Koska:
18.9.2024 – 17.12.2024 Koko päivä
2024-09-18T00:00:00+03:00
2024-12-18T00:00:00+02:00
Hinta:
4410 € +alv
Yhteystiedot:
Rami Annala
050 568 1935
World Class Maintenance -kunnossapidon koulutusohjelma suunnittelijalle

Tämän päivän teollisuudessa kaikkien toimintojen on palveltava yrityksen liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamista. Toiminnoissa täytyy ottaa huomioon teknologiat, taloudelliset lainalaisuudet sekä ympäristön vaatimukset. Kunnossapito on yksi tärkeimmistä resursseista, joiden tehtävänä on varmistaa, että laitoksen käytettävyys, tuotantomäärät ja lopputuotteiden laatu pysyvät suunnitellulla tasolla.

Kunnossapitokoulutusta on ollut Suomessa perinteisesti hyvin niukasti tarjolla. Alan osaaminen on yleensä hankittu omalla aktiivisuudella ja työkokemuksella. Koulutusohjelma soveltuu kaikille kunnossapidossa työskenteleville, mutta auttaa myös mm. teollisuuden tuotannon parissa toimivia asiantuntijoita ymmärtämään, miten toimintoja kehittämällä saadaan aikaan konkreettista tuloksia.

Kun­nos­sa­pi­to­hen­ki­lös­tön pä­te­vöin­ti SFS-EN 15628 mu­kaan

Kunnossapitotöitä tekeville on kehittynyt toisis­taan poikkeavia ammatillisia työnkuvia, eikä alan osaamiselle ole ollut mittareita. Eurooppalainen standardi SFS-EN 15628 luo pohjan ja yhtenäiset vaatimukset kunnossapitohenkilöstön osaamiselle ja pätevyyksille. Taitotalon World Class Maintenance -kunnossapidon koulutusohjelma (WCM) tukee kunnossapidossa vaadittavaa erityisosaamista.

Standardi sisältää määritelmät kunnossapitohenki­löstön pätevöittämiseksi laitosten, yhdyskuntaraken­tamisen sekä tuotantojärjestelmien kunnossapito­tehtäviin. Laitosten ja kiinteistöjen kunnossapito on sisällytetty standardiin teknisten palveluiden osalta ja se kattaa kaikki kunnossapito-organisaation tasot.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>