Ilmoittautuminen Promaint ry:n vuosikokoukseen

Ilmoittautuminen: 7.5.2024 mennessä.

VARSINAINEN KOKOUS 2024

Aika: 21.5.2024 klo 16.30-18, Oulu
Paikka: (tarkempi paikka myöhemmin)

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien (2 kpl) valinta.
4. Kokouksen ääntenlaskijoiden (3 kpl) valinta
5. Kokouksen osanottajat ja asialistan vahvistaminen
6. Yhdistyksen toimintakertomuksen, tilinpäätösehdotuksen ja tilintarkastuskertomuksen kuuleminen vuodelta 2023
7. Yhdistyksen tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelta 2023
8. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2023
9. Toimintasuunnitelma toimintavuodelle 2025
10. Toimintavuoden 2025 jäsenmaksut
11. Talousarvio toimintavuodelle 2025
12. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi (2025-2026)
13. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi (2025 – 2026)
14. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten jäsenten tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi (2025 -2026)
15. Tilintarkastajan ja hänen varamiehensä valinta seuraavaan varsinaiseen kokoukseen asti
16. Muut mahdolliset asiat
17. Kokouksen päättäminen

TERVETULOA!

Kunnossapitoyhdistys Promaint ry
Jaakko Tennilä, toiminnanjohtaja

Ilmoittautuminen: 7.5.2024 mennessä tästä linkistä.

Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä. Pyydämme ilmoittautumisen yhteydessä kertomaan, kuinka osallistut.

Promaint ry
Jaakko Tennilä
toiminnanjohtaja

Promaint-lehti
Tilaa uutiskirje
maintworld
Kunnossapidon osto-opas
Logo promaint.net

Promaint ry  |  Messuaukio 1, 00520 HELSINKI  |  toimisto(at)kunnossapito.fi