Koska:
17.4.2024 – 18.4.2024 Koko päivä
2024-04-17T00:00:00+03:00
2024-04-19T00:00:00+03:00
Missä:
Tampere
Hinta:
1350 € +alv
Yhteystiedot:
Matti Niemelä
Värähtelyklinikka @ Tampere

Kunnossapidon osuus tuotantolaitosten kustannuksista on keskimäärin 5 % liikevaihdosta. Koneiden kunnonvalvonta ja erityisesti värähtelymittaukset ovat keskeinen osa tämän päivän teollisuuden kunnossapitoa. Hyvin toimivalla kunnonvalvonnalla on myönteinen vaikutus koneiden käyttöasteeseen ja sitä kautta yrityksen kannattavuuteen. Suurimmat kustannukset syntyvät, jos tuotantoprosessit eivät ole laiterikkojen takia käytettävissä. Juurisyyanalyysit ja jatkuva parantaminen ovat tämän päivän teemoja kunnossapidossa. Tekniikoiden kehittyminen on tuonut kunnonvalvojille uusia mahdollisuuksia vastata yhä koveneviin vaatimuksiin. Entistä parempia ratkaisuja kehitetään jatkuvasti teollisuuden etsiessä keinoja tehostaa tuotantoaan alati kiristyvässä kilpailuympäristössä.

Koulutuksesta hyötyvät

  • Kunnonvalvonnan ja värähtelymittausten toteutuksesta ja suunnittelusta vastaat asiantuntijat
  • Mittaustuloksia analysoivat asiantuntijat
  • Juurisyiden määrittämiseen osallistuvat henkilöt
  • Värähtelymittaajat
  • Ennakkohuoltomittauksia tekevät henkilöt
  • Kunnossapidon kehitystehtävissä toimivat henkilöt

Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>