoitettu sertifiointitason 2 omaaville henkilöille, jotka haluavat syventää tietämystään seuraavalle tasolle. Osallistujilla tulisi olla jo vähintään 30 kuukauden perehtyneisyys spektrianalyysiin ja vianmääritykseen. Kurssi vastaa standardin ISO 18436-2 vaatimuksia ja tähtää sertifiointiin tasolla 3.[...]
joulu 17 – joulu 18 Koko päivä Vantaa
Kunnossapitostrategia tulee tuotannon vaatimuksista Fyysisen omaisuuden hallinnan tavoitteena on saada olemassa olevat resurssit tukemaan yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita mahdollisimman tehokkaasti ottaen huomioon tuotantoteknologian, taloudelliset lainalaisuudet ja ympäristön vaatimukset.. Seminaari on osa kunnossapito- ja tuotantohenkilöstölle suunnattua World Class[...]
helmi 5 – helmi 6 Koko päivä Peurunka, Laukaa