Putkistojen vuodot ja vauriot aiheuttavat taloudellisia, turvallisuus- ja ympäristöriskejä, joilla voi olla vakavia seurauksia. Pätevöitynyt laippaliitosasentaja varmistaa, että liitos on asennettu oikein, asennuksessa on käytetty oikeita komponentteja ja työvälineitä. Laippaliitoskoulutus sopii myös käyttäjäkunnossapitäjille.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>